22 March Thursday

മലപ്പുറം

മായുന്ന ജലരാശി  മലപ്പുറം > നാല് വലിയ നദികളും അവയുടെ 4000 കൈവഴികളും 24 വലിയ കുളങ്ങളും 1625 ചെറുകുളങ്ങളും തണ്ണീർതടങ്ങളുമുള്ള ജില്ല ഈ വേനലിലും ജലക്ഷാമം അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ...
പ്രധാന വാർത്തകൾ
Top