30 March Monday

മുഖപ്രസംഗം

സങ്കടക്കാഴ്ചയായി കൂട്ടപ്പലായനം നാലഞ്ചു ദിവസമായി നമ്മുടെ രാജ്യം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഹൃദയഭേദകമാണ്. ഒക്കത്തും തോളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെയെടുത്ത അച്ഛനമ്മമാർ, ഗർഭിണികൾ, ചട്ടിയും കലവും ചുരുൾപ്പായയുമെല്ലാം ...
പ്രധാന വാർത്തകൾ
 Top