ഇന്ത്യ @ ടോക്യോ ; ഒരു സ്വർണം, രണ്ട്‌ വെള്ളി, നാല്‌ വെങ്കലം

സ്വർണം നീരജ്‌ ചോപ്ര ജാവ്‌ലിൻ ത്രോ (87.58 മീറ്റർ) വെള്ളി മീരാഭായ്‌ ചാനു ഭാരോദ്വഹനം (49 കിലോ). ഉയർത്തിയത്‌ 202 കിലോ രവികുമാർ ദഹിയ ഗുസ്‌തി (57 കിലോ) വെങ്കലം പി വി സിന്ധു (ബാഡ്‌മിന്റൺ) ലവ്‌ലിന ബൊർഗോഹെയ്‌ൻ (ബോക്‌സിങ്–-69 കിലോ) ബജ്‌റങ് ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക