Health || Deshabhimani ​Online ​News https://www.deshabhimani.com Deshabhimani online provides Latest news headlines and Breaking news in Malayalam. Get news stories in Kerala Politics, India Politics, world/international, business, culture, crime, cinema, sports etc.. Tue, 16 Jul 2019 02:00:00 +0530 Health || Deshabhimani ​Online ​News https://www.deshabhimani.com https://www.deshabhimani.com/images/deshabhimani-title-black.png Deshabhimani online provides Latest news headlines and Breaking news in Malayalam. Get news stories in Kerala Politics, India Politics, world/international, business, culture, crime, cinema, sports etc.. ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത https://www.deshabhimani.com/health/news-health-11-07-2019/810056 https://www.deshabhimani.com/health/news-health-11-07-2019/810056 <p><br /> വിസ്-മൃതിയിലായ പല ജന്തുജന്യരോഗങ്ങളും രാജ്യത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്- ആശങ്കയോടെയാണ് ലോകജനത ഉറ്റുനോക്കുന്നത്-. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കു പകരുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ (Zoonotic Diseases) എന്നു പറയുന്നത്-. റാബിസ്-, നിപ്പ, എച്ച്- 1 എൻ1, പക്ഷിപ്പനി, കുരങ്ങുപനി, ബ്രൂസ ലോസിസ്-, വീൽസ്- ഡിസീസ്-, എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി തുടങ്ങി എത്രയോ ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടും 300 ലധികം ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്-. </p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">പേവിഷബാധ</span></span><br /> ജന്തുജന്യരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മയിലെത്തുന്നത്- ഭീകരവും ഭീദിതവുമായ പേവിഷബാധയാണ് (റാബീസ്-). ഒരിയ്-ക്കൽ റാബീസിന്റെ പ്രകടമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെയും ചികിത്സിച്ചു രക്ഷപെടുത്താനാവില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.&nbsp; ലോകജന്തുജന്യരോഗദിനത്തിനു ആരംഭം കുറിച്ചതും പേവിഷബാധ തന്നെ. 1885 ജൂലായ്- 6 ന് ലോകത്താദ്യമായി പേവിഷത്തിനെതിരെ വാക്-സിൻ മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിച്ചു വിജയം കണ്ട ധന്യമുഹൂർത്തമാണ് പിൽക്കാലത്ത്- ഈ ദിനസ്-മരണക്കു തുടക്കമിട്ടത്-. മഹാനായ ലൂയിപാസ്-ചർ, ജോസഫ്-മീസ്റ്റർ എന്ന ചെറുബാലനിൽ ആദ്യമായി പേവിഷത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്-സിൻ പ്രയോഗിച്ച്- അവനെ പേവിഷബാധയിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ചു. പേവിഷത്തിനെതിരെ പുക്കിളിനു ചുറ്റും വേദനാജനകമായ 14 കുത്തിവയ്-പ്പുകൾ.</p> <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/0kkj2(1).jpg" width="198" height="162" align="left" alt="" />134 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വാക്-സിനേഷൻ രംഗത്ത്- ആശാവഹമായ പുരോഗതിയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ടിഷ്യുകൾച്ചർ വാക്-സിൻ 0-‐3-‐7-‐14‐28 എന്ന ഇടവേളകളിൽ കൈകളിലെ മാംസപേശികളിൽ 1 മി.ലി വീതം കുത്തിവയ്-ക്കുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ നായകടിയുടെ തീവ്രതയനുസരിച്ച്- ആദ്യദിവസം തന്നെ റെഡിമെയ്-ഡ്- പ്രതിരോധ ഘടകങ്ങളടങ്ങിയ ഇമ്യുണോഗ്ലോബുലിൻ കൂടി കുത്തിവയ്-ക്കുന്നു. നായകളുടെ എണ്ണവും നായകടിയും കൂടുന്നുവെങ്കിലും മരണനിരക്ക്- നന്നേ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയത്- നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെങ്കിലും മേൽ ചർമ്മത്തിനിടയിൽ ചെയ്യുന്ന IDRV (Inra Dermal Rabbies Vacination)&nbsp; രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി അവലംബിച്ചുവരുന്നത്-. 1 മി.ലി. വാക്-സിന്റെ സ്ഥാനത്ത്- 0.1 മി.ലി. മതി ഈ രീതിയിൽ. 0‐3‐7‐0‐28 എന്ന ഇടവേളകളിൽ കുത്തിവയ്-ക്കുന്നു. ഏറെ ആദായകരം, നൈതികം, പ്രയോജനകരം കുത്തിവയ്-പിനെളുപ്പം.</p> <p>എന്നാൽ പേവിഷബാധയുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തുടർകഥയാകുന്നു. നായകടിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്- റാബീസ്- പ്രധാനമായും പകരുന്നതെന്നതിനാൽ അവയുടെ വംശവർധനവ്- പ്രതിസന്ധിയുയർത്തുന്നു. ആനിമൽ ബർത്ത്- കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം (ABC പ്രോഗ്രാം) വ്യാപകമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ മൂലം ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കണ്ടില്ല. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുളള പാലോട്- വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസിൽ നിന്നും പേവിഷവാക്-സിനുണ്ടാക്കുവാനുളള നീക്കവും സ്-തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കുമാവശ്യമായ പേവിഷവാക്-സിൻ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തു തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്- ഈ രംഗത്ത്- വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റമാകും. റാബീസ്- ഒരു നോട്ടിഫയബിൾ ഡീസീസ്- ആയി ലോകാരോഗ്യസംഘടന ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ആശങ്ക യുണർത്തുന്നു.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">നിപാ</span></span><br /> സമീപകാലത്ത്- സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ നിപാ രോഗം പരത്തുന്നത്- പഴംതീനി വവ്വാലുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്-. പന്നിയും രോഗം പരത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്-. നിപായെ അതിജീവിച്ച കേരളം ലോകത്തിനു തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് യൂണിവേഴ്-സിറ്റി ഓഫ്- കാലിഫോർണിയ ഡേവിസിലെ ചീഫ്- വൈറോളജിസ്റ്റ്- ഡോ. കോയേൻവാൻ റോംപെയുടെ അഭിപ്രായം കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനാ രോഗ്യത്തിന്റെ കരുത്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്-. അമേരിക്കയടക്കമുളള ഏതു രാജ്യത്തായാലും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗം കണ്ടെത്താനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ലെന്നുളള റോംപെയുടെ വാക്കുകൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിപായെ അതിജീവിച്ച കേരളത്തിന് അഭിമാനം തന്നെയാണ്. സർക്കാരിന്റെ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ സാക്ഷാത്-കാരമാണ് രോഗപ്രതിരോധമേഖലയിലെ ഈ കുതിപ്പ്-. </p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">ഇറച്ചിയുടെ ഗുണമേന്മ</span></span><br /> <img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/0kkj3(1).jpg" width="232" height="117" align="left" alt="" />സംസ്ഥാനത്ത്- മാംസത്തിന്റെ ഉപയോഗം വർധിച്ചുവരുമ്പോഴും മാംസത്തിലൂടെ മനുഷ്യനു പകരാവുന്ന ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ തടയാനുളള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ശക്തമല്ല. പലരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്ന പലതരം ഇറച്ചികൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്&zwnj;. കോഴി‐ അറവുമാടുകൾ എന്നിവയുടെ മാംസപരിശോധന കർക്കശമാക്കുക, ഇറച്ചിയുടെ ഗുണമേൻമയും ശാസ്-ത്രീയമായ മാലിന്യസംസ്-കരണവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണു പോംവഴി. </p> <p>ഇറച്ചിവെട്ടുകാർക്കും മൃഗപരിപാലകർക്കും ബ്രൂസല്ലാരോഗം ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. ക്ഷയരോഗം പാലിലൂടെ പകരാമെന്നത്- പാൽ തിളപ്പിച്ചു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. കന്നുകാലികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ മാരകമായ ആന്ത്രാക്-സ്-, ഇറാൻ ‐ ഇറാക്ക്- യുദ്ധകാലത്ത്- കേരളത്തിലും പേടിസ്വപ്-നമായിരുന്നു.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">പ്രചാരണം വസ്-തുനിഷ്-ഠമാകണം</span></span><br /> പകർച്ചവ്യാധിയോ ജന്തുജന്യരോഗമോ സാമൂഹ്യപ്രശ്-നമായി മാറുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വസ്-തുനിഷ്-ഠമാകണം. ജന്തുജന്യരോഗങ്ങളിൽ നിന്നു മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങ ളുടേയും പൊതുജനാരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനവും പ്രായോഗികസമീപനവും ഉണ്ടാകണം. ജനങ്ങൾ അവസരത്തിനൊത്തുയരുകയും പ്രതിരോധപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മാത്രം ഇടപെടുകയും വേണം.<br /> &nbsp;</p> Thu, 11 Jul 2019 01:00:00 +0530 അമിതഭാരവും അർബുദമുണ്ടാക്കും https://www.deshabhimani.com/health/news-health-04-07-2019/808705 https://www.deshabhimani.com/health/news-health-04-07-2019/808705 <p>ലണ്ടന്&zwj; &gt; സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള നാലു പ്രധാന ക്യാന്&zwj;സര്&zwj; രോഗങ്ങള്&zwj;ക്കുപിന്നില്&zwj; അമിതാഭാരമാണ്&zwnj; വില്ലനെന്ന് പഠനം. <br /> അണ്ഡാശയം, കരള്&zwj;, വൃക്ക, കുടല്&zwj; എന്നിവയെ അര്&zwj;ബുദം ബാധിക്കുന്നതിന് പ്രധാനകാരണം അമിതഭാരമാണെന്ന് ക്യാന്&zwj;സര്&zwj; റിസര്&zwj;ച്ച് യുകെ എന്ന സന്നദ്ധസംഘടനയുടെ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. </p> <p>അമിതഭാരംകൊണ്ട് അര്&zwj;ബുദം വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണെന്നും പുകവലിക്കുന്നവരെക്കാള്&zwj; കൂടുതലാണ് അമിതവണ്ണമുള്ളവരെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുകവലിക്കും പൊണ്ണത്തടിക്കും അര്&zwj;ബുദവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും രോഗസാധ്യത വര്&zwj;ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനത്തില്&zwj; പറയുന്നത്.ശരീരഭാരമുള്ളവരെ&nbsp; സംഘടന പ്രതിക്കൂട്ടില്&zwj; നിര്&zwj;ത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സംഘടനയ്ക്ക് എതിരെ&nbsp; ബ്രിട്ടനില്&zwj; പ്രതിഷേധം ഉയര്&zwj;ന്നിട്ടുണ്ട്.</p> Thu, 04 Jul 2019 01:00:00 +0530 മഴക്കാലമെത്തി; രോഗങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കാം https://www.deshabhimani.com/health/fever-in-rainy-season/807494 https://www.deshabhimani.com/health/fever-in-rainy-season/807494 <p>കേരളത്തിൽ വേനൽക്കാലം, മഴക്കാലം, മഞ്ഞുകാലം എന്നീ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതനുസരിച്ച്&zwnj; രോഗസാന്ദ്രതയിൽ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ടാകും. മഴക്കാലത്ത്&zwnj; കടുത്ത ചൂടിൽനിന്ന്&zwnj; തണുപ്പിലേക്ക്&zwnj; കാലാവസ്ഥ മാറുന്നു. വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ട്&zwnj; കൊതുകുകൾ പെരുകാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നു. ജലം മലിനമാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്&zwnj;.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: large;">മഴക്കാലരോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?</span></span><br /> 1. <strong>വായുജന്യരോഗങ്ങൾ</strong><br /> ഉദാ: ഫ്&zwnj;ളു, വൈറൽപനി<br /> 2. <strong>ജലജന്യരോഗങ്ങൾ</strong><br /> വയറിളക്കരോഗങ്ങൾ, വയറുകടി, ടൈഫോയിഡ്&zwnj;, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്&zwnj; എ<br /> 3. <strong>കൊതുകുജന്യരോഗങ്ങൾ</strong><br /> ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കൻഗുനിയ, മലമ്പനി<br /> 4. <strong>ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ</strong><br /> എലിപ്പനി.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>വായുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?</strong></span><br /> പനി, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയാണ്&zwnj; ഫ്&zwnj;ളുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. &lsquo;ഇൻഫ്&zwnj;ളുവൻസ&rsquo; എന്ന വിഭാഗത്തിൽപെട്ട വൈറസുകളാണ്&zwnj; ഇതിന്&zwnj; കാരണം. പനി, സന്ധിവേദന, പേശിവേദന എന്നിവയാണ്&zwnj; വൈറൽപനിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.</p> <p><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>ജലജന്യരോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ?</strong></span><br /> <img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/43(3).jpg" width="274" align="left" alt="" />ദിവസം മൂന്നു തവണയിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്&zwnj;തമായി അയഞ്ഞ്&zwnj; വെള്ളംപോലെ മലം പോകുന്നതിനെയാണ്&zwnj; വയറിളക്കം എന്നു പറയുന്നത്&zwnj;. വയറിളക്കമാണ്&zwnj; വയറിളക്ക രോഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണം. ഒപ്പം വയറുവേദന, മലത്തോെടാപ്പം രക്തം പോകുക എന്നിവ വയറുകടിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാകാം.</p> <p>ചെറിയ പനി,ഛർദി, ക്ഷീണം, വിശപ്പില്ലായ്&zwnj;മ, കണ്ണിനും മൂത്രത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞനിറം എന്നിവ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്&zwnj; എ യുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്&zwnj;. <br /> പനി, വയറിളക്കം, വയറുവേദന എന്നിവ ടൈഫോയിഡിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം.</p> <p><span style="color: rgb(128, 128, 0);"><strong>കൊതുകുജന്യരോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ?</strong></span><br /> പനി, തിണർപ്പ്&zwnj;(Rashes),&nbsp; ശക്തമായ ശരീരവേദന,സന്ധിവേദന, കണ്ണുകൾക്ക്&zwnj; പിറകിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുക എന്നിവയാണ്&zwnj; ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.<br /> പനിയും സന്ധിവേദനയുമാണ്&zwnj; ചിക്കൻഗുനിയയുെട ലക്ഷണങ്ങൾ. ശക്തമായ പനിയും കുളിരും, ശരീരം വിറയ്&zwnj;ക്കുക, വയറുവേദന എന്നിവ മലമ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്&zwnj;.</p> <p><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ?</strong></span><br /> ലെപ്&zwnj;റ്റോസ്&zwnj;പൈറ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപെട്ട രോഗാണുക്കളാണ്&zwnj; എലിപ്പനിയുടെ കാരണം. ഇവ എലി, കന്നുകാലികൾ, കുതിരകൾ എന്നിവയുടെ വൃക്കകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയുടെ മൂത്രത്തിൽകൂടി ഇവ പുറത്തേക്ക്&zwnj;വരുന്നു. ഇവ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലത്തിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. വെള്ളവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യരിലേക്ക്&zwnj; പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയിൽ എലികളാണ്&zwnj; പ്രധാനമായി എലിപ്പനി പകരാനുള്ള കാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത്&zwnj;.</p> <p>പനി, ശരീരവേദന, കണ്ണുകൾക്ക്&zwnj; ഉണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പുനിറം, കണ്ണിനും മൂത്രത്തിനും മഞ്ഞനിറം വരിക, കാലുകളിലെ പേശികൾക്ക്&zwnj; ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, മൂത്രം പോകുന്ന അളവിലെ കുറവ്&zwnj; എന്നിവ എലിപ്പനിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ്&zwnj;.</p> <p><span style="color: rgb(128, 128, 0);"><strong>മഴക്കാല രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ ?</strong></span><br /> &nbsp;മഴക്കാലരോഗങ്ങൾ കൂടുതലായും വൈറസ്&zwnj; രോഗങ്ങളായതിനാൽ ലക്ഷണാടിസ്ഥാന ചികിത്സയാണ്&zwnj; പ്രധാനമായും നൽകിവരുന്നത്&zwnj;. എന്നാൽ മലമ്പനി, എലിപ്പനി തുടങ്ങിയ വൈറസിതര രോഗങ്ങൾക്ക്&zwnj;&nbsp; ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്&zwnj;.</p> <p>മഴക്കാലരോഗങ്ങളിൽ ഏറിയപങ്കും വൈറസ്&zwnj; മൂലമാണെന്നതുകൊണ്ടും വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുടെ അഭാവത്താലും രോഗപ്രതിരോധമാണ്&zwnj; അഭികാമ്യം.</p> <p><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>വായുജന്യരോഗങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധം ?</strong></span><br /> തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്&zwnj;ക്കുമ്പോഴും തുവ്വാല ഉപയോഗിക്കുക.അെല്ലങ്കിൽ കൈമുട്ട്&zwnj; ഉപയോഗിച്ച്&zwnj; മറയ്&zwnj;ക്കുക. കൂടെക്കൂടെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച്&zwnj; കൈ കഴുകുക.<br /> രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ കഴിവതും വീട്ടിൽതന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതുവഴി സമൂഹത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തടയാനാകും. അനാവശ്യമായ ആശുപത്രിസന്ദർശനം കുറയ്&zwnj;ക്കുക.</p> <p><span style="color: rgb(128, 128, 0);"><strong>ജലജന്യരോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ?</strong></span><br /> ആഹാരത്തിന്&zwnj; മുമ്പും മലമൂത്രവിസർജനത്തിന്&zwnj; ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പിട്ടു കഴുകുക. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അടച്ചുവെയ്്&zwnj;ക്കുകയും ചൂടോടെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക. കിണറുകൾ ഇടയ്&zwnj;ക്കിടയ്്&zwnj;ക്ക്&zwnj; ബ്ലീച്ചിംഗ്&zwnj; പ&zwnj;&zwnj;&zwnj;ൗഡർ ഉപയോഗിച്ച്&zwnj; ശുദ്ധീകരിക്കുക. കഴിവതും വീട്ടിലെ ഭക്ഷണംതന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈച്ച പെരുകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക. മലമൂത്രവിസർജനത്തിന്&zwnj; കക്കൂസുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.</p> <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/pani(1).jpg" width="768" alt="" /></p> <p><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>കൊതുകുജന്യരോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ?</strong></span><br /> വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക. ആഴ്&zwnj;ചയിൽ ഒരിക്കൽ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളം കമഴ്&zwnj;ത്തികളയുക. ചിരട്ട,&nbsp;&nbsp;&nbsp; തൊണ്ട്&zwnj;, പ്ലാസ്&zwnj;റ്റിക്ക്&zwnj;, ടയർ, മറ്റുചപ്പുചവറുകൾ എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ നിർമാർജനം ചെയ്യുക. കൂത്താടികൾ കൊതുകുകളായി മാറുന്നത്&zwnj; ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം.വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കൊതുകുകടിയേൽക്കാതിരിക്കാൻ ശരീരം പൂർണമായും മറയ്&zwnj;ക്കുന്ന വസ്&zwnj;ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. കൊതുകിനെ അകറ്റുന്ന ലേപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. കഴിവതും രാത്രിയിൽ കൊതുകുവല ഉപയോഗിക്കുക. ഡെങ്കിപ്പനിയുള്ള രോഗികൾ പകൽസമയത്തും കൊതുകുവല ഉപയോഗിക്കുക.</p> <p><span style="color: rgb(128, 128, 0);"><strong>എലിപ്പനിയുടെ രോഗപ്രതിരോധം ?</strong></span><br /> മാലിന്യം ശരിയായി നിർമാർജനം ചെയ്യുകയും മാലിന്യകൂമ്പാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും എലി വരാനുള്ള സാഹചര്യം കുറയ്&zwnj;ക്കും. മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നവർ ഗ്ല&zwnj;ൗസ്&zwnj;, ഷൂസ്&zwnj; എന്നീ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാമാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. രോഗവാഹകരായ മൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുേമ്പാഴും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാമാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരുകാരണവശാലും മുറിവുകൾ മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രോഗവാഹകരായ മൃഗങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലവും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.&nbsp; മൃഗങ്ങൾക്ക്&zwnj; കാലാകാലങ്ങളായി നൽകേണ്ട കുത്തിവയ്&zwnj;പുകൾ കൃത്യമായി നൽകുക. <br /> കനാലും&nbsp; ഓടയും&nbsp; വൃത്തിയാക്കുന്നവരും&nbsp; റോഡ്&zwnj; ശുചീകരിക്കുന്നവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി പണി ചെയ്യുന്നവരും ആഴ്&zwnj;ചയിലൊരിക്കൽ ജോലിക്കിറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ്&zwnj; ഡോക്സിസൈക്കിളിൻ(Doxycycline) പ്രതിരോധഗുളിക കഴിക്കുക. ഇത്&zwnj; അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ പക്കലും ലഭ്യമാണ്&zwnj;.</p> <p><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>മഴക്കാലത്തെ ഭക്ഷണരീതി എങ്ങനെ ?</strong></span><br /> കഴിവതും ലളിതമായ ഭക്ഷണവും ചൂടുള്ള ആഹാരവും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുക. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുവാനും&nbsp;&nbsp; പഴവർഗങ്ങൾ കഴിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. മാംസാഹാരം കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക.&nbsp; <br /> പനി ഒരു രോഗമല്ലെന്നും രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. സ്വയംചികിത്സക്ക്&zwnj; മുതിരാതെ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ കഴിവതുംവേഗം ഡോക്ടറെ കാണണം.</p> <p><strong><span style="color: rgb(128, 128, 0);">മഴക്കാലരോഗങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?</span></strong><br /> രോഗങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവും കരുതലും പ്രതിരോധവുമാണ്&zwnj; നമുക്ക്&zwnj; വേണ്ടത്&zwnj;. അല്ലാതെ ഭയമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്ത്&zwnj; മഴക്കാലം ആസ്വദിക്കുക.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>ഡോ. ആർ അജിത്ത്&zwnj;&nbsp; <br /> </strong></span><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>അസി.</strong></span>പ്രൊഫസർ. കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം, മെഡി. കോളേജ്&zwnj;, കോട്ടയം</strong></span></p> Thu, 27 Jun 2019 10:30:51 +0530 മനുഷ്യമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ; കടല്‍ത്തീരങ്ങളില്‍ സജീവമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട‌് https://www.deshabhimani.com/health/deadly-flesh-eating-bacteria-is-spreading-to-new-areas/807281 https://www.deshabhimani.com/health/deadly-flesh-eating-bacteria-is-spreading-to-new-areas/807281 <p>ന്യൂജേഴ്സി&gt; മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന മാരക ബാക്ടീരിയ വിബ്രിയോ വള്&zwj;നിഫിക്കസ് കടല്&zwj;ത്തീരങ്ങളില്&zwj; സജീവമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട&zwnj;്. ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യവാസമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് സജീവമാകുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആഗോള താപനം മൂലം സമുദ്രജലത്തിന് ചൂട് കൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവ തീരങ്ങളോട് അടുക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.</p> <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/bacteria 2.jpg" alt="" width="768" /><br /> <br /> ചൂട് കൂടിയ ജലത്തിലാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം സാധാരണ ഗതിയില്&zwj; കാണാറുള്ളത്. മുറിവുക&zwnj;ളിലൂടെ മനുഷ്യശരീരത്തിലേക്ക&zwnj;് പ്രവേശിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ദേഹത്ത് ഒരു ചുവന്ന തടിപ്പ് ഉണ്ടാകും. വളരെ പെട്ടെന്ന് അതു വലുതാകുകയും പിന്നീട് മാംസം അഴുകാനും തുടങ്ങും. പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗം മുറിച്ചുകളയേണ്ട അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.</p> <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/bacteria 3.jpg" alt="" width="768" /><br /> <br /> ഇവയുടെ ആക്രമണം മൂലം അമേരിക്കയില്&zwj; അംഗവൈകല്യം വരുന്നവുടേയും മരിക്കുന്നവരുടേയും എണ്ണം വര്&zwj;ധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗവേഷകര്&zwj; വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനിറങ്ങി തിരിച്ചത്. മെക്സിക്കോ ഉൾക്കടലിലെ ചില മേഖലകൾ പോലെ കടലിലെ താപനില 55 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും മുകളിലുള്ളയിടങ്ങളിലായിരുന്നു വള്&zwj;നിഫിക്കസ് നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കടലിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്കും ഇവ മാറിയതായാണു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.<br /> &nbsp;</p> Wed, 26 Jun 2019 06:51:51 +0530 നിപ വൈറസ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം; പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം https://www.deshabhimani.com/health/nipah-virus/803051 https://www.deshabhimani.com/health/nipah-virus/803051 <p><strong>ഭയപ്പെടേണ്ട ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്: മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചര്&zwj; </strong></p> <p>തിരുവനന്തപുരം &gt; എറണാകുളത്ത് പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്&zwj; കഴിയുന്ന രോഗിക്ക് നിപ വൈറസെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചര്&zwj;. നിപ വൈറസ് ബാധയാണെന്ന് പൂര്&zwj;ണമായി ഉറപ്പിക്കാന്&zwj; കൂടുതല്&zwj; പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്&zwj; ലഭിക്കാനുണ്ട്. പൂനെ വൈറോളജി ഇന്&zwj;സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിലെ ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.</p> <p>കഠിനമായ ചുമ, പനി മുതലായ രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്&zwj; ഉണ്ടെങ്കില്&zwj; ആരും മറച്ച് വയ്ക്കാതെ എത്രയും പെട്ടന്ന് ചികിത്സ തേടണം. അതുപോലെ ആശുപത്രികള്&zwj;ക്കും രോഗ പര്യവേക്ഷണത്തിനും അണുബാധ നിയന്ത്രണത്തിനും ആവശ്യമായ നിര്&zwj;ദേശങ്ങള്&zwj; നല്&zwj;കിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാന്&zwj; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സജ്ജമാണ്. വിവിധ ആശുപത്രികളില്&zwj; ഐസൊലേഷന്&zwj; വാര്&zwj;ഡ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങള്&zwj; തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.</p> <p>നിപ വൈറസിനെപ്പറ്റി വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള്&zwj; നടത്താതിരിക്കുക. എന്താണ് നിപ വൈറസെന്നും അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്&zwj;കരുതലുകള്&zwj; എന്തെന്നും എല്ലാവര്&zwj;ക്കും അവബോധം ഉണ്ടാകണം. ഇതിന് സഹായകരമായ നിലവിലുള്ള മാര്&zwj;ഗ രേഖകള്&zwj; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വെബ്&zwnj;സൈറ്റായ <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dhs.kerala.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR1dkXTox15jl2U4ExobIM0CsyZPZMx3W11xm62Q4BFauye78rbfKc1xMqY&amp;h=AT1wrF9766DqvAEjtFEw8RbFvadEcjB4GkhKvVY_y6xTyGVMREkp1GNduuKVlJXmVYgz9qTxuCVHCFP3SHqmFjqY5AmtdjqBwYXTczHOjiBl73d-dIyAD79ysfLcXnT9k2CDf3F7YDaJ22eFbK8UZ9CtT9rSZJi7XO3uLQjVV6pumUCJXfTFT0AOczVaHHjlkd9oNm8RmdSTxswegfveTqSEa6QFurIvi6B5OFu7Gq5iIj3p6FrnMszd6bs_F_fbPJYrHYCpirglHPGhTQdBDi85XKlqy1BRFuFoB2TtaW3Ley3iPirt6Qm76IZLk8Uj0Jdkz63CNEM35wSEE2gTrig6TSNANfOWIDEzJpJvs4h7-ble0kcByv7uoPIRHLHXKNZbrc2qhgHlEcYl6VLUsXL2lzPL_8IjkirQcbAn4y6-LtEIK_A_paAhOdASZNNhREkiVVarEJt7pOEteNgAPNEdRb1J_jgVhWG9C1bzTMbOZvZ-zyssbZBebvCiU-WKU9qp3b3ctvIyrllm7Agy4FD1aU-ZU9efCfw4RP4AzajY1I7mtl4ep4AEur9vebhujjufqjxIP0JMXVadcAK-MsSMBBHCdtwNZ8LuzqYZ4Kui-e7e3Xq1ymgYT-mm1ZTwfM2ULOR4" target="_blank" data-ft="{" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async">http://www.dhs.kerala.gov.in/</a> ല്&zwj; ലഭ്യമാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>നിപ വൈറസ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം</strong></span></p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">നിപ വൈറസ്</span></p> <p>ഹെനിപാ വൈറസ് ജീനസിലെ നിപ വൈറസ് പാരാമിക്&zwnj;സോ വൈറിഡേ ഇനത്തിലെ വൈറസാണ്. പൊതുവേ മൃഗങ്ങളില്&zwj; നിന്നും മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്ന അസുഖമാണ് നിപ വൈറസ്. വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാലുകളില്&zwj; നിന്നോ പന്നികളില്&zwj; നിന്നോ ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാന്&zwj; സാധ്യതയുമുണ്ട്. മനുഷ്യരില്&zwj; നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും പകരാം. അസുഖ ബാധയുള്ളവരെ അടുത്ത് പരിചരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്&zwj; രോഗം പകരാം. വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ഠം കലര്&zwj;ന്ന പാനീയങ്ങളും വവ്വാല്&zwj; കടിച്ച പഴങ്ങളും മറ്റും കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും രോഗം പകരാം.</p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">രോഗലക്ഷണങ്ങള്&zwj;</span></p> <p>അണുബാധയുണ്ടായാല്&zwj; അഞ്ച് മുതല്&zwj; 14 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്&zwj; പ്രകടമാകുക. പനിയും തലവേദനയും തലകറക്കവും ബോധക്ഷയവുമൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്&zwj;. ചുമ, വയറുവേദന, മനംപിരട്ടല്&zwj;, ഛര്&zwj;ദി, ക്ഷീണം, കാഴ്ചമങ്ങല്&zwj; തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും അപൂര്&zwj;വമായി പ്രകടിപ്പിക്കാം. രോഗലക്ഷണങ്ങള്&zwj; ആരംഭിച്ച ഒന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങള്&zwj;ക്കകം തന്നെ ബോധക്ഷയം വന്ന് കോമ അവസ്ഥയിലെത്താന്&zwj; സാധ്യതയുണ്ട്. തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്&zwj;സഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനും വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്.</p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">രോഗ സ്ഥിരീകരണം</span></p> <p>തൊണ്ടയില്&zwj; നിന്നും മൂക്കില്&zwj; നിന്നുമുള്ള സ്രവം, രക്തം, മൂത്രം, തലച്ചോറിലെ നീരായ സെറിബ്രോ സ്&zwnj;പൈനല്&zwj; ഫ്&zwnj;ളൂയിഡ് എന്നിവയില്&zwj; നിന്നും ആര്&zwj;.ടി.പി.സി.ആര്&zwj;. (റിയല്&zwj; ടൈം പോളിമറേസ് ചെയിന്&zwj; റിയാക്ഷന്&zwj;) ഉപയോഗിച്ച് വൈറസിനെ വേര്&zwj;തിരിച്ചെടുക്കാന്&zwj; സാധിക്കും. അസുഖം പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്&zwj; എലൈസ പരിശോധനയിലൂടെയും തിരിച്ചറിയാന്&zwj; സാധിക്കും. മരണപ്പെട്ടവരുടെ പോസ്റ്റ്&zwnj;മോര്&zwj;ട്ടം പരിശോധനയില്&zwj; കലകളില്&zwj; നിന്നെടുക്കുന്ന സാമ്പിളുകളില്&zwj; ഇമ്യൂണോ ഹിസ്&zwnj;റ്റോകെമിസ്ട്രി പരിശോധന നടത്തിയും അസുഖം സ്ഥിരികരിക്കാന്&zwj; സാധിക്കും.</p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 0);">സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്&zwj;കരുതലുകള്&zwj;</span></p> <p>അസുഖം വന്നതിനു ശേഷമുള്ള ചികിത്സ അത്ര ഫലപ്രദമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാലുകളില്&zwj; നിന്നും രോഗം പകരാതിരിക്കാന്&zwj; സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്&zwj; കരുതലുകള്&zwj;</strong></span></p> <p>&middot; വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ഠം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയാല്&zwj; അസുഖം ഉണ്ടാകാം. ഇതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. ഉദാഹരണമായി വവ്വാലുകള്&zwj; ധാരാളമുളള സ്ഥലങ്ങളില്&zwj; നിന്നും തുറന്ന കലങ്ങളില്&zwj; ശേഖരിക്കുന്ന കള്ള് ഒഴിവാക്കുക.</p> <p>&middot; വവ്വാലൂകള്&zwj; കടിച്ച ചാമ്പങ്ങ, പേരയ്ക്ക, മാങ്ങ പോലുള്ള കായ് ഫലങ്ങള്&zwj; ഒഴിവാക്കുക</p> <p>രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയില്&zwj; നിന്നും രോഗം പകരാതിരിക്കാന്&zwj; വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട മുന്&zwj;കരുതലുകള്&zwj;</p> <p>&middot; രോഗിയുമായി സമ്പര്&zwj;ക്കം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം കൈകള്&zwj; സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക.<br /> &middot; രോഗിയുമായി ഒരു മീറ്റര്&zwj; എങ്കിലും ദൂരം പാലിക്കുകയും രോഗി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക<br /> &middot; രോഗിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങള്&zwj;ക്കുള്ള സാമഗ്രികള്&zwj; പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.<br /> &middot; വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും പ്രത്യേകം കഴുകുകയും ഉണക്കുകയും ചെയ്യുക</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>രോഗം പടരാതിരിക്കാന്&zwj; വേണ്ടി ആശുപത്രികള്&zwj; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്&zwj;:</strong></span></p> <p>&middot; രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും ഐസലേഷന്&zwj; വാര്&zwj;ഡില്&zwj; പ്രവേശിപ്പിക്കുക<br /> &middot; രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പരിശോധിക്കുമ്പോഴും മറ്റു ഇടപഴകലുകള്&zwj; നടത്തുമ്പോഴും കയ്യുറകളും മാസ്&zwnj;കും ധരിക്കുക<br /> &middot; സാംക്രമിക രോഗങ്ങളില്&zwj; എടുക്കുന്ന എല്ലാ മുന്&zwj;കരുതലുകളും ഇത്തരം രോഗികളിലും കര്&zwj;ശനമായി എടുക്കുക. രോഗമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന രോഗി അഡ്മിറ്റ് ആയാല്&zwj; അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുക.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>നിഷ്&zwnj;കര്&zwj;ഷ പുലര്&zwj;ത്തേണ്ട സുരക്ഷാ രിതികള്&zwj;:</strong></span></p> <p>&middot; സോപ്പ്/ആള്&zwj;ക്കഹോള്&zwj; ഹാന്&zwj;ഡ് റബ്ബുകള്&zwj; ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോഴും കൈ ശുചിയായി വയ്ക്കുക.<br /> &middot; രോഗി, രോഗ ചികില്&zwj;സക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങള്&zwj; രോഗിയുടെ വസ്ത്രം, വിരി മുതലായവയെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുക<br /> &middot; നിപ രോഗികളെ മറ്റു രോഗികളുമായുള്ള ഇടപഴകല്&zwj; തീര്&zwj;ത്തും ഒഴിവാക്കി വേര്&zwj;തിരിച്ച് വാര്&zwj;ഡുകളിലേക്ക് മാറ്റുക.<br /> &middot; ഇത്തരം വാര്&zwj;ഡുകളില്&zwj; ആരോഗ്യരക്ഷാ പ്രവര്&zwj;ത്തകരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുക.<br /> &middot; രണ്ട് രോഗികളുടെ കട്ടിലുകള്&zwj; തമ്മില്&zwj; ഒരു മീറ്റര്&zwj; അകലമെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കുക<br /> &middot; രോഗികളെ അല്ലെങ്കില്&zwj; രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോള്&zwj; പകരാതിരിക്കാനുള്ള മുന്&zwj; കരുതലുകള്&zwj; സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പരമ പ്രധാനമാണ്.</p> <p><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);">സ്വയം രക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം:</span></strong></p> <p>&middot; മാസ്&zwnj;ക്, കൈയുറ (ഗ്ലൗസ്), ഗൗണ്&zwj; എന്നിവയൊക്കെ രോഗിയുമായി ഇടപഴകുമ്പോള്&zwj; ഉടനീളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അഴിക്കുമ്പോള്&zwj; വളരെയധികം ജാഗ്രതയും സുരക്ഷിതത്വവും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. തീര്&zwj;ത്തും സൂക്ഷ്മമായ വായുവിലെ കണങ്ങളില്&zwj; 95 ശതമാനവും ശ്വസിക്കുന്നത് തടയാന്&zwj; കഴിയുന്ന എന്&zwj;-95 മാസ്&zwnj;കുകള്&zwj; രക്തവും സ്രവങ്ങളും ടെസ്റ്റിനായെടുക്കുമ്പോഴും ട്യൂബ് ഇടുന്നത് പോലുളള ഇടപെടല്&zwj; വേളയിലും നിഷ്&zwnj;കര്&zwj;ഷിക്കേണ്ടതാണ്.<br /> &middot; കൈകള്&zwj; സോപ്പുപയോഗിച്ച് 20 സെക്കന്റെങ്കിലും വൃത്തിയായ് കഴുകുക. <br /> &middot; അണുനാശികാരികളായ ക്ലോറോഹെക്&zwnj;സിഡൈന്&zwj; അല്ലെങ്കില്&zwj; ആള്&zwj;ക്കഹോള്&zwj; അടങ്ങിയ ഹസ്ത ശുചികരണ ദ്രാവകങ്ങള്&zwj; (ഉദാ. സാവ്&zwnj;ലോണ്&zwj; പോലുള്ള) കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം കൈ കഴുകാവുന്നതാണ്<br /> &middot; ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്&zwj; പരമാവധി ഡിസ്&zwnj;പോസബിള്&zwj; ആവുന്നതാണ് ഉത്തമം. പുനരുപയോഗം അനിവാര്യമെങ്കില്&zwj; ശരിയായ രീതിയില്&zwj; അണു നശീകരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്യുക ഗ്ലൂട്ടറാല്&zwj;ഡിഹൈഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് അണു നശീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.<br /> &middot; ആശുപത്രികള്&zwj;ക്കും പരിചരിക്കുന്നവര്&zwj;ക്കും ഉള്ള പൊതുവായ അണുനശീകരണ മാര്&zwj;ഗങ്ങള്&zwj; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വെബ്&zwnj;സൈറ്റില്&zwj; ലഭ്യമാണ്.</p> <p><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);">രോഗം വന്നു മരണമടഞ്ഞ ആളില്&zwj; നിന്നും രോഗം പടരാതിരിക്കാന്&zwj; എടുക്കേണ്ട മുന്&zwj;കരുതലുകള്&zwj;</span></strong></p> <p>&middot; മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് മുഖവുമായും ശാരിരികസ്രവങ്ങളുമായും സമ്പര്&zwj;ക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്&zwj; ശ്രമിക്കുക<br /> &middot; ചുംബിക്കുക, കവിളില്&zwj; തൊടുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്&zwnj;നേഹപ്രകടനങ്ങള്&zwj; ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.<br /> &middot; മൃതദേഹത്തെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം മറയ്ക്കുക<br /> &middot; മൃതദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം കുളിപ്പിച്ച വ്യക്തികള്&zwj; ദേഹം മുഴുവന്&zwj; സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കേണ്ടതാണ്.<br /> &middot; മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്&zwj; പാത്രങ്ങള്&zwj; തുടങ്ങിയ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങള്&zwj; സോപ്പോ ഡിറ്റര്&zwj;ജന്റോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതാണ്.<br /> &middot; മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളില്&zwj; പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പരമാവധി ചുരുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.</p> <p><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>പൊതുജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്&zwj; ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതിയില്&zwj; പരിഹരിക്കുവാന്&zwj; എന്&zwj;.എച്ച്.എം. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്&zwj;ത്തിക്കുന്ന ദിശ ഹെല്&zwj;പ് ലൈന്&zwj; നമ്പരിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്പരുകള്&zwj;: 0471 2552056, 1056 (ടോള്&zwj;ഫ്രീ)</strong></span></p> Mon, 03 Jun 2019 11:52:43 +0530 ഡയബറ്റിക‌് ന്യൂറോപതി.. കരുതിയിരിക്കാം https://www.deshabhimani.com/health/diabetic-neuropathy/802263 https://www.deshabhimani.com/health/diabetic-neuropathy/802263 <p>പ്രമേഹം&nbsp; കാലക്രമേണ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകളിലേക്കു നീങ്ങുമെന്ന്&zwnj; അറിയാമല്ലോ.&nbsp; സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നതും വളരെയധികം അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു പ്രമേഹസങ്കീർണതയാണ്&zwnj; ഡയബറ്റിക്&zwnj; ന്യൂറോപതി.&nbsp;</p> <p>പ്രമേഹംമൂലം നാഡികൾക്ക&zwnj;് ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ&zwnj;് ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപതി. ശരീരത്തിലെ ഏതു നാഡികളെയും ഇത&zwnj;് ബാധിക്കാമെങ്കിലും കൂടുതലായും കാലുകളിലെയും പാദത്തിലെയും നാഡികളിലാണ&zwnj;് കാണാറുള്ളത&zwnj;്. ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തെ നാഡികളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ .&nbsp; ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപതി നാലുതരത്തിലുണ്ട&zwnj;്. ഏതുതരത്തിലുള്ള ന്യൂറോപതിയാണോ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത&zwnj;്, ശരീരത്തിലെ ഏതു നാഡികളെയാണോ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത&zwnj;് എന്നതനുസരിച്ചാണ&zwnj;് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. നാഡികൾക്ക&zwnj;് ഒരിക്കൽ ക്ഷതം സംഭവിച്ചാൽ തിരിച്ച&zwnj;് പൂർവാവസ്ഥയിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണെന്നത&zwnj;് ഈ സങ്കീർണത വരാതെ നോക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>പെരിഫെറൽ ന്യൂറോപതി</strong></span><br /> ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന തരം ഇതാണ&zwnj;്. ഇത&zwnj;് ആദ്യം പാദങ്ങളെയും കാലുകളെയും പിന്നീട&zwnj;് കൈകളെയും കൈപ്പത്തികളെയും ബാധിക്കും. - ലക്ഷണങ്ങൾ‐ കൈകാലുകൾക്ക&zwnj;് തരിപ്പ&zwnj;്, വേദനയും ചൂടും അറിയാതിരിക്കുക, പുകച്ചിൽ, കടച്ചിൽ, ശക്തിയായ വേദന, ചെറിയ സ&zwnj;്പർശംപോലും ചിലർക്ക&zwnj;് ശക്തിയായ വേദനപോലെ അനുഭവപ്പെടുക. പേശീതളർച്ച, സന്ധിവേദന, കൈകാലുകളിൽ വ്രണങ്ങൾ, അസ്ഥികൾക്ക&zwnj;് വേദന തുടങ്ങിയവയാണ&zwnj;് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്യാദി ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത&zwnj;് രാത്രിയാണ&zwnj;്.</p> <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/18(14).jpg" width="768" alt="" /></p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>ഓട്ടണോമിക&zwnj;് ന്യൂറോപതി</strong></span><br /> നമ്മുടെ ഹൃദയം, ആമാശയം, മൂത്രസഞ്ചി, കുടൽ, കണ്ണുകൾ, ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത&zwnj;് ഓട്ടണോമിക&zwnj;് നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ&zwnj;്. ഇവിടങ്ങളിലെ നാഡികൾക്ക&zwnj;് ക്ഷതം വരുന്ന അവസ്ഥയാണ&zwnj;് ഓട്ടണോമിക&zwnj;് ന്യൂറോപതി.&nbsp; ലക്ഷണങ്ങൾ&ndash;- രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞുപോകുന്നത&zwnj;് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുക (ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അൺഅവയർനെസ&zwnj;്), മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ&zwnj;്, മൂത്രം പിടിച്ചുവയ&zwnj;്ക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, മൂത്രം പൂർണമായും പോകാതെ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ കിടക്കുക, ദഹനക്കുറവ&zwnj;്, മലബന്ധമോ വയറിളക്കമോ രണ്ടും കൂടെയോ ഉണ്ടാവുക, ശോധന ശരിയായി നടക്കാത്തതിനാൽ ഛർദി, വയറുവീർക്കൽ, വിശപ്പില്ലായ&zwnj;്മ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട&zwnj;്. വിഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട&zwnj;്, വിയർപ്പ&zwnj;് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുക, നെഞ്ചിടിപ്പ&zwnj;്, ഇരിക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും രക്തസമ്മർദം പെട്ടെന്ന&zwnj;് കുറയുന്നത&zwnj;ുമൂലം തലപെരുപ്പ&zwnj;്, തലകറക്കം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായേക്കാം.&nbsp; ലൈംഗികാസക്തിയും ലൈംഗിക ഉത്തേജനവും കുറയുക, യോനീഭാഗം വരണ്ടിരിക്കുക. <br /> <strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><br /> റാഡികുലോപ്ലെക്&zwnj;സസ്&zwnj; ന്യൂറോപതി (ഡയബറ്റിക&zwnj;് അമ&zwnj;്യോട്രോഫി)</span></strong><br /> ഇതിനെ പ്രോക&zwnj;്സിമൽ ന്യൂറോപതി എന്നും പറയാറുണ്ട&zwnj;്. തുടകൾ, നിതംബങ്ങൾ, കാലുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ നാഡികളെയാണ&zwnj;് ഇതു ബാധിക്കുന്നത&zwnj;്.<br /> ലക്ഷണങ്ങൾ&ndash;- സാധാരണയായി ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത&zwnj;ുമാത്രമാണ&zwnj;് കാണാറുള്ളത&zwnj;്. ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്തുമുണ്ടാകാം.&nbsp; ശക്തിയായ വേദന, പേശീതളർച്ച, ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന&zwnj;് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട&zwnj;്, ശരീരഭാരം കുറയുക.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>മോണോ ന്യൂറോപതി</strong></span><br /> ഒരു പ്രത്യേക നാഡിയെമാത്രം ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ. സാധാരണയായി മുഖത്തോ ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തോ കാലിലോ ഉള്ള നാഡികളെ&zwnj;യാണ&zwnj;് ബാധിക്കാറുള്ളത&zwnj;്. വളരെ പെട്ടെന്നാണ&zwnj;് ഉണ്ടാകാറുള്ളത&zwnj;് എന്നുള്ളതും ചികിത്സിക്കാതെതന്നെ കുറച്ചുമാസങ്ങൾകൊണ്ട&zwnj;് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമെന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ&zwnj;്. ഏതു നാഡിയെയാണ&zwnj;് ബാധിച്ചത&zwnj;് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ. ലക്ഷണങ്ങൾ&ndash;- കാലിലോ കാൽപ്പാദത്തിലോ വേദന, നടുവേദന, തുടയിലോ വയറിലോ നെഞ്ചിലോ വേദന, രണ്ടായി കാണുക, കണ്ണിനു പുറകിൽ വേദന, മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക&zwnj;് കോടുക, കാഴ&zwnj;്ച കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട&zwnj;്. <br /> കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്നത&zwnj;് പ്രമേഹരോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരുതരം കംപ്രഷൺ ന്യൂറോപതിയാണ&zwnj;്. ഇത&zwnj;് കൈകൾക്ക&zwnj;് തരിപ്പ&zwnj;്, കടച്ചിൽ, തളർച്ച, എന്തെങ്കിലും മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട&zwnj;് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട&zwnj;്.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>കാരണങ്ങൾ</strong></span><br /> ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപതിക്ക&zwnj;് ഒരു പ്രധാന കാരണം രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ&zwnj;് അനിയന്ത്രിതമായി വർധിക്കുന്നതാണ&zwnj;്. വർധിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ&zwnj;് നേരിട്ട&zwnj;് നാഡികൾക്ക&zwnj;് ക്ഷതം വരുത്തുന്നതുമൂലവും രക്തക്കുഴലുകൾക്ക&zwnj;് നാശം വരുത്തുന്നതുംമൂലം നാഡികൾക്ക&zwnj;് ഓക&zwnj;്സിജനും പോഷകങ്ങളും കിട്ടാതെവരുന്നതുകൊണ്ടും&nbsp; നാഡികൾ ക്ഷയിക്കുമെന്നാണ&zwnj;് ഗവേഷകർ കരുതുന്നത&zwnj;്. സാധാരണയായി നാഡികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്കം, ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ന്യൂറോപതിക്ക&zwnj;് കാരണമാകും. പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഇതിന&zwnj;് ആക്കംകൂട്ടും.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>അപകടസാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങൾ (റിസ&zwnj;്ക&zwnj;് ഫാക്ടേഴ&zwnj;്സ&zwnj;്)</strong></span><br /> &nbsp;നിയന്ത്രണവിധേയമല്ലാത്ത പ്രമേഹം, ദീർഘനാളായുള്ള പ്രമേഹം, വൃക്കകളുടെ തകരാറുകൾ, അമിതവണ്ണം, പുകവലി.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>സങ്കീർണതകൾ</strong></span><br /> ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപതിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക&zwnj;് മുറിവുകളുണ്ടായാൽ പലപ്പോഴും അവരത&zwnj;് അറിയാതിരിക്കുകയും തന്മൂലം അവ പഴുത്ത&zwnj;് സങ്കീർണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട&zwnj;്. ഇത&zwnj;് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വിരൽ, പാദം, കാൽ എന്നിവ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കുപോലും രോഗിയെ എത്തിച്ചെന്നിരിക്കും. <br /> ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപതി സന്ധികളെ ബാധിച്ച&zwnj;് സന്ധികൾക്ക&zwnj;് വൈകല്യം വരുത്താറുണ്ട&zwnj;്. &lsquo;ചാർക്കോട്ട&zwnj;്സ&zwnj;് ജോയിന്റ&zwnj;്&rsquo; എന്നത&zwnj;് കാലിലെ ചെറിയ സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു വൈകല്യമാണ&zwnj;്. യഥാസമയം ശരിയായ ചികിത്സ കിട്ടിയാൽ കൂടുതൽ വൈകല്യം ഉണ്ടാകാതെ സന്ധികളെ രക്ഷിക്കാനാകും. <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം? </strong></span><br /> ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം, ചിട്ടയായ വ്യായാമം, മരുന്നുകൾ എന്നിവയിലൂടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ&zwnj;് നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുക. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ&zwnj;് വീട്ടിൽത്തന്നെ ഇടയ&zwnj;്ക്കിടെ പരിശോധിച്ച&zwnj;് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി വയ&zwnj;്ക്കണം.<br /> നിത്യേന&nbsp; ഒരു കണ്ണാടിയുടെ സഹായത്തോടെ പാദപരിശോധന നടത്തുക, മുറിവോ ചുവന്ന പാടോ&nbsp; തടിപ്പോ തൊലി പൊട്ടലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം.</p> <p>പാദങ്ങൾ നിത്യേന ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോപ്പ&zwnj;ുപയോഗിച്ച&zwnj;് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച&zwnj;് ഉണക്കണം. വിരലുകൾക്കിടയിലും നന്നായി തുടച്ച&zwnj;് വൃത്തിയാക്കാൻ മറക്കരുത&zwnj;്. ചർമം വരളുന്നത&zwnj;് തടയാനായി മോയിസ&zwnj;്റ്ററൈസിങ&zwnj;് ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കണം<br /> നഖങ്ങൾ നന്നായി വെട്ടി സൂക്ഷിക്കണം. വെട്ടിയ അഗ്രങ്ങൾ കൂർത്തിരിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.<br /> വൃത്തിയുള്ള, മുറുക്കം കുറഞ്ഞ കോട്ടൺ സോക&zwnj;്സുകൾമാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.<br /> ശരിയായ അളവിലുള്ള ചെരിപ്പോ ഷൂവോമാത്രം ഉപയോഗിക്കണം.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>ചികിത്സ</strong></span><br /> ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപതി ചികിത്സിച്ച&zwnj;് ഭേദമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ&zwnj;്. അതിനാൽ രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം&nbsp; തടയുക, വേദന ശമിപ്പിക്കുക, സങ്കീർണതകൾ തടയുക എന്നിവയാണ&zwnj;് ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം തടയാനുള്ള പരമപ്രധാനമായ കാര്യം രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ&zwnj;് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ&zwnj;്. വേദന ശമിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടനവധി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരേമരുന്ന&zwnj;് ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല.</p> <p>മൂത്രാശയസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാനും മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത&zwnj;് പൊക്കിളിനുതാഴെ ചെറുതായി അമർത്തിക്കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.&nbsp; മൂത്രസഞ്ചിയിൽ മൂത്രം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന പക്ഷം സ്വന്തമായി ട്യൂബിട്ട&zwnj;് (സെൽഫ&zwnj;് കത്തീട്ടറൈസേഷൻ) മൂത്രം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ&zwnj;്.</p> <p>ദഹനപ്രശ&zwnj;്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അളവിൽ പല പ്രാവശ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണവും നാര&zwnj;് അധികമുള്ള ഭക്ഷണവും കുറയ&zwnj;്ക്കണം. <br /> നിൽക്കുമ്പോൾ രക്തസമ്മർദം കുറഞ്ഞ&zwnj;് തലകറക്കം വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം, മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കണം, ഉറങ്ങുമ്പോൾ തല ആറുമുതൽ പത്തിഞ്ച&zwnj;ുവരെ പൊക്കിവയ&zwnj;്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാലിൽ കംപ്രഷൻ സോക&zwnj;്സ&zwnj;് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ&zwnj;്. ലൈംഗികപ്രശ&zwnj;്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശാനുസരണം മരുന്നു കഴിക്കുക. .</p> <p>പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മരുന്നും ജീവിതശൈലിയും തന്നെയാണ&zwnj;് ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപതി തടയുന്നതിനും ആദ്യം വേണ്ടത&zwnj;്. അതോടൊപ്പം ഇതിനുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സയും മുൻകരുതലുകളും ആവശ്യമാണ&zwnj;്. <br /> &nbsp;<br /> <strong>(ഹെൽത്ത&zwnj;് സർവീസിൽ അസിസ&zwnj;്റ്റന്റ&zwnj;് സർജനും സീനിയർ ഡയബറ്റോളജിസ&zwnj;്റ്റുമാണ&zwnj;് ലേഖിക) drsheejasreenivas@gmail.com</strong></p> Wed, 29 May 2019 20:29:01 +0530 ഋതുവിരാമം ആഹ്‌ളാദകരമാക്കാം.. ആശങ്കകളില്ലാതെ https://www.deshabhimani.com/health/signs-of-menopause/801321 https://www.deshabhimani.com/health/signs-of-menopause/801321 <p>മധ്യവയസ്സോടെ സ്&zwnj;ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പരിണതിയാണ്&zwnj; ഋതുവിരാമം അഥവാ ആർത്തവവിരാമം. നാളിതുവരെ ക്രമമായി വന്നിരുന്ന ആർത്തവം സ്&zwnj;ഥിരമായി മുടങ്ങുന്നതിനെ ആർത്തവവിരാമം എന്ന്&zwnj; ലളിതമായി പറയാം. ഇത്&zwnj; ഒരു രോഗമല്ല. മറിച്ച്&zwnj; മധ്യവയസ്സിൽ സ്&zwnj;ത്രീകളിൽ സ്വാഭാവികമായി വന്നുചേരുന്ന ഒരു അനിവാര്യതയാണ്&zwnj;. അണ്&zwnj;ഡവികാസം അടക്കമുള്ള ചില ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അരങ്ങൊഴിയുന്നു എന്നതിന്റെ നിശബ്&zwnj;ദ സന്ദേശമാണ്&zwnj; ആർത്തവവിരാമം നൽകുന്നത്&zwnj;.</p> <p>ആർത്തവവിരാമം സ്&zwnj;ത്രീ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായൊരു കാലഘട്ടമാണ്&zwnj;. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈസ്&zwnj;ട്രജൻ ഹോർമോണിന്റെ പ്രഭാവലയം ഗണ്യമായി കുറയാറുണ്ട്&zwnj;. ഒപ്പം പ്രോജസ്&zwnj;റ്ററോൺ ഹോർമോണും കുറയുന്നു. ഓരോ സ്&zwnj;ത്രീകളും ഇതിനോട്&zwnj; പ്രതികരിക്കുന്നത്&zwnj; വ്യത്യസ്&zwnj;തരീതിയിലാണ്&zwnj;. പുതുമകളെ സ്വാഗതം ചെയ്&zwnj;ത്&zwnj; ഈ അവസ്&zwnj;ഥയോട്&zwnj; താദാത്&zwnj;മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സ്&zwnj;ത്രീകൾ ഏറെയുണ്ട്&zwnj;. എന്നാൽ ആർത്തവ വിരാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ശാരീരിക, മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും നേരിടുന്ന സ്&zwnj;ത്രീകളും നമുക്കിടയിലുണ്ട്&zwnj;. ശരിയായ ജീവിത വീക്ഷണത്തിലൂടെയും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിലൂടെയും ആർത്തവ വിരാമഘട്ടത്തെ ഇവർക്കും തരണം ചെയ്യാനാകും.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">ആർത്തവ വിരാമം ‐ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? </span></span><br /> ഏകദേശം 35 വർഷത്തോളമായി തുടർന്ന്&zwnj; വന്നിരുന്ന ആർത്തവം മുടങ്ങുന്നതാണ്&zwnj; പ്രധാനമാറ്റം. അതോടൊപ്പം അണ്&zwnj;ഡാശയങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അണ്&zwnj;ഡോൽപ്പാദനവും നിലയ്&zwnj;ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അണ്&zwnj;ഡാശയവും ഗർഭാശയവും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ഗർഭം ധരിക്കാനും പ്രസവിക്കാനുമുള്ള സ്&zwnj;ത്രീയുടെ കഴിവ്&zwnj; ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നേയുള്ളു. ലൈംഗിക ജീവിതമുൾപ്പെടെയെല്ലാം പഴയതുപോലെ തുടരാം.</p> <p>ആർത്തവവിരാമത്തോടനുബന്ധിച്ച്&zwnj; ഓരോ സ്&zwnj;ത്രീയിലും പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും തീവ്രതയും വ്യത്യസ്&zwnj;തമാണ്&zwnj;. പ്രത്യേകിച്ച്&zwnj; വിഷമതകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്&zwnj;. ഹോട്ട്&zwnj; ഫ്&zwnj;ളഷസ്&zwnj; (Hot Flushes) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൂടും വിയർക്കലുമാണ്&zwnj;&nbsp; സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്&zwnj;നം. രാത്രിയിലെ ഉറക്കക്കറുവും പകൽ സമയത്ത്&zwnj; പല തവണയുണ്ടാകുന്ന ചൂടും വിയർക്കലും സ്&zwnj;ത്രീകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാറുണ്ട്&zwnj;. കൂടാതെ വിഷാദം, ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം, ക്ഷീണം, അനാവശ്യമായ കയർക്കൽ, തലവേദന, ദേഷ്യം, സങ്കടം, ലൈംഗികതയിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവ്&zwnj;, വേദന, തളർച്ച, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, മൂത്രാശയസംബന്ധമായ അസ്വസ്&zwnj;ഥതകൾ ഇവയും സ്&zwnj;ത്രീ ഹോർമോണുകൾ കുറയുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാം.</p> <p>ഈസ്&zwnj;ട്രജൻ സംരക്ഷണം നഷ്&zwnj;ടപ്പെടുന്നത്&zwnj; അസ്&zwnj;ഥികളിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവിനെയും&nbsp; ഗണ്യമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്&zwnj;. കൂടാതെ ഹൃദയ‐നാഡി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഇത്&zwnj; വഴിയൊരുക്കാറുണ്ട്&zwnj;. ഒടിവുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ പ്രായത്തിൽ ഏറെയാണ്&zwnj;.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">ആർത്തവവിരാമം നേരത്തെ എത്തിയാൽ</span></span><br /> ആർത്തവവിരാമം മുൻകാലങ്ങളിൽ 45‐46 വയസ്സിൽ ആയിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത്&zwnj; പൊതുവേ 50‐55 വയസ്സുകളിലേക്ക്&zwnj; ആർത്തവവിരാമം മാറിയിട്ടുണ്ട്&zwnj;. എന്നാൽ 40 വയസ്സിന്&zwnj; മുമ്പ&zwnj;് ആർത്തവവിരാമമുണ്ടായാൽ അതിനെ &lsquo;അകാല ആർത്തവവിരാമം&rsquo; എന്ന്&zwnj; പറയുന്നു. ആർത്തവ വിരാമത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അനുബന്ധ പ്രശ്&zwnj;നങ്ങൾ ഇവരിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അണ്&zwnj;ഡാശയങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്&zwnj;തവരിലും പ്രായമെത്താതെ ആർത്തവവിരാമമുണ്ടാകും. <br /> <br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">ആർത്തവവ്യതിയാനം&nbsp; ‐ ശ്രദ്ധയോടെ</span></span><br /> ആർത്തവവിരാമത്തിന്&zwnj; മുന്നോടിയായി മാസമുറയിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്&zwnj;. ചിലവരിൽ മാസമുറ പെട്ടെന്ന്&zwnj; നിന്നുപോകും. ചിലരിലാകട്ടെ&nbsp; രക്തസ്രാവം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ്&zwnj; നിന്നുപോകുകയാണ്&zwnj; ചെയ്യുക. 2‐3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ആർത്തവം വന്ന്&zwnj; പിന്നീട്&zwnj; വരാതിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്&zwnj;. എന്നാൽ 2‐3 മാസം ആർത്തവം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട്&zwnj; വളരെക്കൂടിയ അളവിൽ കൂടുതൽ ദിവസം രക്തസ്രാവം തുടരുക, 6 മാസത്തോളം ആർത്തവം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട്&zwnj; വീണ്ടും ഉണ്ടാകുക, 55 വയസ്സിന്&zwnj; ശേഷവും കൃത്യമായി മാസമുറ ഉണ്ടാകുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്&zwnj;നങ്ങളുള്ളവർ പരിശോധനയ്&zwnj;ക്ക്&zwnj; വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ട്&zwnj;. ഇവർ ഗർഭാശയ മുഴ, അർബുദം, ഗർഭാശയകലകളുടെ അമിതവളർച്ച തുടങ്ങിയവയൊന്നുമില്ലെന്ന്&zwnj; ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. പുറത്തുപറയാൻ മടിക്കുന്നവരും കുറച്ചുമാസം വരാതിരുന്നത്&zwnj; കൊണ്ടുള്ള രക്തസ്രാവമാണെന്ന്&zwnj; കരുതുന്നവരും തെറ്റായ പ്രവണത ഒഴിവാക്കി, പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ പതിയിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താനാകും.</p> <p><img src="http://cms.deshabhimani.com/images/inlinepics/18(13).jpg" width="768" alt="" /></p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">ഋതുവിരാമവും അസ്&zwnj;ഥികളുടെ ബലക്ഷയവും</span></span><br /> എല്ലുകളിൽ കാൽസ്യം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലും പുതിയ അസ്&zwnj;ഥികോശങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിലും സ്&zwnj;ത്രൈണഹോർമോണുകൾക്ക്&zwnj; നല്ല പങ്കുണ്ട്&zwnj;. ഹോർമോൺ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ ഈ പ്രക്രിയ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കാത്തതിനാൽ ആർത്തവ വിരാമശേഷം ചെറിയ വീഴ്&zwnj;ചകൾകൊണ്ടുപോലും സ്&zwnj;ത്രീകളിൽ പൊട്ടൽ, ഒടിവ്&zwnj; ഇവയ്&zwnj;ക്കിടയാകാറുണ്ട്&zwnj;. നട്ടെല്ല്, കൈക്കുഴ, തുടയെല്ല് ഇവയിലാണ്&zwnj; ഒടിവുകൾ കൂടുതൽ കാണുക. കാൽസ്യ സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണശീലം ചെറുപ്രായം മുതൽ ശീലിച്ചവരിൽ ഇത്തരം പ്രശ്&zwnj;നങ്ങൾ തുലോം കുറവാണ്&zwnj; എന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയമാണ്&zwnj;.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">ഹൃദ്രോഗവും ആർത്തവവിരാമവും</span></span><br /> ആർത്തവ വിരാമത്തിന്&zwnj; മുമ്പ&zwnj;് ഹൃദയത്തിനും രക്തക്കുഴലുകൾക്കും സംരക്ഷണം സ്&zwnj;ത്രൈണ ഹോർമോണുകൾ നൽകിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഹൃദയസ്&zwnj;തംഭനം പുരുഷൻമാരെ അപേക്ഷിച്ച്&zwnj; സ്&zwnj;ത്രീകളിൽ കുറവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആർത്തവവിരാമത്തോടെ ഹോർമോൺ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ട്&zwnj; ഹൃദയസ്&zwnj;തംഭനനിരക്ക്&zwnj; പുരുഷനും സ്&zwnj;ത്രീക്കും ഒരുപോലെയായിത്തീരുന്നു. നേരത്തെതന്നെ തുടങ്ങുന്ന ജീവിതശൈലീ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്&zwnj;നങ്ങളുടെ കടന്നുവരവിനെ തടയാനാകും.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">ഋതുവിരാമവും ലൈംഗിക ബന്ധവും</span></span><br /> ഋതുവിരാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസിക മാറ്റങ്ങളാൽ സ്&zwnj;ത്രീകളിൽ നല്ലൊരുപങ്കും ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവ്&zwnj; കാണിക്കാറുണ്ട്&zwnj;. യോനിഭാഗത്തെ ഈർപ്പവും വികാസശേഷിയും കുറയുന്നതും തൊലി നേർത്തതാകുന്നതും ലൈംഗികബന്ധം വേദനാജനകമാക്കാറുണ്ട്&zwnj;. ലഘു ചികിൽസകളിലൂടെ ഇതിന്&zwnj; പരിഹാരം കണാനാകും.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><span style="font-size: x-large;">ഋതുവിരാമം ആഹ്&zwnj;ളാദകരമാക്കാം</span></span><br /> &nbsp;മാനസികോല്ലാസം പകരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശരിയായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, മിതമായ ശാരീരികാധ്വാനം, ലഘു വ്യായാമങ്ങൾ ഇവയിലൂടെ&nbsp; ആർത്തവവിരാമത്തെ വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യാനാകും. ആർത്തവ വിരാമത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അസ്വസ്&zwnj;ഥതകൾ താൽക്കാലികമാണെന്നും അണ്&zwnj;ഡാശയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരാഹിത്യത്തോട്&zwnj; ശരീരം ക്രമേണ പൊരുത്തപ്പെടുമെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ്&zwnj; ഈ ഘട്ടത്തെ നേരിടേണ്ടത്&zwnj;.</p> <p>നാടൻ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾക്ക്&zwnj; ഋതുവിരാമ അസ്വസ്&zwnj;ഥതകളെ നല്ലൊരുപരിധിവരെ തടയാനാകും. പ്രകൃതിദത്ത ഈസ്&zwnj;ട്രജൻ അടങ്ങിയ ജീരകം, പെരുംജീവകം, ഉലുവ, പയറുവർഗങ്ങൾ, ചേന, ചേമ്പ്&zwnj;, ഇവ ഉൾപ്പെട്ട നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.</p> <p>ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ധാന്യങ്ങൾ, മഞ്ഞൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ഇവയും നല്ല ഫലംതരും. ദേഷ്യം, കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വിഷാദം ഒക്കെയുള്ളവർക്ക്&zwnj; കുമ്പളങ്ങ പച്ചയ്&zwnj;ക്കോ കറിയാക്കിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്&zwnj; പ്രയോജനം ചെയ്യും. മൽസ്യം, കൊഴുപ്പ്&zwnj; നീക്കിയ പാൽ, മത്തയില, മത്തപ്പൂ, റാഗി, മുരിങ്ങയില, തഴുതാമ, ചീര, ബീൻസ്&zwnj; ഇവ ഭക്ഷണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത്&zwnj; കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ്&zwnj; നികത്താറുണ്ട്&zwnj;.</p> <p>അമുക്കുരം, ശതാവരി, അശോകം, തുളസി, ചെമ്പരത്തി, ജീരകം, കുറുന്തോട്ടി, മഞ്ചട്ടി ഇവ അടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ ആർത്തവവിരാമഘട്ടത്തിൽ സാന്ത്വനമേകുന്നവയിൽ ചിലതാണ്&zwnj;. പിണ്&zwnj;ഡതൈലം, നാരായണതൈലം ഇവയിലേതെങ്കിലും തേച്ച്&zwnj; കുളിക്കുന്നതും യോഗ, ധ്യാനം ഇവ ശീലമാക്കുന്നതും ആർത്തവവിരാമ പ്രശ്&zwnj;നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാറുണ്ട്&zwnj;. ഒപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരിഗണനയും സ്&zwnj;നേഹവും ഇവയ&zwnj;്ക്ക്&zwnj; കരുത്തേകും. ഇഷ്&zwnj;ടമുള്ള മേഖലകളിൽ സജീവമാകുന്നതും ആർത്തവവിരാമഘട്ടത്തെ ആഹ്ലാദഭരിതമാക്കും.</p> <p><strong>(മാന്നാർ കോട്ടയ്&zwnj;ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ ഡോക്ടറാണ്&zwnj; ലേഖിക) </strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; drpriyamannar@gmail.com</p> Sat, 25 May 2019 04:42:53 +0530 റമദാന്‍ കാലത്ത്‌ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക്‌ വ്രതമെടുക്കാം.. ഏറെ കരുതലോടെ https://www.deshabhimani.com/health/news-kerala-20-05-2019/800468 https://www.deshabhimani.com/health/news-kerala-20-05-2019/800468 <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/p krishnanunni(1).jpg" alt="ഡോ. പി കൃഷ്&zwnj;ണനുണ്ണി" width="100" align="left" />കൊച്ചി&gt; റമദാൻ മാസത്തിൽ&nbsp; വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോള്&zwj; പ്രമേഹരോഗികൾ ഏറെ കുരുതലെടുക്കണമെന്ന്&zwnj; റിനൈ മെഡിസിറ്റി മള്&zwj;ട്ടി സൂപ്പര്&zwj; സ്&zwnj;പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി മെഡിക്കല്&zwj; ഡയരക്ടറും&nbsp; പ്രമേഹരോഗ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. പി കൃഷ്ണനുണ്ണി പറഞ്ഞു. റമദാന്&zwj; വ്രതമെടുക്കുമ്പോള്&zwj; പ്രമേഹ രോഗികള്&zwj; മതിയായ കരുതലും ശ്രദ്ധയും രക്ഷാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാതെ വ്രതമെടുക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്&zwnj;നങ്ങള്&zwj;ക്കു കാരണമാകുമെന്നും വ്രതം മുറിക്കുമ്പോഴും വ്രതം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങള്&zwj; ശരിയായ രീതിയില്&zwj; കഴിച്ചാല്&zwj; അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കാന്&zwj; സാധിക്കും.</p> <p>വ്രതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച മുമ്പ് പ്രമേഹ രോഗികള്&zwj; ഡോക്ടറെ സന്ദര്&zwj;ശിച്ച് രോഗ നിര്&zwj;ണയത്തിന് ഒരുങ്ങേണ്ടതാണ്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നിര്&zwj;ബന്ധമായും ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്നിന്റെ അളവ് നിര്&zwj;ണയിക്കണം.പ്രമേഹരോഗികള്&zwj; ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതു മൂലമുള്ള അപകടസാധ്യത കൂടുതല്&zwj; പ്രകടമാകുന്ന വേളയാണ് വ്രതകാലം.</p> <p>ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തില്&zwj; പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ 19.4ശതമാനം ആളുകളിലും പ്രമേഹം കാണുന്നുണ്ട്.<br /> വ്രതമെടുക്കുമ്പോള്&zwj; ആദ്യഘട്ടത്തില്&zwj;, ശരീരം സംഭരിച്ചുവെച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് ആവശ്യമായ ഊര്&zwj;ജം ലഭിക്കുന്നതിനായി ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് വേര്&zwj;പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുക. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിശ്ചിത ക്രമത്തില്&zwj; നിലനിര്&zwj;ത്തേണ്ടത് ശരീരത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. വ്രതമെടുക്കുമ്പോള്&zwj; അത് കുത്തനെ കുറയാനിടയുണ്ട്.</p> <p>12 മണിക്കൂറിലേറെ തുടര്&zwj;ച്ചയായി വ്രതമെടുക്കുമ്പോള്&zwj; അന്നജത്തിന്റെ അളവ് വല്ലാതെ കുറയുകയോ അമിതമാകുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം. വ്രത വേളയില്&zwj; പുലര്&zwj;കാലത്ത് ആദ്യഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രോഗികളില്&zwj; ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം അന്നജം ശൂന്യമാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം. നിര്&zwj;ജലീകരണവും ഇതിനു കാരണമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തില്&zwj; കീറ്റോ ഉല്പാദനം സംഭവിക്കും. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ അത് അന്നജത്തിന്റെ അളവില്&zwj; വലിയ ക്ഷയത്തിനും നേരത്തെയുള്ള കീറ്റോസിസിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.</p> <p>കാര്&zwj;ബോഹൈഡ്രേറ്റുകള്&zwj;, പ്രോട്ടീന്&zwj;, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ ചേര്&zwj;ന്ന ഭക്ഷണമാണ് വ്രതം മുറിക്കാന്&zwj; അനുയോജ്യം.&nbsp; നല്ല നാരുള്ളതും അന്നജം കുറഞ്ഞതും ബീന്&zwj;സ്, ഓട്&zwnj;സ്, അന്നജം കുറഞ്ഞ പച്ചക്കറികള്&zwj;, ധാന്യങ്ങള്&zwj; കൊണ്ടുള്ള ബ്രെഡ്, അരി തുടങ്ങിയവയും ഭക്ഷണത്തില്&zwj; ഉള്&zwj;പ്പെടുത്താം. കൊഴുപ്പു നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും തീര്&zwj;ച്ചയായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/ramadab(2).jpg" alt="" /></p> <p><br /> വ്രതകാലത്ത് പ്രമേഹ രോഗികള്&zwj;ക്ക് പൊതുവെ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും രക്തത്തില്&zwj; ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുകയും വാ വറ്റിവരളുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. നോമ്പ് വേളയില്&zwj; ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹരോഗികളുടെ രക്തത്തില്&zwj; ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുകയും പ്രമേഹം ഉയരുന്നതും കാണാനിടയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആമാശയവീക്കം, മൂത്രാശയ അണുബാധ, കീറ്റോ അസിഡോസിസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്&zwnj;നങ്ങളും ഈ വേളയില്&zwj; കാണാറുണ്ട്. രക്തത്തില്&zwj; ഗ്ലുക്കോസിന്റെ അളവു തീവ്രമായി കുറയുന്ന അവസ്ഥ വ്രതകാലത്ത് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വ്രതം എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ശാരീരികാവസ്ഥ വിലയിരുത്തുകയും നോമ്പു സമയത്ത് വീട്ടില്&zwj; വച്ച് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റര്&zwj; ഉപയോഗിച്ച് തുടര്&zwj;ച്ചയായ പ്രമേഹ പരിശോധന നടത്തുകയും വേണം.</p> <p>പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗുളിക/ ഇന്&zwj;സുലിന്&zwj; എന്നിവയുടെ ഡോസ് അധികരിപ്പിക്കുകയും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തില്&zwj; ഡോക്ടറുടെ നിര്&zwj;ദേശാനുസരണം മാറ്റം വരുത്തുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്&zwj;ദേശിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത സമയങ്ങളില്&zwj; ഗുളികയുടെ ഡോസ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. മെറ്റ്&zwnj;ഫോമിന്&zwj;, ഗ്ലിറ്റസണ്&zwj;സ് തുടങ്ങിയവ വ്രതകാലത്ത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും ചില മരുന്നുകള്&zwj; ഈ വേളയില്&zwj; ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡോ.കൃഷ്ണനുണ്ണി സൂചിപ്പിച്ചു.</p> <p>പകല്&zwj; വിശന്നിരുന്നതു കാരണം രാത്രിയില്&zwj; പഞ്ചസാരയുടെ ലെവല്&zwj; കൂടാനുള്ള പ്രവണത ശരീരം കാണിക്കുമെന്നതിനാല്&zwj; പ്രമേഹ രോഗികള്&zwj; ശരിയായ അളവിലും സമയത്തും മരുന്നു കഴിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കരള്&zwj;, ഹൃദയ, കിഡ്&zwnj;നി രോഗമുള്ള പ്രായമേറെയായ പ്രമേഹ രോഗികള്&zwj; വ്രതം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതെന്നും ഇത്തരക്കാര്&zwj; നോമ്പെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടത് നിര്&zwj;ബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്&zwj;ത്തു.</p> Mon, 20 May 2019 11:01:10 +0530 STOP ആസ്‌തമ.. .. അലർജിയുള്ളവരിൽ ആസ‌്ത‌്മ സാധ്യത കൂടുതൽ https://www.deshabhimani.com/health/healing-asthama/798560 https://www.deshabhimani.com/health/healing-asthama/798560 <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);">STOP ആസ്&zwnj;തമ..&nbsp;<br /> S -&ndash;- Symptom Evaluation<br /> T -&ndash;- Test response<br /> O &ndash;- Observe and assess<br /> P &ndash;- Proceed to adjust treatment</span></p> <p>സ്&zwnj;റ്റോപ്പ്&zwnj; എന്നാൽ എസ്&zwnj;‐ലക്ഷണം വിലയിരുത്തുക, ടി‐ടെസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj; ഫലം , ഒ‐നിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും, പി‐ചികിത്സയിലേക്കു നീങ്ങുക.&nbsp;&nbsp; ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ&zwnj;്ട്ര ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മദിനത്തിന്റെ ആപ&zwnj;്തവാക്യമാണ്&zwnj; സ്&zwnj;റ്റോപ്പ്&zwnj;. ഈ ദിനം ഈ വർഷം മെയ&zwnj;് 7നാണ&zwnj;് ആചരിച്ചത്&zwnj;.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>എന്താണ&zwnj;് ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ</strong></span><br /> അമിത പ്രതിരോധശേഷിമൂലം ശ്വാസനാളിയിലുണ്ടാകുന്ന ചുരുക്കമാണ&zwnj;് ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിനു കാരണം. ഈ അമിത പ്രതിരോധം ശ്വാസനാളിയിലുണ്ടാക്കുന്ന നീർവീക്കമാണ&zwnj;് രോഗലക്ഷണമായ ചുമ, കുറുങ്ങൽ, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയ&zwnj;്ക്കു കാരണം. ഈ നീർവീക്കത്തിനു കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ പൊടിപടലങ്ങൾ, പൂമ്പൊടികൾ, പുക, കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങൾ അണുബാധ എന്നിവയാണ&zwnj;്. ഇന്ത്യയിൽ 10 കോടി ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മാരോഗികൾ ഉണ്ടെന്നാണ&zwnj;് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത&zwnj;്. 4.5 ശതമാനമാണ&zwnj;് ലോകമാകമാനമുള്ള തോത&zwnj;്.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>കാരണങ്ങൾ</strong></span><br /> ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ ഒരു പാരമ്പര്യരോഗമെന്ന&zwnj;് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും ഒരു ജനിതകഘടകം ഉണ്ടെന്നതുതന്നെ പറയാം. അലർജിയുള്ള വ്യക്തികളിലാണ&zwnj;് ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ കണ്ടുവരുന്നത&zwnj;്. അലർജിയുള്ള 30 ശതമാനം വ്യക്തികളിൽ ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ ഉണ്ടാകാം. ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ. പക്ഷേ, ശരിയായ ചികിത്സയും ജീവിതരീതി മാറ്റങ്ങൾകൊണ്ട&zwnj;് വരുതിയിൽവരുന്ന രോഗമാണ&zwnj;്.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>രോഗനിർണയം</strong></span><br /> രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ വിലയിരുത്തിയാണ&zwnj;് രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത&zwnj;് പൾമണറി ഫങ്&zwnj;ഷൻ ടെസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj;/സ്&zwnj;പൈറോമെട്രി റിസൽട്ട്&zwnj; ബേസ്&zwnj;&nbsp; (Pulmonary function Test (PFT)/spirometry result base )ചെയ&zwnj;്താണ&zwnj;് രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം നിർണയിക്കുന്നതും ചികിത്സിക്കുന്നതും.</p> <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/KKasth2.jpg" alt="" /></p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>ചികിത്സ</strong></span><br /> ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മയുടെ തോത&zwnj;് നിർണയിക്കുന്നതിനും ചികിത്സ &zwnj;നിശ&zwnj;്ചയിക്കുന്നതും അന്താരാഷ&zwnj;്ട്ര സംഘടനയായ (GINA )യുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച&zwnj;ാണ&zwnj;്.<br /> പ്രധാനമായും കണിക രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ&zwnj;് ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ ചികിത്സയ&zwnj;്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത&zwnj;്. ഈ മരുന്നുകൾ ശ്വാസനാളങ്ങളുടെ ഭിത്തികളിലുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട&zwnj;് തടയാൻ ഉപകരിക്കും. തന്മൂലം ശ്വാസനാളങ്ങളുടെയും ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത&zwnj;് രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തി നൽകുകയും ജീവിത&nbsp; ആരോഗ്യനിലവാരം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>തെറ്റിദ്ധാരണ</strong></span><br /> ഇൻഹേലർ മരുന്നുകൾ പാർശ്വഫലങ്ങളുള്ളവയാണെന്നും ക്രമേണ ഡോസ&zwnj;് അധികരിക്കുമെന്നും&nbsp; ഗർഭിണികൾ&nbsp; ഉപയോഗിച്ചാൽ&nbsp; കുഞ്ഞിനു അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരുപാടു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട&zwnj;്. ഇവയെല്ലാം കേവലം തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ&zwnj;്. ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചപ്രകാരം ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ പരിമിതമാണ&zwnj;്&zwnj;. ഈ മരുന്നുകൾ ശ്വാസനാളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.</p> <p>ഗർഭിണികളിൽ ഇൻഹേലർ സുരക്ഷിതമായ&nbsp; മരുന്നുകളാണ&zwnj;്. അമ്മയുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തി ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യം പരോക്ഷമായും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മരണനിരക്ക&zwnj;് കുറവാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ&zwnj;് ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ. അതുകൊണ്ട&zwnj;് ഈ രോഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം വലുതാണ&zwnj;്. അതുകൊണ്ട&zwnj;് കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നടത്തുകയും വേണ്ടപ്രകാരം ചികിത്സയും മാർഗനിർദേശവും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത&zwnj;് ആസ&zwnj;്ത&zwnj;്മ എന്ന രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമാണ&zwnj;്.</p> Fri, 10 May 2019 04:59:31 +0530 രണ്ടു വർഷം; സർക്കാരിന്റെ ഹൃദ്യം പദ്ധതിയിൽ ചികിത്സ ലഭിച്ചത് 1216 കുട്ടികള്‍ക്ക് https://www.deshabhimani.com/health/hridyam-scheme/798375 https://www.deshabhimani.com/health/hridyam-scheme/798375 <p>തിരുവനന്തപുരം &gt; കുരുന്നു ഹൃദയങ്ങളുടെ കരുതലിനായി സംസ്ഥാന സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; 2017 ല്&zwj; ആരംഭിച്ച ഹൃദ്യം പദ്ധതിയില്&zwj; രണ്ടു വര്&zwj;ഷത്തിനകം സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിച്ചത് 1216 കുട്ടികള്&zwj;ക്ക്. ജനിച്ച സമയം മുതല്&zwj; 18 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്&zwj;ക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും എത്ര വലിയ തുകയായാലും അത്&nbsp; മുഴുവന്&zwj; സംസ്ഥാന സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; വഹിക്കുന്ന പദ്ധതിയില്&zwj; 25 കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് വര്&zwj;ഷം സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; ചെലവഴിക്കുന്നത്. 2019 ൽ മാത്രം ഇതുവരെ 1070 കേസ്&zwnj; രജിസ്&zwnj;റ്റർ ചെയ്&zwnj;തു. <br /> <br /> സങ്കീര്&zwj;ണമായ ഹൃദ്രോഗങ്ങളുമായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികള്&zwj;ക്ക് സൗജന്യചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഹൃദ്യം പദ്ധതിയില്&zwj; ചികിത്സ എവിടെയായാലും സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; പണം അടയ്ക്കും. പദ്ധതിയില്&zwj; ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ പേര് രജിസ്റ്റര്&zwj; ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്&zwj;&nbsp; ചികിത്സ മുഴുവന്&zwj; സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; ഏറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് 2017 സെപ്തമ്പറില്&zwj; കോഴിക്കോട് വച്ചാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ തുടക്കം കുറിച്ചത്. <br /> <br /> രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് വെബ് രജിസ്ട്രേഷനുപയോഗിച്ച് സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ സംവിധാനം നടത്തുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഹൃദ്യം പദ്ധതിക്കുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തില്&zwj; തന്നെ കേരളത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയ പദ്ധതിയാണിതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് നോഡല്&zwj; ഓഫീസര്&zwj; ഡോ. ശ്രീഹരി പറഞ്ഞു.<br /> <br /> വര്&zwj;ഷം രണ്ടായിരത്തോളം കുട്ടികളാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖവുമായി ജനിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് മിക്ക കുടുംബത്തിനും താങ്ങാനാവുന്നതല്ല. ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതികളില്&zwj;നിന്ന് പലപ്പോഴും നാമമാത്ര തുക മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലടക്കം കേരളത്തില്&zwj; ഏഴിടത്താണ് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ സംവിധാനമുള്ളത്. എല്ലായിടത്തുംകുടി ദിവസം 11 ശസ്ത്രക്രിയയേ സാധ്യമാകൂ. അതിനാലാണ് കുട്ടികള്&zwj;ക്ക് രജിസ്&zwnj;ട്രേഷന്&zwj; നടത്തുകയും അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുള്ളവര്&zwj;ക്ക് അത് എവിടെയും ലഭ്യമാക്കാന്&zwj; സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; ജാഗ്രതപുലര്&zwj;ത്തുകയും ചെയ്തത്.<br /> <br /> കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീചിത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന&nbsp; 15 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ അമൃതയില്&zwj; പ്രവേശിപ്പിക്കാന്&zwj; കഴിഞ്ഞത് എല്&zwj;ഡിഎഫ്&nbsp; സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; ആരോഗ്യ മേഖലയില്&zwj; ദീര്&zwj;ഘവീക്ഷണത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ അനേകം പദ്ധതികളില്&zwj; ഒന്നായ ഹൃദ്യം പദ്ധതികൊണ്ടുമാത്രമാണ്. അത്യാഹിത സ്വഭാവമുള്ള കേസുകളാണെങ്കില്&zwj; 24 മണിക്കൂറിനകം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒഴിവുള്ള ആശുപത്രിയില്&zwj; കുഞ്ഞിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് കേരളത്തിലെ മുഴുവന്&zwj; ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധരുടെയും പിന്തുണ സര്&zwj;ക്കാരിനുണ്ട്.</p> Thu, 09 May 2019 07:38:37 +0530 ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ജാഗ്രതയുടെ പുത്തൻമുഖവുമായി ഇൻഫോ ക്ലിനിക്‌ ; വെബ്‌ പേജും, യു ട്യൂബ്‌ ചാനലും സജ്ജം https://www.deshabhimani.com/health/info-clinic-new-website-and-youtube-channel/792220 https://www.deshabhimani.com/health/info-clinic-new-website-and-youtube-channel/792220 <p>കൊച്ചി&gt; ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അശാസ്ത്രീയത പ്രചാരണങ്ങള്&zwj;ക്കും വ്യാജ ചികിത്സകള്&zwj;ക്കുമെതിരെ നില കൊള്ളുന്ന&nbsp; ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ&nbsp;&nbsp; ഇനി വെബ്&zwnj; പേജിലും യു ട്യൂബ്&zwnj; ചാനലിലും ലഭ്യമാകും. ആധുനികവൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രവര്&zwj;ത്തിക്കുന്ന 30 ല്&zwj;പ്പരം ഡോക്ടര്&zwj;മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്&zwnj; ഇൻഫോക്ലിനിക്കിന്റെ കരുത്ത്&zwnj;. തെറ്റായ&nbsp; സന്ദേശങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനും&nbsp; ശാസ്ത്രീയമായ ശരിയായ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനും ഫേസ്&zwnj;ബുക്കിൽ ആരംഭിച്ച ഇൻഫോ ക്ലിനിക്&zwnj; ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ വെബ്&zwnj;പേജ്&zwnj;, യുട്യൂബ്&zwnj; ചാനലിലും ലഭിക്കുമെന്ന്&zwnj; ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br /> ഇൻഫോ ക്ലിനിക് അറിയിപ്പ്&zwnj;&nbsp; ചുവടെ </span></p> <p>ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര പ്രചരണാര്&zwj;ത്ഥം നില കൊള്ളുന്ന ഇന്&zwj;ഫോക്ലിനിക്&zwnj; ഒരു ചുവടു കൂടി വെയ്ക്കുന്നു. ഈ ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തില്&zwj; (ഏപ്രിൽ 7) ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്കിന്റെ വെബ്&zwnj; പേജ്, യൂ ട്യൂബ് ചാനല്&zwj; എന്നിവ പൂര്&zwj;ണ്ണമായും പ്രവര്&zwj;ത്തന സജ്ജമായി ജനസമക്ഷം എത്തുകയാണ്.<br /> <br /> ആധുനികവൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രവര്&zwj;ത്തിക്കുന്ന 30 ല്&zwj;പ്പരം ഡോക്ടര്&zwj;മാരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ 2016 Oct ലാണ് ഇന്&zwj;ഫോക്ലിനിക്&zwnj; എന്ന ഫേസ് ബുക്ക്&zwnj; പേജ് ആരംഭിക്കുന്നത്.<br /> <br /> സാധാരണക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന തെറ്റിധാരണാജനകമായ അനേകം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങള്&zwj; ഉടലെടുക്കുന്നതും പ്രചരിക്കുന്നതും സോഷ്യല്&zwj; മീഡിയ മുഖേനയാണ് എന്നതിനാല്&zwj;, ഉറവിടത്തില്&zwj; തന്നെ അത്തരം പ്രചാരണങ്ങളെ തടുക്കാനും, തെറ്റായ&nbsp; സന്ദേശങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും, ശാസ്ത്രീയമായ ശരിയായ അറിവുകൾ പൊതുജനങ്ങള്&zwj;ക്കായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും&nbsp; ഉദ്ദേശിച്ചു ആരംഭിച്ച ചെറിയ സംരംഭമാണ് ഇൻഫോ ക്ലിനിക്.</p> <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/18(8).jpg" alt="" width="768" /><br /> <br /> അശാസ്ത്രീയത പ്രചാരണങ്ങള്&zwj;ക്കും വ്യാജ ചികിത്സകള്&zwj;ക്കുമെതിരെ നില കൊള്ളുന്ന&nbsp; ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്&zwnj; ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് 71000 ത്തില്&zwj;പ്പരം പേര്&zwj; ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. പേജ് മുഖേന നാളിതു വരെ ആരോഗ്യ വിഷയ സംബന്ധമായ 250 ഓളം ലേഖനങ്ങള്&zwj;, 27 വീഡിയോകള്&zwj; എന്നിവ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും വിദേശത്തുമായി വിവിധ മേഖലകളില്&zwj; വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ഡോക്ടര്&zwj;മാര്&zwj; കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആധികാരികത ഉറപ്പു വരുത്തിയാണ് ലേഖനങ്ങള്&zwj; പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. എം ആര്&zwj; വാക്സിനേഷന്&zwj; ക്യാമ്പയിന്&zwj;, നിപ്പ നിയന്ത്രണ പരിപാടികള്&zwj;, പ്രളയാനന്തര പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സാമൂഹിക/പൊതുജനാരോഗ്യ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടലുകള്&zwj; നടത്തുകയുണ്ടായി. ഹിജാമ എന്ന അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ചികില്&zwj;സാ സമ്പ്രദായത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതകള്&zwj; തുറന്നു കാട്ടുന്ന ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വിവാദങ്ങള്&zwj; സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.<br /> <br /> ലേഖനങ്ങള്&zwj; എഡിറ്റ്&zwnj; ചെയ്യാതെ കടപ്പാട് സഹിതം ആര്&zwj;ക്കും പുന: പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എന്ന നയം സ്വീകരിക്കുന്നതിനാല്&zwj; കേരളത്തിലെ മുന്&zwj; നിര മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ ഓണ്&zwj;ലൈന്&zwj;/ പ്രിന്&zwj;റ് എഡിഷനുകളില്&zwj; ലേഖനങ്ങള്&zwj; പുന:പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ചാനല്&zwj; ചര്&zwj;ച്ചകളിലും, അഭിമുഖങ്ങളിലും ഇന്&zwj;ഫോ ക്ളിനിക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അംഗങ്ങള്&zwj; വിഷയങ്ങള്&zwj; അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സയൻസ് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള മാധ്യമ താല്പര്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നന്ദിയും പറയുന്നു.</p> <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/info.jpg" alt="" width="768" /></p> <p>ചികിത്സകരും പൊതു സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ അകല്&zwj;ച്ച കുറയ്ക്കാന്&zwj; മുന്&zwj;നിര്&zwj;ത്തിയുള്ള ലേഖനങ്ങളും ആശയപ്രചാരണങ്ങളും ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. സ്വന്തം കര്&zwj;മ്മ മേഖലയില്&zwj; തിരക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഡോക്ടര്&zwj;മാര്&zwj; സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവര്&zwj;ത്തിയാണ്, ആയതിനാല്&zwj; സമയപരിമിതി അനുവദിക്കും വിധം പേജിലൂടെ കമന്റുകള്&zwj; മുഖേന&nbsp; ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ സംശയങ്ങള്&zwj; നിവാരണം ചെയ്യാന്&zwj; ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. രോഗങ്ങള്&zwj; സംബന്ധമായ വ്യക്തിഗത ഉപദേശങ്ങളും ചികില്&zwj;സാ നിര്&zwj;ദ്ദേശങ്ങളും നല്&zwj;കാറില്ല, ഓണ്&zwj;ലൈന്&zwj; ചികില്&zwj;സ പോലുള്ളവ ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്&zwnj; പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല.<br /> <br /> ഉന്നത ധാര്&zwj;മ്മിക നൈതിക മൂല്യങ്ങള്&zwj; മെഡിക്കല്&zwj; രംഗത്ത് പുലരുന്നതിനു അനുഗുണമായ രീതിയില്&zwj; ആശയപ്രചാരണങ്ങള്&zwj; നടത്തുന്നതിനും ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്ക് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യുവ തലമുറ ഡോക്ടര്&zwj;മാരുമായുള്ള ആശയവിനിമയ ചടങ്ങുകള്&zwj; അവര്&zwj; ആവശ്യപ്പെടും പ്രകാരം സംഘടിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. (മഞ്ചേരി, തൃശ്ശൂര്&zwj;, കോട്ടയം, സര്&zwj;ക്കാര്&zwj; മെഡിക്കല്&zwj; കോളേജുകള്&zwj;, അമല മെഡിക്കല്&zwj; കോളേജ്&zwnj;, കൊലഞ്ചേരി മെഡി: കോളേജ്&zwnj; എന്നിവിടങ്ങളില്&zwj;)<br /> <br /> സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളിലെ മികവ് മുന്&zwj;നിര്&zwj;ത്തി ഐ എം എ, എസ്സെന്&zwj;സ് ഗ്ലോബല്&zwj; ഒമാന്&zwj; എന്നിവരുടെ അവാര്&zwj;ഡുകള്&zwj; ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്&zwnj; കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.<br /> <br /> വെബ്&zwnj; പേജിലേക്ക് കൂടി ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്&zwnj; ലഭ്യമാവുമ്പോള്&zwj;, വിജ്ഞാന കുതുകികള്&zwj;ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വായനാ അനുഭവം ആവുമത്. ഫേസ് ബുക്കില്&zwj; നിന്നും വിഭിന്നമായി ലേഖനങ്ങളോടൊപ്പം&nbsp; അനുബന്ധ ചിത്രങ്ങള്&zwj;, ഗ്രാഫുകള്&zwj;, ചാര്&zwj;ട്ടുകള്&zwj; എന്നിവ കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്&zwj; സാധിക്കും.<br /> <br /> മുന്&zwj;കാല ലേഖനങ്ങള്&zwj; പരതുന്നത് കൂടുതല്&zwj; എളുപ്പമാവും, വിഷയങ്ങള്&zwj; തിരിച്ചും, ലേഖകരുടെ പേര് തിരിച്ചുമൊക്കെ പെട്ടന്ന് കണ്ടെത്താന്&zwj; വിധം ഇനം തിരിച്ചു പേജില്&zwj; അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോ. നത ഹുസൈൻ, ഡോ. മിഥുൻ ജെയിംസ് അഭിലാഷ് ചാക്കോ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. <br /> <br /> സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളര്&zwj;ച്ചയോടൊപ്പമെത്താനുള്ള പരിശ്രമഫലമായി യൂട്യൂബ് ചാനലും ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്&zwnj; ഈ അവസരത്തില്&zwj; ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനി വരും കാലം വീഡിയോ അവതരണം ജനങ്ങള്&zwj;ക്ക്&zwnj; കൂടുതല്&zwj; ആകര്&zwj;ഷകമാവും എന്നതിനാല്&zwj; ചെറു വിഷയങ്ങള്&zwj; വീഡിയോ ആക്കി ചാനലിലൂടെ പോസ്റ്റ്&zwnj; ചെയ്യാനാവും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.<br /> <br /> ഇന്&zwj;ഫോ ക്ലിനിക്&zwnj; ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്: <br /> <a href="https://www.facebook.com/infoclinicindia/">&nbsp;https://www.facebook.com/infoclinicindia</a><br /> <br /> വെബ്&zwnj; പേജ്: <a href="https://infoclinic.in/">https://infoclinic.in/<br /> </a><br /> യൂ ട്യൂബ് ചാനല്&zwj;: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCAyFZ413Wyyl2bsH6_ZHpTw">https://www.youtube.com/channel/UCAyFZ413Wyyl2bsH6_ZHpTw<br /> </a><br /> ട്വിറ്റര്&zwj;: <a href="https://twitter.com/infoclinicindia">https://twitter.com/infoclinicindia</a><br /> <br /> <br /> &nbsp;</p>Fri, 05 Apr 2019 06:07:37 +0530 മരിച്ചവരെ പിന്നെയും 'ചികിത്സി'യ്ക്കാനാണോ വെന്റിലേറ്റര്‍?...ഡോ.പല്ലവി ഗോപിനാഥന്‍ എഴുതുന്നു https://www.deshabhimani.com/health/10-facts-about-ventillator/787453 https://www.deshabhimani.com/health/10-facts-about-ventillator/787453 <p><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/pallavi1.jpg" alt="ഡോ. പല്ലവി ഗോപിനാഥന്&zwj;" width="130" height="203" align="left" /></em><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: large;"><em>&quot;മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ജീവനോടെ നിലനിർത്താനുള്ള ശേഷി വെന്റിലേറ്ററിനില്ല. മരണശേഷം സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്ന അഴുകൽ പ്രക്രിയ തടയാനുമാവില്ല.''-മരിച്ചവരെ പിന്നെയും 'ചികിത്സിയ്ക്കാന്&zwj;' ആശുപത്രികളും ഡോക്ടര്&zwj;മാരും കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്ന കുറുക്കുവഴിയാണ് വെന്റിലേറ്റര്&zwj; എന്നതടക്കമുള്ള &quot;വിശ്വാസ'ങ്ങളെപ്പറ്റിയും വെന്റിലേറ്റര്&zwj; എന്ത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയും </em><strong>ഡോ. പല്ലവി ഗോപിനാഥന്&zwj;</strong><em> എഴുതുന്നു.</em></span></span></span></span></p> <p>1) വെന്റിലേറ്റർ ഒരു ശ്വസനസഹായി മാത്രമാണ്. ശ്വാസം നിലനിർത്താൻ, ക്രമീകരിക്കാൻ ഒരു യന്ത്രം.</p> <p>2) വെന്റിലേറ്റർ ഘടിപ്പിച്ച ഒരാളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവാത്ത വിധം നിലച്ചു പോയാൽ, രക്തയോട്ടം നിന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കും. വെന്റിലേറ്റർ ശ്വാസം മാത്രമേ നിലനിർത്തൂ.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>3) വെന്റിലേറ്റർ ഒരു കട്ടിലോ പെട്ടിയോ അല്ല. ട്യൂബുകളിലൂടെ രോഗിയുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശ്വസന യന്ത്രം മാത്രം.</p> <p>4) ഒരു രോഗിക്ക് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായം വേണമെന്നു തീരുമാനിക്കാൻ പലതരം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോ തരം രോഗാവസ്ഥകൾ, മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അതു വ്യത്യാസപ്പെടാം.</p> <p>5) മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ, അതായത് വെന്റിലേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിക്കൽ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ്. മറ്റേതു ചികിത്സയും പോലെ, ആ സഹായം ആവശ്യമായ രോഗികളിൽ അത് ഒരു ജീവൻരക്ഷാ ഉപാധി ആണ്.</p> <p>6) രോഗാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായം കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സ്വാഭാവിക ശ്വസനം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് വെന്റിലേറ്റർ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം.</p> <p>7) &quot;വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നാലൊന്നും പിന്നെ രക്ഷപെടില്ല&quot; എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ വിഷമേറ്റ ഒരാളിൽ, വിഷം ശ്വസനത്തെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ ചികിത്സ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ ആണ്. അത്തരം ഒരു രോഗിയിൽ പലപ്പോഴും പൂർണമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിലേക്ക് താങ്ങാവുന്നത് വെന്റിലേറ്ററാണ്.</p> <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/ventillator.jpg" alt="" width="768" /></p> <p>8 ) &quot;വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല&quot; എന്നു പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. വെന്റിലേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ച രോഗിയുടെ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ഭാഗം നിരന്തരമായ നഴ്സിംഗ് കെയർ അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധ പരിചരണമാണ്.</p> <p>9) വെന്റിലേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ച അവസ്ഥ വളരെ വേദനാജനകമാണെന്ന ആശങ്ക പലർക്കുമുണ്ട്. ശ്വാസത്തിനായി ഘടിപ്പിച്ച ട്യൂബുകൾ കാരണം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ട്യൂബുകൾ കാരണമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഉള്ള രോഗിയ്ക്ക് ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും.</p> <p>10) അവസാനമായി, മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ജീവനോടെ നിലനിർത്താനുള്ള ശേഷി വെന്റിലേറ്ററിനില്ല. മരണശേഷം സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്ന അഴുകൽ പ്രക്രിയ തടയാനുമാവില്ല.</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em>(സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പില്&zwj; ജൂനിയര്&zwj; കണ്&zwj;സല്&zwj;ട്ടന്റ് (അനസ്തേഷ്യ) ആണ് ലേഖിക.) </em></span></p> </div> Tue, 12 Mar 2019 14:01:04 +0530 എന്താണ് ഈ ഡിസ്‌ലെക്‌സിയ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ലെക്‌സിയ ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍? https://www.deshabhimani.com/health/all-about-dyslexia/785844 https://www.deshabhimani.com/health/all-about-dyslexia/785844 <p>ലിയനാര്&zwj;ഡോ ഡാവിന്&zwj;ഞ്ചി, ടോം ക്രൂസ് , കീനു റീവ്&zwnj;സ്, തോമസ് എഡിസണ്&zwj;, സല്&zwj;മ ഹെയ്ക്, സ്റ്റീവന്&zwj; സ്പീല്&zwj;ബര്&zwj;ഗ്, ഇവരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പല വിധ സിദ്ധികള്&zwj; കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായ വിഖ്യാതര്&zwj;, ഇവരെയൊക്കെത്തമ്മില്&zwj; ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം കൂടിയുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഡിസ് ലെക്&zwnj;സിയ(dyslexia) എന്ന ശാരീരികഅവസ്ഥയെ നേരിട്ട് ജീവിതവിജയം കൈവരിച്ചവരാണ്. ലോകത്ത് ഈ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള, പോകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആളുകള്&zwj;ക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവും ആയവര്&zwj;. <br /> <br /> ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല, ഗൂഗിളില്&zwj; നോക്കിയാല്&zwj; ഇതുപോലെ ജീവിതവിജയം കൈവരിച്ച നിരവധി ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം.<br /> <br /> എന്നാല്&zwj; സമൂഹത്തിനു ഡിസ്ലെക്&zwnj;സിയ പോലുള്ള ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പലവിധ തെറ്റിധാരണകള്&zwj; നിലവിലും ഉള്ളതിനാല്&zwj; ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികള്&zwj; പലപ്പോഴും പരിഹാസത്തിനും ഒറ്റപ്പെടലിനും പാത്രമാവുന്ന നിര്&zwj;ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തികച്ചും അനഭിലഷണീയമായ ഒരു പ്രവണതയാണത്. ഒരു പരിഷ്&zwnj;കൃത മനുഷ്യ സമൂഹമെന്ന നിലയില്&zwj; പഠനത്തകരാറുകളെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉള്ളവര്&zwj; ആവണം നാം ഓരോരോരുത്തരും.</p> <p><u><span style="background-color: yellow;">എന്താണ് ഈ ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ</span>?</u><br /> <br /> ►തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്&zwj;ത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റകുറച്ചിലുകള്&zwj; കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പഠനത്തകരാര്&zwj; ആണ് ഡിസ്ലെക്&zwnj;സിയ.?<br /> <br /> ►പ്രധാനമായും ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്&zwj;-<br /> <br /> ►ഉദാ: വാക്കുകളിലെ അക്ഷരങ്ങള്&zwj; തിരിച്ചറിയുക, വാക്കുകള്&zwj; ഉച്ചരിക്കുക, വാക്കുകളുടെ അര്&zwj;ഥം മനസിലാക്കിയെടുക്കുക, വാക്കുകള്&zwj; കൂട്ടി ചേര്&zwj;ത്ത് പറയുക, മനസിലാക്കിയ കാര്യങ്ങള്&zwj; എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക<br /> <br /> ►കണക്ക്, സംഖ്യകള്&zwj; ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഈ കുട്ടികള്&zwj;ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും.<br /> <br /> ►കുട്ടിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ പേപ്പറില്&zwj; എഴുതാനും പിറകോട്ടാണ്' എന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും അധ്യാപകര്&zwj; പറയുക. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്&zwj; ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനയും എഴുത്തും ഇവര്&zwj;ക്ക് വളരെ ശ്രമകരമായി തോന്നുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സ്&zwnj;കൂളുകളിലെ പ്രകടനം അവരുടെ സഹപാഠികളേക്കാള്&zwj; മോശമാവുകയും ചെയ്യും. പലപ്പോഴും ബുദ്ധി വളര്&zwj;ച്ച സാധാരണയൊ അതില്&zwj; കൂടുതലോ ആവാം.<br /> <br /> ►പഠനത്തെ ബാധിക്കാന്&zwj; സാധ്യതയുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ്, കേള്&zwj;വി ക്കുറവു ഒന്നും ഇവരില്&zwj; ഉണ്ടാകില്ല. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്&zwnj;നങ്ങള്&zwj; ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടി വൃത്തിയായി എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യാതെ വരുമ്പോള്&zwj; ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധയില്&zwj;പ്പെടുക. പക്ഷെ സ്&zwnj;കൂളിലെ മോശം പ്രകടനം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവരെ ബുദ്ധിവികാസം കുറവുള്ളവരായി അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും തെറ്റിദ്ധരിക്കാന്&zwj; സാധ്യത കൂടുതലാണ്.<br /> <br /> <span style="background-color: yellow;"><u>എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ?</u></span><br /> <br /> ►ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്&zwj; ( സംസാരം, എഴുത്ത്) നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ വശങ്ങളില്&zwj; ഉള്ള ടെമ്പറല്&zwj; ലോബിന്റെ മുകള്&zwj; ഭാഗമാണ് (SUPERIOR TEMPORAL GYRUS ).<br /> കാണുകയും കേള്&zwj;ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഷയെ മനസിലക്കാന്&zwj; സഹായിക്കുന്നതും, അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളിലെയും അക്ഷരങ്ങള്&zwj; ശബ്ദംകേട്ട് തിരിച്ചറിയാന്&zwj; സഹായിക്കുന്നതും , സ്&zwnj;പെല്ലിംഗ് പറയാനും, വാക്കുകള്&zwj; അര്&zwj;ത്ഥ പൂര്&zwj;ണ്ണമായി അവതരിപ്പിക്കാന്&zwj; സഹായിക്കുന്നതും ഈ ഭാഗമാണ്.<br /> <br /> ►ഈ ഭാഗത്തിന്റെ വളര്&zwj;ച്ചയില്&zwj; ഉണ്ടാകുന്ന ചില വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഡിസ്ലെക്&zwnj;സിയ ഉണ്ടാകാന്&zwj; കാരണം എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം നല്&zwj;കുന്ന വിശദീകരണം. ഇതിനു പ്രധാന കാരണം ജനിതകമായ പ്രത്യേകതകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ബന്ധത്തില്&zwj; ഉള്ളവരിലും ഡിസ്ലെക്&zwnj;സിയ ഉണ്ടാകാന്&zwj; ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.<br /> <br /> ►ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങളും ഡിസ്ലെക്&zwnj;സിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാം.</p> <p>&bull;പൂര്&zwj;ണ്ണ വളര്&zwj;ച്ച എത്താതെയുള്ള ജനനം.<br /> &bull;ജനന സമയത്തെ ചില സങ്കീര്&zwj;ണ്ണതകള്&zwj;- തലച്ചോറിലേക്ക് കൃത്യമായി ഓക്&zwnj;സിജന്&zwj; പ്രവാഹത്തിന് നേരിട്ട തടസ്സം.<br /> &bull;ഗര്&zwj;ഭാവസ്ഥയില്&zwj; അമ്മയില്&zwj; ഉണ്ടാകുന്ന ചില അണുബാധകള്&zwj;.<br /> <br /> <span style="background-color: yellow;"><u>ഡിസ്&zwnj;ലെ&zwnj;ക്&zwnj;സിയ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവര്&zwj; നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്&zwj; എന്തൊക്കെയാണ് ?</u></span><br /> <br /> ►സംസാരത്തില്&zwj; ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്&zwj; - വാക്കുകള്&zwj; , ഉച്ചാരണം തെറ്റിയും സ്ഥാനം മാറിയും ഉപയോഗിക്കുക.<br /> ►അക്ഷരങ്ങള്&zwj; പഠിക്കാനും അവയുടെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെ എന്ന് മനസിലാക്കാനും പറ്റാതെ വരിക.<br /> ►അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായന വളരെ പതിയെ ആവും, വായിക്കുമ്പോള്&zwj; പിശകുകള്&zwj; വന്നു കൂടും.<br /> ►സംസാരിക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും വാക്കുകള്&zwj; ക്രമമായി ഉപയോഗിക്കാന്&zwj; ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.<br /> ► പെട്ടന്ന് വായിക്കുന്നത് കേള്&zwj;ക്കുന്നതില്&zwj; നിന്ന് അവയുടെ അര്&zwj;ഥം മനസിലാക്കാനുള്ള പ്രശ്&zwnj;നം.<br /> ►കൂടെ കൂടെ ഉള്ള അക്ഷരപിശകുകള്&zwj;- ഇവരുടെ നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കിയാല്&zwj; ഈ തെറ്റുകള്&zwj; ആവര്&zwj;ത്തിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം.<br /> ►കണക്കു സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്&zwj; - ക്രിയകള്&zwj; ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും പിശക് ഉണ്ടാകുക .<br /> <br /> ചെറിയ ക്ലാസിലെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാല്&zwj; ഈ മാറ്റങ്ങള്&zwj; കാണാന്&zwj; പറ്റും.<br /> <br /> ►അക്ഷരമാല , സംഖ്യകള്&zwj; എന്നിവ പറയുമ്പോള്&zwj; കൂടെ കൂടെ തെറ്റുകള്&zwj; വരിക.<br /> ►വാക്കുകള്&zwj; തമ്മിലുള്ള ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള സാമ്യം മനസിലാക്കാന്&zwj; ബുദ്ധിമുട്ട്( ഉദാഹരണം cat,hat,mat)<br /> ►ഒരേ അക്ഷരങ്ങള്&zwj; കൊണ്ടുള്ള വാക്കുകള്&zwj; കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്(ഉദാഹരണം - A വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകള്&zwj; കണ്ടെത്തുക )<br /> ►ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള പിഴവുകള്&zwj;.<br /> ►പാട്ടിന്റെ താളത്തിനൊപ്പം കൈകള്&zwj; അടിക്കാന്&zwj; പറ്റാതെ താളം തെറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക.<br /> ►ചില വാക്കുകളും ,അതുപോലെ നിര്&zwj;ദേശങ്ങളും ഓര്&zwj;ത്തു വെക്കുന്നതിലെ തെറ്റുകള്&zwj;.<br /> ►സ്ഥലം പേര് തുടങ്ങിയവ കൂടെ കൂടെ മറക്കുക<br /> <br /> <span style="background-color: yellow;"><u>ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും</u></span> <br /> <br /> ►സ്&zwnj;കൂളിലെ 'മോശം പ്രകടനം' മൂലം പലപ്പോഴും ഇത്തരം കുട്ടികള്&zwj; ബുദ്ധിവികാസം കുറവുള്ളവരായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം. ഇത് മുന്നോട്ടു പഠനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തടസമാകും.<br /> <br /> ►കൂടെ കൂടെ തെറ്റുകള്&zwj; വരുത്തുന്നത് മനപൂര്&zwj;വമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന അധ്യാപകരും വീട്ടുകാരും കുട്ടിയെ കുറ്റം പറയാനും ശിക്ഷകള്&zwj; നല്&zwj;കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്.<br /> <br /> ►വായിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനുമുള്ള കഴിവുകുറവു മുന്നോട്ടുള്ള വളര്&zwj;ച്ചക്ക് തടസമാകും. കുട്ടികള്&zwj;ക്ക് പഠനത്തില്&zwj; താല്പര്യം നഷ്&zwnj;ടമാകാനും അതുപോലെ പഠനം തന്നെ വളരെ കഠിനമായ ഒരു പ്രക്രിയ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.<br /> <br /> ►ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികള്&zwj; പലപ്പോഴും സഹപാഠികള്&zwj;, അധ്യാപകര്&zwj; , സുഹൃത്തുക്കള്&zwj; എന്നിവരുടെ കളിയാക്കലുകള്&zwj;ക്ക് ഇരയാകും. ഇത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നതിനും, സ്വയം ഇകഴ്&zwnj;ത്തി കാണുന്നതിനും ഇടയാകും.<br /> <br /> ►നേരത്തെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാത്തത് ഉത്കണ്ട , വിഷാദം തുടങ്ങിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്&zwj; ഉണ്ടാകാന്&zwj; ഉള്ള സാധ്യത കൂട്ടും.<br /> <br /> ►ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയക്ക് ഒപ്പം ശ്രദ്ധക്കുറവും, Attention Deficit Hyperactive Disorder ഉണ്ടാകുന്നത് പഠനത്തെയും ജീവിതത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും.<br /> <br /> ►ഈ കാരണങ്ങള്&zwj; കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികള്&zwj; സ്&zwnj;കൂളില്&zwj; പോകാന്&zwj; ഇഷ്ടപ്പെടാതായേക്കാം.<br /> <br /> &bull;ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള കണക്കുകള്&zwj; പരിശോധിച്ചാല്&zwj; സ്&zwnj;കൂളില്&zwj; നിന്നും പാതിവഴിയില്&zwj; പഠനം നിറുത്തി പോകാനുള്ള ഒരു പ്രാധാന കാരണം ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ ആണെന്ന് മനസിലാകും.<br /> <br /> <span style="background-color: yellow;"><u>ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?</u></span><br /> <br /> ►പൊതുവേ ആദ്യ ക്ലാസുകളില്&zwj; തന്നെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്&zwj; ഒക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങാം. 6 തൊട്ട് 8 വയസു വരെ സമയത്താണ് അവസ്ഥ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധയില്&zwj; പെടുക.<br /> <br /> ►പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകര്&zwj;ക്ക് മുകളില്&zwj; പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും വെച്ച് അവസ്ഥ കണ്ടെത്താം.<br /> <br /> ►ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സംശയിച്ചാല്&zwj; ശരിയായ മെഡിക്കല്&zwj; സഹായം തേടാന്&zwj; ഒരിക്കലും വിമുഖത കാണിക്കരുത്.<br /> <br /> ►തുടര്&zwj;ന്ന് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി ബുദ്ധിവികാസക്കുറവ്, ഓട്ടിസം, മറ്റു തലച്ചോറിന്റെ രോഗാവസ്ഥകള്&zwj;, ADHD തുടങ്ങിയവ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.<br /> <br /> ►IQ പരിശോധന , ഓര്&zwj;മ്മയും മറ്റും പരിശോധിക്കുക, ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യും.<br /> <br /> ►കുട്ടി എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചു അതിലെ പ്രശ്&zwnj;നങ്ങള്&zwj; കണ്ടെത്താം. സ്&zwnj;കൂളിലെ നോട്ട്ബുക്കുകള്&zwj; ഈ ആവശ്യത്തിനു ഉപയോഗിക്കാം.<br /> <br /> <span style="background-color: yellow;"><u>എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയുടെ പരിഹാര മാര്&zwj;ഗ്ഗങ്ങള്&zwj;?</u></span><br /> <br /> ►മരുന്ന് കൊടുത്തു മാറ്റാവുന്ന രോഗാവസ്ഥ അല്ല ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു മാര്&zwj;ഗ്ഗങ്ങള്&zwj; ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കുട്ടിയും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്&zwj; പരിഹരിച്ച് അവരുടെ പഠനവും മറ്റും പൂര്&zwj;ത്തിയാക്കാന്&zwj; സഹായിക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതിനായി നിരവധി രീതികള്&zwj; ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.<br /> <br /> ►ഏറ്റവും പ്രധാനം ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്.<br /> <br /> ►ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ആവശ്യം വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും. അത് കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള പരിഹാരം നിര്&zwj;ദേശിക്കണം.<br /> <br /> ►പഠിപ്പിക്കുന്നതില്&zwj; പ്രത്യേക രീതികള്&zwj; കൊണ്ടുവരിക(remedial teaching) എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥയെ നേരിടാനുള്ള പ്രധാന പരിഹാരം.<br /> <br /> ►കാര്യങ്ങള്&zwj; ലളിതവും വ്യക്തവും ആക്കുക, ജോലികള്&zwj; ചെറിയ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളായി ചെയ്യിക്കുക, ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്&zwj; ഒഴിവാക്കുക, കൂടുതല്&zwj; ശ്രദ്ധവേണ്ട വാക്കുകള്&zwj; പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തുക, വായനയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്&zwj; തിരുത്തുക എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യാറുണ്ട്.<br /> <br /> ►ഇതിന്റെ കൂടെ വരാന്&zwj; സാധ്യതയുള്ള ADHD, വിഷാദം , ഉത്കണ്ട ഈ അവസ്ഥകളെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നല്&zwj;കേണ്ടതുണ്ട്.<br /> <br /> ►ഇവര്&zwj;ക്കായി മാത്രമുള്ള അധ്യയന രീതികള്&zwj;/ സ്&zwnj;കൂളുകള്&zwj; നിലവില്&zwj; ലഭ്യമാണ്.<br /> <br /> <span style="background-color: yellow;"><u>ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയയെ കുറിച്ചുള്ള ചില അബദ്ധധാരണകളും അതിന്റെ പിന്നിലെ വസ്&zwnj;തുതകളും.?</u></span><br /> <br /> 'ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ ഉള്ളവര്&zwj;ക്ക് ബുദ്ധിവളര്&zwj;ച്ച കുറവാണു' -<br /> <br /> <span class="_5mfr"><span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url(" https:="" static.xx.fbcdn.net="" images="" emoji.php="" v9="" tba="">✅</span></span>അല്ല. പലപ്പോഴും സാധരണമോ അതില്&zwj; കൂടുതലോ ബുദ്ധിവളര്&zwj;ച്ച ഇവര്&zwj;ക്കുണ്ട്.<br /> <br /> 'വളരെ വിരളമായി കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ്' -<br /> <br /> <span class="_5mfr"><span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url(" https:="" static.xx.fbcdn.net="" images="" emoji.php="" v9="" tba="">✅</span></span>അല്ല. ലോകത്ത് ആകമാനം 5-10 % ആളുകളില്&zwj; ഈ അവസ്ഥ കാണാം<br /> <br /> 'ഈ അവസ്ഥക്ക് പരിഹാരമില്ല' -<br /> <br /> <span class="_5mfr"><span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url(" https:="" static.xx.fbcdn.net="" images="" emoji.php="" v9="" tba="">✅</span></span>ഉണ്ട്.നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും കൃത്യമായി പരിഹാര മാര്&zwj;ഗ്ഗങ്ങള്&zwj; ഉപയോഗിക്കുന്നതും വഴി വളരെ സാധാരണമായ ജീവിതം ഇവര്&zwj;ക്ക് സാധ്യമാണ്.<br /> <br /> 'ഡിസ്ലെക്&zwnj;സിയ ഉള്ളവര്&zwj; എല്ലാം അക്ഷരം പിറകോട്ടു എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യും' -</p> <p><span class="_5mfr"><span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url(" https:="" static.xx.fbcdn.net="" images="" emoji.php="" v9="" tba="">✅</span></span>ചിലര്&zwj; അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല.</p> <p>'ഈ അവസ്ഥ കുറച്ചു നാള്&zwj; കഴിയുമ്പോ തന്നെ മാറും' -</p> <p><span class="_5mfr"><span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url(" https:="" static.xx.fbcdn.net="" images="" emoji.php="" v9="" tba="">✅</span></span>ഇല്ല. നേരത്തെ കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കില്&zwj; അത് പഠനത്തെയും ,മറ്റും സാരമായി ബാധിക്കാം.<br /> <br /> 'ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണ്' -</p> <p><span class="_5mfr"><span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url(" https:="" static.xx.fbcdn.net="" images="" emoji.php="" v9="" tba="">✅</span></span>അല്ല .തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്&zwj;ത്തനങ്ങളില്&zwj; ഉള്ള വ്യതിയാനം നിമിത്തം ഭാഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിസ്ലെക്&zwnj;സിയ.<br /> <br /> 'ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ കാ&zwnj;&zwnj;ഴ്&zwnj;ച കുറവുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്'-</p> <p><span class="_5mfr"><span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url(" https:="" static.xx.fbcdn.net="" images="" emoji.php="" v9="" tba="">✅</span></span>അല്ല . ഡിസ്&zwnj;ലെക്&zwnj;സിയ ഉള്ളവരിലെ കാഴ്&zwnj;ച പ്രശ്&zwnj;നങ്ങള്&zwj; സാധരണ കുട്ടികള്&zwj;ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതു പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളു.</p> <p>ഇവര്&zwj;ക്ക് വേണ്ടത് പിന്തുണയാണ്. പരിഹാസമോ സഹതാപമോ അല്ല. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടെത്താന്&zwj; ഉള്ള പരിശീലനം നമ്മുടെ അധ്യാപകര്&zwj;ക്ക് നല്&zwj;കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇത്തരം അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഉള്ള പദ്ധതികളും , അവര്&zwj;ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യക അദ്ധ്യയന രീതികളും ആവിഷ്&zwnj;കരിച്ചു ഏറ്റവും സാധാരണക്കാര്&zwj;ക്ക് വരെ പ്രാപ്യമാക്കണം.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>കടപ്പാട്&zwnj;: <a href="https://www.facebook.com/infoclinicindia/" target="_blank"><em>Info Clinic </em></a></p> Mon, 04 Mar 2019 14:28:33 +0530 ചൂടുകുടുന്നു ; സൂര്യാഘാതത്തെ കരുതിയിരിക്കാം https://www.deshabhimani.com/health/hot-weather-and-health/785805 https://www.deshabhimani.com/health/hot-weather-and-health/785805 <p>കേവലം ഒരു ചൂടുകൂടൽ മാത്രമല്ല ഈ വേനൽ. അതിനുമപ്പുറം ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും വെള്ളത്തിനായി ഉഴറുന്ന മണ്ണും മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളുമൊക്കെയായി, വേനൽ ജ്വലിക്കുകയാണ്.<br /> <br /> നിർജലീകരണമാണ് വേനൽ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതം. പല അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലും വലിയൊരു രോഗം എന്നപോലെ നിർജലീകരണം നിരവധി പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കാറുണ്ട്. അമിതമായ ചൂടിനെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് സൂര്യാഘാതം. ചൂട് സ്വയം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടലാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.<br /> <br /> പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനത്തിനും വേനൽ കളമൊരുക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജലംവഴിയും കൊതുകുവഴിയും ഉള്ള രോഗങ്ങളുടെ പകർച്ചയ്ക്ക്. വരൾച്ചമൂലമുള്ള കുടിവെള്ളക്ഷാമമാണ് വേനലിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം. വേനൽക്കാല രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണവും മലിനജലമാണ്. വേനലിൽ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനപ്പെടുന്നത് പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കും. ശുദ്ധജലം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളം കുടിക്കാനാകാതെ വരുന്നതും മാരക നിർജലീകരണത്തിന് ഇടയാക്കും. വേനലിൽ ഒഴുക്കു കുറഞ്ഞ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ എല്ലാംതന്നെ കൊതുകുകളുടെ പ്രജനനകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറാറുണ്ട്.</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>വേനൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ളവർ</strong></span></p> <p>സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ളവരെപ്പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ചൂട് രോഗികൾ, വൃദ്ധർ, കുട്ടികൾ ഇവരെ തളർത്തുമെന്നതിനാൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. കൂടാതെ ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം ഇവ ഉള്ളവർ, തൈറോയ്ഡിന്റെ അമിതപ്രവർത്തനം ഉള്ളവർ, സോറിയാസിസ്, വിസർപ്പം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമുള്ളവർ, കടുത്ത ചൂടിൽ പുറംപണിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കെട്ടിടത്തൊഴിലാളികൾ, കായികതാരങ്ങൾ, റോഡ്പണിക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ചൂടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">സൂര്യാഘാതം തീവ്രപരിചരണം അനിവാര്യം</span></strong><br /> കത്തുന്ന വെയിലിൽ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടിവരുന്നവർക്ക് പലതരം അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെടും. അതിയായ ചുവപ്പുനിറം, പൊള്ളൽ, കുമിളകൾ എന്നിവ, വെയിലേറ്റഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച്. ഇതിന്റെ ആപത്കരമായ അവസ്ഥയാണ് സൂര്യാഘാതം. താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ശാരീരികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളംതെറ്റുന്നത്. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനമാന്ദ്യമാണ് സൂര്യാഘാതത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷണം. സ്ഥലകാല വിഭ്രാന്തി, ആശയക്കുഴപ്പം, അപസ്മാര ചേഷ്ടകൾ തുടർന്ന് ഗാഢമായ അബോധാവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രകടമാകുക. സൂര്യാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് കരൾ, വൃക്ക, ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും സ്തംഭിക്കാം. തീവ്രപരിചരണം അനിവാര്യമായ അവസ്ഥയാണ് സൂര്യാഘാതം.<br /> <br /> തലച്ചോറിലെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ശരീര താപനില സുസ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ശരീര‐കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾമൂലമോ ശാരീരികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന നിരക്കുമൂലമോ താപനില ഉയരുമ്പോൾ ഹൈപോതലാമസ് ചൂടു കുറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ക്രമീകരിക്കും. ചർമത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം സുഗമമാക്കുന്നതും അമിതമായി വിയർക്കുന്നതും ചൂട് പുറത്തേക്കു പോകാനായുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കരുതൽ നടപടികളാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം ശക്തമായ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ താപനിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലാകുകയും ആന്തരിക താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സ്തംഭനത്തിനും&nbsp; മരണത്തിനുപോലും ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ സൂര്യാഘാതം സങ്കീർണമാകും.<br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br /> സൂര്യാഘാതം ഗുരുതരമാകുന്നത് രണ്ടുതരത്തിൽ</strong></span><br /> വേനൽക്കാലത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതെ കഴിയുന്ന മുതിർന്നവരിലും വൃദ്ധരിലും സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകാം. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസംകൊണ്ട് സാവകാശം രൂപപ്പെടുന്നതാണ്&zwnj; ഈ സൂര്യാഘാതം.<br /> <br /> എന്നാൽ അമിതചൂടിൽ റോഡ്പണിപോലെ അത്യധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന സൂര്യാഘാതമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനം സൂര്യാഘാതം. സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത്. ചർമത്തിലെ വർണവസ്തുവായ മെലാനിന്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളോടുള്ള ചർമത്തിന്റെ പ്രതികരണം. മെലാനിൻ കുറവുള്ള വെളുത്ത നിറമുള്ളവർ സൂര്യപ്രകാശത്തോട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കും.<br /> <br /> നമുക്ക് കാണാൻപറ്റുന്ന പ്രകാശരശ്മികളുടെ തരംഗദൈർഘ്യം 390 എംഎം നും 760 എംഎം നും മധ്യേയാണ്. 760 എംഎം നുമേൽ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളെയും 390 എംഎം നുതാഴെ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള&nbsp; അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെയും നമുക്ക് കാണാനാകില്ല. ഈ അദൃശ്യരശ്മികളാണ് ചർമത്തിന് തകരാറുണ്ടാക്കുക.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>സൂര്യാഘാതമേറ്റാൽ</strong></span><br /> ● എത്രയുംവേഗം തണലത്തേക്ക് മാറ്റുക.<br /> ● തണുത്ത വെള്ളംകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ദേഹം തുടയ്ക്കുക.<br /> ● ശക്തിയായി വീശുക.<br /> ● കൈകാലുകൾ തിരുമ്മുക. കഴിവതുംവേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ശുചിത്വം പ്രധാനം</span><br /> വേനൽക്കാല രോഗങ്ങൾ വരാനും പകരാനും ശുചിത്വക്കുറവ് പ്രധാന കാരണമാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം, മണൽ, ചിക്കൻപോക്സ്, ഛർദി, വയറിളക്കം, മുണ്ടിനീര്, ത്വക്രോഗങ്ങൾ, ചെങ്കണ്ണ്, അമീബിയാസിസ്, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് വേനലിൽ സാധാരണ കാണുന്ന രോഗങ്ങൾ. വെള്ളം കുറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ പൊതുകുളങ്ങളിലും നീന്തൽക്കുളങ്ങളിലുമുള്ള കളികളും കുളിയും ഒഴിവാക്കണം. ഈച്ചപറ്റിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉള്ളവരുമായി അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കുക, വ്യക്തിത്വശുചിത്വവും പരിസരശുചിത്വവും പാലിക്കുക ഇവയും പ്രധാനമാണ്. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ.<br /> <br /> നിർജലീകരണം അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാൻ വേനൽക്കാലത്ത് ചില മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. നിർജലീകരണത്തെത്തുടർന്ന് വെള്ളത്തോടൊപ്പം രക്തത്തിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങളായ പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം തുടങ്ങിയ ലവണങ്ങളും പുറത്തുപോകാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവയുടെ അളവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ആണ് വേനൽക്കാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം ഇവ ഉപ്പിട്ട് കുടിക്കുന്നത് വിയർപ്പുവഴിയുള്ള ലവണനഷ്ടം പരിഹരിക്കും. ഹൃദ്രോഗം, വൃക്കരോഗം, രക്തസമ്മർദം ഇവയുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശാനുസരണം വെള്ളം തെരഞ്ഞെടുക്കണം.<br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ദാഹവും ശരീരതാപവും കുറയ്ക്കാൻ പാനീയങ്ങൾ</span><br /> <br /> ● രസാള: തൈരിന്റെ നാലിലൊരുഭാഗം പഞ്ചസാരയും ഓരോ നുള്ള് വീതം ചുക്ക്, ജീരകം, ഇന്തുപ്പ് ഇവ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പാനീയം താപം അകറ്റും.<br /> ● ആമ്രഫലപാനകം: പച്ചമാങ്ങ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുത്ത് പഞ്ചസാര, കർപ്പൂരം, കുരുമുളക് ഇവ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.<br /> ● നിംബുഫലപാനാകം: നാരങ്ങാനീര് ഒരുഭാഗം, പഞ്ചസാര&nbsp; ആറു ഭാഗം ഇവയിൽ വെള്ളവും ഗ്രാമ്പൂ, കുരുമുളക് ഇവ പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.<br /> ● രാഗഖാണ്ഡവം: മാങ്ങ ശർക്കര ചേർത്ത് പാകപ്പെടുത്തി എള്ളെണ്ണ, ചുക്കുപൊടി ഇവ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.<br /> ● സൂപ്പുകൾ: ആട്ടിൻമാംസം 100&nbsp; ഗ്രാം ഒരുലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് നാലിലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഏലത്തരി, ഇലവങ്ഗം, പച്ചില, മല്ലി ഇവ പൊടിച്ചുചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. പച്ചക്കറിസൂപ്പും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.<br /> ● മല്ലിയോ, ഉണക്കമുന്തിരിയോ രാത്രിയിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടുവച്ച് രാവിലെ പിഴിഞ്ഞ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് കഠിനദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കും.<br /> ● സംഭാരം: ധാരാളം വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കുന്ന മോരിൽ ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, നാരകത്തില, ഉപ്പ് ഇവ ചതച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ദാഹവും ക്ഷീണവും അകറ്റും.<br /> ● മധുരവും ലഘുഗുണവുമുള്ള ഇളനീരും വേനൽക്കാലത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കൂടാതെ ജലാംശം ധാരാളമുള്ള ഇലക്കറികളും പഴങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കണം.<br /> <br /> ധന്വന്തരം, പിണ്ഡതൈലം ഇവ തേച്ച് കുളിക്കുന്നതും വേനലിൽ ഗുണംചെയ്യാറുണ്ട്. കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ആര്യവേപ്പിലയും മഞ്ഞളും ചതച്ചിടുന്നത് ചൂടുകുരുവും ത്വക്രോഗങ്ങളും അകറ്റും. കണ്ണുകൾ ശുദ്ധജലത്തിലോ നന്ത്യാർവട്ടപ്പൂക്കൾ ഇട്ടുവെച്ച&nbsp; വെളളത്തിലോ ഇടയ്&zwnj;ക്കിടെക്കിടെ കഴുകാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.<br /> <br /> (മാന്നാർ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിലെ ഡോക്ടറാണ് ലേഖിക) <br /> &nbsp;</p> Mon, 04 Mar 2019 07:24:42 +0530 പരീക്ഷാസമയങ്ങളിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്‌ക്കാം https://www.deshabhimani.com/health/reduce-mental-stress-health/783661 https://www.deshabhimani.com/health/reduce-mental-stress-health/783661 <p><br /> പത്തും പന്ത്രണ്ടും ക്ലാസ്&zwnj; പരീക്ഷകൾ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇതു ടെൻഷൻകാലവുമാണ്&zwnj;. ഈ ടെൻഷൻ അകറ്റാൻ ഏതാനും നിർദേശങ്ങൾ ഇതാ:</p> <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>പരീക്ഷ ആക്രമണമല്ല</strong></span><br /> പരീക്ഷ ഒരു ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന ഭയം ഒഴിവാക്കുക. പരീക്ഷയ&zwnj;്ക്കു മുന്നോടിയായി രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ചേർന്ന്&zwnj; ഒരുക്കുന്ന നല്ല മാനസികാവസ്ഥ തന്നെയാണ്&zwnj; ഇതിനു വേണ്ടത്&zwnj;. പരീക്ഷയ്&zwnj;ക്കു മുന്നോടിയായുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല മാനസിക അവസ്ഥ നെഗറ്റീവ&zwnj;് ചിന്തകളെ ഇല്ലാതാക്കി&nbsp; പ്രതീക്ഷയോടെ പരീക്ഷ എഴുതാനും സഹായിക്കും. ശുഭാപ&zwnj;്തിവിശ്വാസവും മനസ്സിനെ ഗുണപരമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള&nbsp;&nbsp; ഉൽക്കണ്&zwnj;ഠയുളവാക്കുന്ന പരീക്ഷാപൂർവാവസ്ഥയുമാണ്&zwnj;&nbsp; സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്&zwnj;.&nbsp; എന്നാൽ, ഇത്&zwnj; അധികമായാൽ ശ്രദ്ധയെയും പരീക്ഷയിലെ പ്രകടനത്തെയും അതു പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.&nbsp; മികച്ച വിദ്യാർഥിയുടെ പ്രകടനത്തെപ്പോലും അതു ബാധിക്കാം. <br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/kkmain2(4).jpg" alt="" width="449" height="472" align="left" />പഴയ സങ്കൽപ്പം മാറ്റണം</strong></span><br /> പരീക്ഷ എന്നാൽ,&nbsp; നിശ&zwnj;്ചിതദിവസം നിശ&zwnj;്ചിത സിലബസിലെ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള അറിവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ&zwnj;്. പരീക്ഷാഫലം ഒരു കുട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യത്യസ&zwnj;്തമായ കഴിവുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമല്ല. പരീക്ഷകൾ ഒരാളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയുടെ അവസാനവുമല്ല.&nbsp;&nbsp; നമ്മൾക്ക&zwnj;് അനുവദിച്ച&nbsp; പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ&nbsp; എത്ര മികവ&zwnj;് കാണിക്കുന്നുവെന്നതാണ&zwnj;് പ്രധാനം.</p> <p>ജീവിതത്തിനുള്ള നൈപുണ്യം പരിശീലിക്കുന്നതിൽ ഒരു അവസരംമാത്രമാണ&zwnj;് പരീക്ഷ. പരീക്ഷയുടെ ഫലം എന്താകുമെന്ന&zwnj;് കൂടുതലായി ചിന്തിച്ച&zwnj;് മനസ്സിന&zwnj;് അധികഭാരം നൽകാതിരിക്കുക. ഒരാളുടെ മികച്ച പ്രകടനംതന്നെയാണ&zwnj;്&nbsp; പ്രധാനം. ഗ്രേഡും മാർക്കും&nbsp; രണ്ടാമതാണ&zwnj;്.</p> <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>ഭയം നിയന്ത്രിക്കുക</strong></span><br /> ഉൽക്കണ&zwnj;്ഠ അധികമായാൽ ഹൃദയമിടിപ്പ&zwnj;് കൂടുക, കൈകൾ വിറയ&zwnj;്ക്കുക തുടങ്ങിയ ശാരീരികമാറ്റങ്ങൾ വരാം. നെഗറ്റീവ&zwnj;്ചിന്ത ശാരീരികഭാഷയിൽത്തന്നെ&nbsp; വലിയ മാറ്റം വരുത്താം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കുപോലും പഠിച്ചത&zwnj;് ഓർത്തെടുക്കാൻ പ്രയാസവുമുണ്ടാകും.&nbsp; ടെൻഷൻ അകറ്റാൻ ചില ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാം. ശ്വസനക്രിയകൾ, സംഗീതം കേൾക്കൽ,&nbsp; യോഗ,&nbsp; ശുഭാപ&zwnj;്തിവിശ്വാസം നൽകുന്നവരുമായുള്ള&nbsp; സംഭാഷണം എന്നിവ ഗുണം ചെയ്യും.&nbsp; ഏതു പ്രതിസന്ധിയും അതിജീവിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയും എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വ&zwnj;ളർത്തിയെടുക്കുകയാണ&zwnj;് പ്രധാനം.</p> <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>ദിനചര്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക</strong></span><br /> പഠിക്കാനും പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ&nbsp; ഓർത്തെടുക്കാനും കൂടുതൽ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ, ഇടയ&zwnj;്ക്ക&zwnj;് അൽപ്പസമയം വിശ്രമത്തിനു സമയം ലഭിക്കേണ്ടവിധം ടൈംടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക.&nbsp; ടിവി കാണൽ, രാത്രി ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ&zwnj;് ഉപയോഗം എന്നിവ കുറയ&zwnj;്ക്കുക.&nbsp; പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാകണം. കിടന്നുകൊണ്ട&zwnj;് പഠിക്കരുത&zwnj;്.&nbsp; പഠിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത&zwnj;്. ചെവിയിൽ ഇയർഫോൺവച്ച&zwnj;് പാട്ട&zwnj;് കേട്ടുകൊണ്ട&zwnj;് പഠിക്കരുത&zwnj;്.</p> <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>പഠിച്ചത&zwnj;് ഓർമിക്കൽ ആസ്വദിക്കുക</strong></span><br /> നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ&zwnj;് എന്നുവിചാരിച്ച&zwnj;് പഠിക്കുക. പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ പരീക്ഷാസമയത്ത&zwnj;് ഓർക്കാൻ കഴിയുംവിധം പട്ടികപോലുള്ള ചെറിയ കുറിപ്പ&zwnj;് തയ്യാറാക്കുന്നത&zwnj;് നല്ലതാണ&zwnj;്.&nbsp; വലിയ പാഠഭാഗങ്ങൾ വിഭജിച്ച&zwnj;് ഘടകങ്ങളായി പഠിക്കുക. ഇതിന്&zwnj;&nbsp; ഇംഗ്ലീഷിലെ വിബ&zwnj;്ജിയോർ മാതൃകയിലുള്ള സൂത്രവാക്യവാക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്&zwnj; നല്ലതാണ&zwnj;്.</p> <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>രക്ഷിതാക്കളുടെ ചുമതല</strong></span><br /> രക്ഷിതാക്കൾ പരമാവധി ടെൻഷൻഫ്രീയായി കുട്ടികളിൽ ശുഭാപ&zwnj;്തിവിശ്വാസം നൽകുക. അമിതമായ ഉൽക്കണ&zwnj;്ഠ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച&zwnj;് കുട്ടികളിൽ അമിതഭയമുണ്ടാക്കാതെ അവർക്ക&zwnj;് പഠിക്കാൻ സഹായം നൽകുമ്പോൾത്തന്നെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം വീട്ടിൽ സൃഷ&zwnj;്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.</p> <p><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>കൂളായ പരീക്ഷ</strong></span><br /> പരീക്ഷാഹാളിൽ ഒരു സമ്മർദവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുക.&nbsp; അറിയാവുന്ന ഉത്തരം കൃത്യമായി എഴുതാനുള്ള സമയനിയന്ത്രണം വേണം. അറിയാത്ത ചോദ്യത്തിൽ കുരുങ്ങി ആലോചിച്ചിരുന്ന്&zwnj; മനസ്സ്&zwnj; സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കരുത്&zwnj;. ഇത്&zwnj; അറിയാവുന്ന ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള സമയവും ഇല്ലാതാക്കും. എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ ആസ്വദിക്കാനാകട്ടെ; നല്ല ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച&zwnj;് പരമാവധി നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതുക.</p> Thu, 21 Feb 2019 09:00:50 +0530 പ്രമേഹരോഗികൾക്ക്‌ എന്തു കഴിക്കാം... പക്ഷെ മിതമാകണം https://www.deshabhimani.com/health/diabetic-food/781540 https://www.deshabhimani.com/health/diabetic-food/781540 <p>പ്രമേഹരോഗികൾക്ക്&zwnj; എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്ന്&zwnj; എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്&zwnj;? അതുപോലെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാമോ? എത്രനേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം? രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണോ? അങ്ങനെ നീളുന്നു സംശയങ്ങൾ</p> <p>പ്രമേഹരോഗികൾക്ക്&zwnj; ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണരീതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്&zwnj; പഞ്ചസാര കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. അത്&zwnj; നിർബന്ധമാണ്&zwnj;. പിന്നെ ചെറിയ അളവിൽ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട്&zwnj; ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. സമയത്തിന്&zwnj; ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇതും വളരെ പ്രധാനമാണ്&zwnj;.</p> <p>മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും&nbsp; കഴിക്കാം. പക്ഷേ മിതമായ അളവിൽ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു. എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമാണ്&zwnj; പഴങ്ങൾ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക്&zwnj; കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളത്&zwnj;.പഴങ്ങളും പ്രമേഹരോഗികൾക്ക്&zwnj; കഴിക്കാം. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ കൂടെ; അതായത്&zwnj; പ്രാതൽ, ഉച്ചയ്&zwnj;ക്കുള്ള ഭക്ഷണം, വൈകിട്ടത്തെ ഭക്ഷണം ഇവയുടെ കൂടെപഴങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്&zwnj;. അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്&zwnj; വളരെയധികം കൂടും.</p> <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/kkprame3.jpg" alt="" width="412" height="301" align="left" /></p> <p>അതല്ലാതെ, ഇടനേരങ്ങളിൽ കഴിക്കാം. ആറുനേരങ്ങളിലായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലത്തിൽ; രാവിലെ പ്രാതലിനു ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ&zwnj;്&nbsp; ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട്&zwnj; തെറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്&zwnj;ക്ക് ഊണു കഴിഞ്ഞ്&zwnj;&nbsp; ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്&zwnj; പഴം &zwnj; കഴിക്കാം. അതുപോലെ രാത്രി നേരത്തെ ഊണുകഴിഞ്ഞ്&zwnj; 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ്&zwnj; ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്&zwnj;&nbsp; പഴവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്&zwnj;&nbsp; ഒരു ചെറിയ കഷ&zwnj;്ണം കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.</p> <p>പക്ഷേ&nbsp; മാങ്ങ, ചക്ക എന്നിവ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മധുരം കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങളായതിനാൽ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു കഷണം, ചക്കപ്പഴമാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചുള മാത്രം എടുക്കാവുന്നതാണ്&zwnj;.</p> <p>പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ജ്യൂസ്&zwnj; ആക്കി കഴിക്കുന്നത്&zwnj; കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കണം. ജ്യൂസാക്കുമ്പോൾ നാരിന്റെ അംശം നഷ്ടമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട്&zwnj; പഴങ്ങൾ ജ്യൂസാക്കാതെ മുറിച്ച്&zwnj; കഴിക്കുന്നത്&zwnj; ശീലമാക്കണം.</p> <p>അന്നജം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന സംശയമാണ്&zwnj; അരിയും ഗോതമ്പും കഴിച്ചാൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? സാധാരണ രീതിയിൽ അരിയും ഗോതമ്പും കഴിച്ചാൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേചോറുകഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്&zwnj; എണ്ണിയെടുക്കാമെന്നതുകൊണ്ട്&zwnj; അളവിൽ നമുക്കൊരു നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുന്നു. അതാണ്&zwnj; ചപ്പാത്തി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നജം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതും കുറയ്&zwnj;ക്കണം. അന്നജം വേണം. പക്ഷേ അളവ്&zwnj; കുറയ്&zwnj;ക്കണം കൊഴുപ്പ്&zwnj; കൂടിയ ഭക്ഷണവും പരമാവധി കുറയ്&zwnj;ക്കണം.</p> <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/kkprame2.jpg" alt="" width="268" height="289" align="left" />തവിടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ച്&zwnj; കഴിക്കാം; സാലഡ്&zwnj; ആക്കി കഴിക്കാം. പയർ വർഗങ്ങൾ കഴിക്കാം. <br /> പ്രമേഹം മറ്റ്&zwnj; അവയവങ്ങളെ&nbsp; ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച്&zwnj; വൃക്കകളെയൊക്കെ പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കണം. അതായത്&zwnj; പയർ വർഗങ്ങൾ, പരിപ്പ്&zwnj;, കടല, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോട്ടീൻ അതൊക്കെ കുറയ്&zwnj;ക്കണം.</p> <p>പ്രമേഹത്തോടൊപ്പം രക്താതിസമ്മർദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൊഴുപ്പും കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കണം. ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത്&zwnj; എട്ടുഗ്ലാസ്&zwnj; വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം.&nbsp; പഞ്ചസാര ഒഴികെ മറ്റ്&zwnj; ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ പല പ്രാവശ്യം മിതമായ അളവ്&zwnj; എന്നത്&zwnj; പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും രോഗാവസ്&zwnj;ഥ വ്യത്യസ്&zwnj;തമായതിനാൽ&nbsp; ഡോക്&zwnj;ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഡയറ്റീഷ്യന്റെ സഹായത്തോടെ ഭക്ഷണരീതി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്&zwnj; നല്ലത്&zwnj;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>കുടുംബത്തിന്&zwnj; ഒരു ഭക്ഷണശീലം</strong></span><br /> യുവതലമുറയിൽ പ്രമേഹം വർധിക്കുന്നതിനു പ്രധാനകാരണം ഭക്ഷണത്തിലെ&nbsp; ശ്രദ്ധയില്ലായ്&zwnj;മയാണ്&zwnj;. യുവതലമുറയുടെ ജീവിതശൈലി മധ്യവയസ്കരുടെയോ വൃദ്ധരുടെയോ ജീവിതശൈലിയിൽനിന്ന്&zwnj; തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.&nbsp; യുവജനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനായി കൂടുതലും ഹോട്ടലുകളെയോ ഫാസ്&zwnj;റ്റ്&zwnj; ഫുഡ് കേന്ദ്രങ്ങളെയോ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്&zwnj;. മാത്രമല്ല, കലോറി കൂടിയ&nbsp; കൊഴുപ്പും മധുരവുമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ,&nbsp; ശീതളപാനീയങ്ങൾ, ബർഗർ, പഫ്സ്, പിസ, ഇവയാണ്&zwnj; ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ.</p> <p>കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക്&zwnj; പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുബാംഗങ്ങളെല്ലാം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും ജീവിതരീതികളും പിന്തുടരുക എന്നതാണ്&zwnj; പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം. പ്രമേഹരോഗിക്കായി പ്രത്യേകഭക്ഷണം എന്നല്ല, മറിച്ച്&zwnj; കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്&zwnj; വേണ്ടത്&zwnj;.</p> <p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>കുടുംബത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ: </strong></span><br /> പഞ്ചസാരയുടെയും മധുരപലഹാരങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്&zwnj;ക്കുക. <br /> കുടുംബകൂട്ടായ്&zwnj;മകളിൽ ആരോഗ്യപ്രദമായ ഭക്ഷണംമാത്രം വിളമ്പുക.<br /> ശീതളപാനീയങ്ങൾ, കാലറികൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം വീട്ടിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുക.<br /> കൃത്യസമയത്തും കുറഞ്ഞ അളവിലും ആഹാരം കഴിക്കുക.<br /> കുട്ടിക്കാലംമുതൽതന്നെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും ജീവിതശൈലിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശീലിപ്പിക്കണം<br /> ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രാപ്&zwnj;തമാക്കാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരസ്&zwnj;പരം പ്രചോദനമാകണം.</p> <p><strong> (സീനീയർ ഡയബറ്റോളജിസ്&zwnj;റ്റും സംസ്ഥാന ഹെൽത്ത്&zwnj; സർവീസിൽ അസിസ്&zwnj;റ്റന്റ്&zwnj; സർജനുമാണ്&zwnj; ലേഖിക)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);">drsheejasreenivas@gmail.com</span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp; </p>Mon, 11 Feb 2019 06:02:08 +0530 തോൽപ്പിക്കാം ക്യാൻസറിനെ; ഇന്ന്‌ ലോക ക്യാൻസർ ദിനം https://www.deshabhimani.com/health/cancer-prevention/780143 https://www.deshabhimani.com/health/cancer-prevention/780143 <p><strong>ലോ</strong>കത്തിലെ ആകെ മരണങ്ങളിൽ 20% ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ മരണകാരണം ക്യാൻസറും ഒന്നാമത്തേത് ഹൃദ്രോഗവുമാണ്. വികസിതരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി ശ്വാസകോശക്യാൻസർ, സ്തനാർബുദം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ, വയറ്റിലെ ക്യാൻസർ എന്നിവയാണ്. ഇന്ത്യപോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാന മരണകാരണമാകുന്നത് കരൾ, ഗർഭാശയ നാളം, അന്നനാളം എന്നിവയിലെ ക്യാൻസർ ആണ്. സ്&zwnj;ത്രീകളിൽ സ്തനങ്ങളിലെ ക്യാൻസറും പുരുഷൻമാരിൽ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസറും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു.<br /> <br /> ലോകത്തു കണ്ടുവരുന്ന വിവിധതരം ക്യാൻസറുകളുടെ കാരണം വ്യക്തമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ധാരാളം ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങളും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്, ഒരുകാരണമല്ല, മറിച്ച്&zwnj; പല കാരണങ്ങളിലൂടെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് എന്നാണ്. ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നും ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ തടയാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ മോഡിഫൈയബിൾ ലൈഫ്&zwnj; സ്&zwnj;റെറൽ ഫാക്ഴേ്&zwnj;സ്&zwnj;&nbsp; (Modifiable life style factors )എന്നു പറയുന്നു.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> <br /> പുകയില, മദ്യം, അമിതവണ്ണം, നാരുകുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം, വായു മലിനീകരണം, പലതരം പുക, അണുവിമുക്തമാകാത്ത കുത്തിവയ്പുകൾ എന്നിവയാണ് മോഡിഫൈയബിൾ ലൈഫ്&zwnj; സ്&zwnj;റെറൽ ഫാക്ഴേ്&zwnj;സ്&zwnj;എന്നു പറയുന്നത്. ജനിതക കാരണങ്ങളാൽ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനുളള സാധ്യത അഞ്ചുശതമാനത്തോളം ക്യാൻസറുകൾക്ക് ഉണ്ട്. കുടലിലെ ക്യാൻസർ, സ്തനങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ, മെലനോമ എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.<br /> <br /> കണ്ണിലെ ക്യാൻസർ 40% പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. രണ്ടുമുതൽ ആറുശതമാനം വരെ സ്തനങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ അടുത്ത തലമുറകളിലേക്കും രക്തബന്ധമുള്ളവരിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.<br /> <br /> <strong>ദേശവും കാലാവസ്ഥയും</strong><br /> മണ്ണിന്റേയും വെള്ളത്തിന്റേയും പ്രത്യേകതയും ആഹാരരീതിയും ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു. ഉദാഹരണമായി വെള്ളക്കാരിൽ ശ്വാസകോശം, കുടൽ, സ്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ജപ്പാൻകാരിൽ സ്തനങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ അപൂർവ്വമാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ സ്തനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസർ കൂടുതലാണ്.<br /> <br /> കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരായ ആഫ്രിക്കക്കാരിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് തൊലിപ്പുറത്തെ ക്യാൻസർ, ലിംഗം, കരൾ യോനീനാളം എന്നിവയിലെ ക്യാൻസറുകളാണ്. ജപ്പാനിൽ ആമാശയ ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. ചൈനയിൽ നാസോഫാറിങ്കയിൽ ല ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വായ്,ഗർഭാശയം,യോനീ നാളം, സ്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.<br /> <br /> പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നിവ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ സാധ്യത വർധിക്കുന്നു. ജോലി സംബന്ധമായി രാസവസ്തുക്കളുമായുളള ഇടപഴകൽ ക്യാൻസറിനു കാരണമാകുന്നു.&nbsp; ആർസനിക്, ആസ്ബസ്റ്റോസ്, ബെൻസീൻ, നാഫ്തലിൻ തുടങ്ങിയവ ജോലിസംബന്ധമായ ക്യാൻസറിനു കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ്.<br /> <strong><br /> ആഹാരത്തിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ </strong><br /> വിറ്റാമിൻ എ യുടെ കുറവ്, അമിതമായ മാംസാഹാരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, അമിതവണ്ണം, നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവ ക്യാൻസറിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്.<br /> <br /> വിറ്റാമിൻ ഇ, വിറ്റാമിൻ എ, ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജൻ എന്നിവ ധാരാളമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും.<br /> <br /> ചില അസുഖങ്ങൾ ക്യാൻസറിന് മുന്നോടിയായി കാണപ്പെടുന്നു.&nbsp; ്ഇവയെ&nbsp; പ്രി ഡിസ്&zwnj;പോസിങ്&zwnj; കണ്ടീഷൻസ്&zwnj; എന്നുപറയുന്നു. ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്നതുവഴി ഭാവിയിലെ ക്യാൻസർ ഒരു പരിധി വരെ തടയാം.ഉദാ: ചികിത്സിക്കാത്ത ലിവർ സിറോസിസ്, കരളിലെ ക്യാൻസറിനും ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ശ്വാസകോശക്യാൻസറിനും കാരണമാകുന്നു. വായിലെ മൂർച്ചയേറിയ പല്ലുകളുടെ അഗ്രഭാഗം, വായിലെ നിരന്തരമായ അണുബാധ, പൂപ്പൽരോഗം, മാറ്റം വന്ന കറുത്ത മറുകുകൾ, ശരീരത്തിലെ ചില മുഴകൾ, ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്, മുലക്കണ്ണുകളിൽനിന്നും രക്തം കലർന്ന സ്രവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് പോലുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ചികിത്സിക്കാവുന്നവയാണ്.<br /> <br /> പോളിസൈക്ലിക്&zwnj; അരോമാററിക്&zwnj; ഹൈഡ്രോകാർബൺ എന്ന&nbsp; രാസവസ്തു മനുഷ്യരിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ രാസവസ്തു അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം നടത്തുന്നു. നന്നായി മൊരിച്ചെടുക്കുന്ന മാംസത്തിൽ ഇവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടാർ, ഫോസിൽ ഫ്യുവൽ, പുകയില എന്നിവയിലും ഈ രാസവസ്തു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. <br /> <br /> അൽഫാടോക്&zwnj;സിൻ എന്ന ത്&zwnj; ഒരു സസ്യജന്യ ഉല്പന്നമാണ്. ഇതു ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളിൽ പൂപ്പൽ ബാധയായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ധാന്യങ്ങളുടെ അമിതവും നിരന്തരവുമായ ഉപയോഗം കരളിലെ ക്യാൻസറിനു കാരണമാകുന്നു.<br /> <br /> ആഹാരം അധികനാൾ കേടുകൂടാതെയിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈട്രോസാമിൻ, നൈട്രോസാമിഡ്&zwnj;സ്&zwnj;, ഇൻസെക്ടിസൈഡ്&zwnj;സ്&zwnj; അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികൾ ക്യാൻസറിനു കാരണമാകുന്നു.<br /> <br /> അസോഡൈസ്&zwnj; ആഹാരത്തിനു കൃത്രിമ നിറം നൽകാനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ്. ഇതും ക്യൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.<br /> <strong><br /> റേഡിയേഷൻ</strong><br /> അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിലൂടെയും അയോണൈസ്ഡ് റേഡിയേഷൻ എക്സ്റേ ആയും ഐസോടോപ്പ് ചികിത്സയിലൂടെയും ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ കടക്കുന്നു. ഇവയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം ക്യാൻസറിനു കാരണമാകുന്നു.<br /> നിരന്തരമായ മൂത്രാശയക്കല്ല്, പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ല് എന്നിവയും ക്യാൻസറിനു കാരണമാകുന്നു.<br /> <strong><br /> ജൈവ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ</strong><br /> &nbsp;ചില വൈറസ്സുകളായ സ്റ്റിസ്റ്റോസോമ ഹെമറ്റോബിയം, ലിവർ ഫ്ളൂക്ക്, ഹോലിക്കോ ബാക്ടർ വെലോറെ തുടങ്ങിയ ജൈവ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ കാൻസറിനു കാരണമായേക്കാം. 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിലാണ് ക്യാൻസർ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളുടെ&nbsp; വർഷങ്ങളായുള്ള അമിതോപയോഗവും സമ്പർക്കവും ആണ് ക്യാൻസറിനു കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂന്നിലൊന്നു ക്യാൻസറിനേയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും.<br /> <br /> അമിത വണ്ണം, അമിതമായ മാംസാഹാരം, കൃത്രിമ ആഹാരത്തിന്റെ ഉപയോഗം, പഴക്കമുളളതും രാസവസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിച്ചതുമായ ഭക്ഷണം, കൃത്രിമനിറങ്ങൾ ചേർത്ത ഭക്ഷണം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ചില അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും വന്നു കഴിഞ്ഞ അസുഖങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സാ വിധേയമാക്കുന്നതും ക്യാൻസറിനെ തടയും. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് എന്നിവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയെയെല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളായി കാണാവുന്നവയാണ്. പ്രതിരോധം ചികിത്സയെക്കാൾ നല്ലതാണ്&zwnj;&nbsp; എന്ന ആപ്തവാക്യം ഫലപ്രദമാക്കിയാൽ നമുക്ക് പുതിയ ക്യാൻസർ സെന്ററുകളും ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകളും എന്തിന് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പോലും വേണ്ടിവരില്ല.</p> Mon, 04 Feb 2019 08:32:10 +0530 ചർമം കണ്ടാൽ പ്രായം പറയാതിരിക്കാൻ https://www.deshabhimani.com/health/skin-care/779166 https://www.deshabhimani.com/health/skin-care/779166 <p><br /> നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവവും ഒപ്പം ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവരണവുമാണ&zwnj;് ത്വക്ക്&zwnj;. ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ&zwnj;് പൊടിപടലങ്ങൾ, സൂര്യകിരണങ്ങൾ, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നിവയിൽനിന്നും എല്ലാം സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.&nbsp; എന്നാൽ, ത്വക്കിനെ സംരക്ഷണത്തിനൊപ്പം സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം കൂടിയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത&zwnj;്.</p> <p>പണ്ടുകാലത്തും സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിൽ മുഖത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പതിവ് വളരെ കൂടുതൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ തലമുറ ആ സങ്കൽപ്പം തിരുത്തുകയാണ്. മുഖസൗന്ദര്യത്തിനു പുറമെ കൈകാലുകളുടെ വൃത്തിയും, ചർമത്തിന്റെ തിളക്കവുമാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി പുതിയ തലമുറ കണക്കാക്കുന്നത്. സ്കിൻ സോഫ്റ്റ്നസും സ്കിൻടോണും നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ആണ് ഇന്ന&zwnj;് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. മുഖക്കുരു,&nbsp; കറുത്തപാടുകൾ എന്നിവയില്ലാത്ത മിനുസമുള്ള ചർമമാണ് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സ്&zwnj;കിൻ എപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അത്തരത്തിലുള്ള ചർമകാന്തി ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം ലോഷനുകളും ഇന്ന് വിപണിയിൽ സുലഭമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയിതിട്ടുണ്ടാകാം പലരും.</p> <p>ചർമത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ധാരാളം ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ,&nbsp; ജനിതകപ്രവണത, ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ളമേറ്ററി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കണ്ടീഷനുകൾ , പ്രായം, ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ, അമിതമായ സ്ട്രെസ്, വ്യായാമക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ&zwnj;്മ, പുകവലി, നിർജലീകരണം&nbsp; അപര്യാപ്തമായ പോഷകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ .</p> <p>ചർമസംരക്ഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട&zwnj;് പൊടിക്കൈകൾ ഉണ്ട്. സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളേക്കാളുപരി നല്ല പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, വ്യായാമം, മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗാ എന്നിവയെല്ലാം ആന്തരികമായ സൗന്ദര്യത്തെ ഉണർത്തി സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.<br /> കൃത്യമായ ഭക്ഷണനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മാത്രമേ യൗവനം എന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമീകരണം, ഭക്ഷണനിയന്ത്രണം&nbsp; എന്നിവയിലൂടെ നമുക്ക് അറുപതുകളിലും മുപ്പതിന്റെ പ്രസരിപ്പും സൗന്ദര്യവും നേടാൻ സാധിക്കും. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുകളിലെ പോഷകങ്ങൾ ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ&nbsp; മതി.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>മാംസ്യം</strong></span><br /> എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും&nbsp; അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിർത്താനും&nbsp; ആവശ്യമായ പോഷകമാണ് മാംസ്യം. ചർമസംരക്ഷണത്തിനും&nbsp; നഖങ്ങൾ, മുടി എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും&nbsp; സഹായിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീനടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുട ചർമത്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും. മുഴുധാന്യങ്ങൾ പയർ, പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ, നട്സ്, സീഡ്&zwnj;സ്, മുട്ടവെള്ള, മത്സ്യം, മാംസം എന്നിവ മാംസ്യത്തിന്റെ കലവറയാണ്.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>ജീവകം സി</strong></span><br /> നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള പോഷകമാണ് വിറ്റാമിൻ സി. വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവുമൂലമാണ് ശരീരത്തിൽ പാടുകളും തിളക്കക്കുറവും ഉണ്ടാവുകയും ചർമം&nbsp; ചുളിയുകയും ചെയ്യുന്നത്. കുരുമുളക്, ഇലക്കറികൾ, കിവി, കപ്പയ്ക്ക, നാരങ്ങാ, തക്കാളി, ഓറഞ്ച് എന്നിവ വിറ്റാമിൻ സി ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>ജീവകം ഇ</strong></span><br /> ജീവകം ഇ, ജീവകം സിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ&nbsp; അൾട്രാവയറ്റ&zwnj;് കിരണങ്ങളുടെ ത്രീവ്രത തടയുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ആയും ഇവ പ്രവർത്തിക്കും. ബദാം, സൂര്യകാന്തി വിത്തുകൾ, സ്പിനാച്, അവോക്കാട, മധുരക്കിഴങ്ങ&zwnj;്, ഇലക്കറികൾ എന്നിവ ഇവയുടെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളാണ്<br /> സിലിക്കൺ. സിലിക്കൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ചർമത്തിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. വാഴപ്പഴം, ഓട്സ്, ഉണക്കമുന്തിരി, ഗോതമ്പ്, ഗ്രീൻ ബീൻസ് , ബ്രൗൺ റൈസ&zwnj;് കൂടാതെ കാബേജ്, ആപ്പിൾ, ഉള്ളി, തക്കാളി, വെള്ളരിക്ക തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയിൽ&nbsp; ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>പൊട്ടാസ്യം</strong></span><br /> ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, സൗന്ദര്യത്തിനും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് പൊട്ടാസ്യം. പൊട്ടാസ്യം കൺതടങ്ങളിലെ കറുപ്പ് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ടോക്&zwnj;സിനുകളെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. കിവി, ആപ്രിക്കോട്ട്, ഈന്തപ്പഴം, പഴം എന്നിവയിൽ പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>സിങ്ക്</strong></span><br /> സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് സിങ്ക്. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. മുഖക്കുരുവും മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രശ്&zwnj;നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സിങ്ക് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മുഴുധാന്യങ്ങൾ, ബീൻസ്, ലെഗ്&zwnj;മീസ്, കേക്കയോ, മിസോ, ന്യൂട്രിഷണൽ യീസ്റ്റ്, ബ്രോക്കോളി, ഗ്രീൻ&nbsp; ബീൻസ് ചോക്ലേറ്റ്, തണ്ണിമത്തൻ, മത്തങ്ങാക്കുരു തുടങ്ങിയവയിൽ സിങ്ക് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ശരീരത്തിന്റെ പുറം മാത്രമല്ല, അകവും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് ചർമത്തിൽ കൂടുതൽ അഴുക്കുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ചർമത്തിലെ പ്രശ&zwnj;്നങ്ങൾക്ക&zwnj;്&nbsp; പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന</p> <p><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>മഗ്നീഷ്യം</strong></span><br /> മഗ്നീഷ്യം ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ശരീരത്തെ ക്ലീൻചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ധാതുക്കളിൽ മുന്നിലാണ് മഗ്നീഷ്യം. ഇത് ശരീരത്തിലെ രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പഴം, ബ്രൊക്കോളി തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കാം.</p> <p><img src="http://www.deshabhimani.com/images/inlinepics/145.jpg" width="768" alt="" /><br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong><br /> ദിവസം എട്ടു ഗ്ലാസ് വെള്ളം </strong></span><br /> ശരീരത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും, ശരീരത്തെ ശുദ്ധിയാക്കാനും എല്ലാം ജലം അനിവാര്യം. ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് എട്ടു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുക. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൂടുതൽ ഉന്മേഷമാകും. വിയർപ്പിലൂടെയും മറ്റും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലം തിരികെയെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ക്ലീൻ. പഴച്ചാറുകൾ, കരിക്കിൻവെള്ളം, കഞ്ഞിവെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം തുടങ്ങിയവ ഉത്തമം.<br /> ശ്രദ്ധിക്കുക</p> <p>പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും ധാരാളം കഴിക്കുക. ഇത് ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കും. ഇലക്കറികൾ ഏതായാലും ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. റെഡ്മീറ്റ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.</p> <p><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>പുകവലി ഹാനികരം, സൗന്ദര്യവും ഒപ്പം ആരോഗ്യവും നഷ്ടമാകും</strong></span><br /> പ്രഭാതരശ്മികളും പോക്കുവെയിലും ശരീരത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വെയിലേൽക്കുന്നത് ശരീരത്തെ മോശമായി ബാധിക്കും. ഈ വെയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളാജൻ നശിപ്പിക്കുകയും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മോശമാണ്.<br /> അതിമധുരം ആപത്താണ്. അമിതമായി മധുരം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക&zwnj;് കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നിക്കുകയും പല അസുഖങ്ങൾക്കും&nbsp; കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. <br /> ആന്റി ഓക്&zwnj;സിഡന്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ചർമത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇലക്കറികകളും ഗ്രീൻ ടീ യും ഇതിനു സഹായിക്കും. <br /> കാത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് ഭക്ഷണത്തിൽ പരമാവധി കൂട്ടിവേണം ഡയറ്റിന് രൂപംവരുത്താൻ. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചെറിയൊരംശമെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ദിവസേന എത്തേണ്ടതുണ്ട്.</p> <p>ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത്. വ്യായാമം സൗന്ദര്യവർധനവിനും ആകാരവടിവിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഉത്തമം. ദിവസേന അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ&zwnj;്. നടത്തം, ഓട്ടം, ജോഗിങ്, സ്വിമ്മിങ് എന്നിവയെല്ലാം നല്ലതാണ&zwnj;്. അമിതമായ വ്യായാമം ഹാനികരം . ശ്വസനനിയന്ത്രണ മെഡിറ്റേഷൻ, ധ്യാനം എന്നിവ ചർമസൗന്ദര്യത്തിന&zwnj;് ഉത്തമം&nbsp;</p> <p>ഏഴുമുതൽ എട്ടു മണിക്കൂർവരെയാണ് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തി ഉറങ്ങേണ്ടത്. ആറു മണിക്കൂറെങ്കിലും കൃത്യമായി ഉറങ്ങാത്ത ഒരാൾക്ക&zwnj;് ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ശരീരം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല.</p> <p>കൃത്യമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, വ്യായാമം എന്നിവയിലൂടെ പ്രായത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാം. പ്രായം തളർത്താത്ത സൗന്ദര്യത്തിനായി നമുക്ക് പോഷകങ്ങളുമായി ഒന്ന് കൈകോർക്കാം. ഒപ്പം ജീവിതത്തിൽ അടുക്കും ചിട്ടയും വരുത്താം.</p> <p><span style="color: rgb(128, 128, 0);"><strong>(തിരുവനന്തപുരം ആറ്റുകാൽ ദേവി ഹോസ്&zwnj;പിറ്റലിൽ ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്&zwnj;റ്റാണ്&zwnj; ലേഖിക)</strong></span></p>Wed, 30 Jan 2019 07:22:51 +0530 പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന്‌ ജീവിതശൈലി https://www.deshabhimani.com/health/diabetic/776447 https://www.deshabhimani.com/health/diabetic/776447 <p><br /> പ്രമേഹത്തെ അഷ&zwnj;്ടമഹാ വ്യാധികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആയുവർവേദം 20 തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രമേഹ ഉപദ്രവങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട&zwnj;്. ഒരിക്കൽ പിടിപെട്ടാൽ പൂർണമായും ചികിത്സിച്ച&zwnj;് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗമാണ&zwnj;് പ്രമേഹം. ശരിയായ ജീവിതചര്യയിലൂടെയും സമീകൃത ആഹാരശീലങ്ങളിലൂടെയും പ്രമേഹത്തെ നമുക്ക&zwnj;് പടിക്കുപുറത്ത&zwnj;് നിർത്താൻ കഴിയും. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന&zwnj;് ഒറ്റമൂലികളോ കുറുക്കുവഴികളോ ഇല്ല എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രമേഹത്തെ ശത്രുവായി കാണാതെ മിത്രത്തെപ്പോലെ അറിഞ്ഞ&zwnj;് പരിപാലിച്ചാൽ പ്രമേഹം കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ&zwnj;്.</p> <p>ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട&zwnj; ഒരു രോഗമാണ&zwnj;് പ്രമേഹം. അതിനാൽത്തന്നെ പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന&zwnj;് കേട്ടാൽ മിക്കവരും ആദ്യം ഒരു നേരം ആഹാരം ഒഴിവാക്കുകയാണ&zwnj;് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത&zwnj;്. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ&zwnj;്ക്കും ധാരാളം ആഹാരം കഴിച്ചതിന&zwnj;് ശേഷം രാത്രി ഗോതമ്പ&zwnj;് പലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച&zwnj;് ആഹാര നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയെന്ന&zwnj;് സമാധാനിക്കുന്നവരാണ&zwnj;് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. മറ്റൊരു വിഭാഗക്കാർ പ്രമേഹമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ കുറച്ച&zwnj;് ഷുഗറേ ഉള്ളൂ എന്ന&zwnj;് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച&zwnj;് യാതൊരു ചിട്ടയും കൂടാതെ ആഹാരം കഴിച്ചും മരുന്ന&zwnj;് കഴിക്കാതെയും ഷുഗർനില പരിശോധിക്കാതെയും കഴിച്ചുകൂട്ടും. പക്ഷേ ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത&zwnj;് ഗുരുതര രോഗങ്ങളാകാം. ഷുഗർ നില കുറയാതെയിരുന്നാൽ ക്രമേണ നാമറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെയും അവയവങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹൃദയാഘാതമോ പക്ഷാഘാതമോ വൃക്കകൾക്ക&zwnj;് തകരാറോ സംഭവിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ ചെയ&zwnj;്ത തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നത&zwnj;്..<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>പ്രഭാതം<br /> </strong></span>പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന&zwnj;് ഒരു ആയുർവേദം നിർദേശിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയുണ്ട്&zwnj;.&nbsp; ബ്രാഹ&zwnj;്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിത്യേന എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിരാവിലെ ഉറക്കമുണരുന്ന ശീലംകൊണ്ട&zwnj;് പലതുണ്ട&zwnj;് ഗുണങ്ങൾ. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും നവോൻമേഷം, വ്യായാമം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം, തുടങ്ങിയ നല്ല ഗുണങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക&zwnj;് ലഭിക്കും. ഒരുഗ്ലാസ&zwnj;് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച&zwnj;് ശോധനയും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലഘു വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാം. നിത്യവും ഉള്ളംകാലിലും കൈയിലും ചെവിയിലും തലയിലും തേച്ച&zwnj;് കുളിക്കുന്നത&zwnj;് ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപ്പതിയെ തടയും. എണ്ണ തേച്ച&zwnj;് കുളിച്ച ശേഷം തലേ ദിവസം കുതിർത്തുവച്ച കുറച്ച&zwnj;് ഉലുവ അരച്ച&zwnj;് വെള്ളം ചേർത്ത&zwnj;് കുടിക്കാം. മിക്ക പ്രമേഹ രോഗികളിലും തോൾവേദന, കൈ ഉയർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട&zwnj;്, കൈകാലുകൾക്ക&zwnj;് പെരുപ്പ&zwnj;് എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട&zwnj;്. ഡയബറ്റിക&zwnj;് ന്യൂറോപ്പതിപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണിവ. നിത്യേന എണ്ണ തേച്ച&zwnj;് ദേഹം വഴക്കിയെടുത്താൽ ഇവ ഒരു പരിധിവരെ മാറിക്കിട്ടും. സന്ധൽകഴിഞ്ഞുള്ള കുളിയും കാച്ചെണ്ണ തലയിൽ തേയ&zwnj;്ക്കുന്നതും പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയാൽ നീർവീഴ&zwnj;്ച കാരണമുണ്ടാകുന്ന വേദനകളും മാറിക്കിട്ടും. പ്രഭാതഭക്ഷണമായി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത പലഹാരങ്ങൾ മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കാം. ചായയും കാപ്പിയും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി ഗ്രീൻ ടീ പോലെയുള്ള ചൂടുപാനീയങ്ങൾ ശീലമാക്കുക. ദിവസവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചായ കുടിക്കുന്നവരിലും ഷുഗർ നില കുറയാറില്ല. <br /> &nbsp;<br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ഉച്ചഭക്ഷണം</strong></span><br /> ആഹാരം വില്ലനാകുന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥയെ ആഹാരംകൊണ്ട&zwnj;് പിടിച്ചുനിർത്താനും കഴിയും. ശരീരമാവശ്യപ്പെടുന്ന ആഹാരത്തെ സ്വീകരിച്ച&zwnj;് വേണ്ടാത്തവയെ അകറ്റി നിർത്താം. എന്നും തുടരാൻ സാധിക്കുന്നതും ലളിതവുമായ ഭക്ഷണക്രമം ശീലിക്കുക, കൃത്യസമയത്ത&zwnj;് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുറഞ്ഞ അളവിൽ പലതവണയായി ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ടിൻഫുഡുകൾ, ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾ, കോള തുടങ്ങിയവയെ മാറ്റി നിർത്തിയ ശേഷം നാരുകൾ ധാരാളമടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങളെ കൂടെക്കൂട്ടാം. കുടുംബത്തിൽ ഒരംഗത്തിന&zwnj;് പ്രമേഹമുണ്ടായാൽ അദ്ദേഹം മാത്രം ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിന&zwnj;് തയ്യാറാകേണ്ടി വരുന്നത&zwnj;് മാനസികമായ മടുപ്പ&zwnj;് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ മറ്റ&zwnj;് കുടുംബാംഗങ്ങൾകൂടി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിന&zwnj;് തയ്യാറായി നോക്കൂ ! ഉദാഹരണമായി പ്രമേഹരോഗി ഒരു നേരം അരിയാഹാരം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും അത&zwnj;് ഒഴിവാക്കുക, കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക&zwnj;് പ്രമേഹം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമ്മെളെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ പിടികൂടാം എന്ന ധാരണയോടെ ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിൽ പങ്കുചേരാം. തവിടുള്ള ചുവന്ന അരിയിട്ട&zwnj;് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത ചോറ&zwnj;് കുറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിക്കാം. ആവിയിൽ വേവിച്ച പച്ചക്കറികൾ കൂടി സൈഡ&zwnj;് ഡിഷാക്കിയാൽ ന്യൂജെൻ പരിവേഷവും കിട്ടും. വെള്ളം തിളപ്പിച്ച&zwnj;് അരി ഇട്ട&zwnj;് വേവിക്കുന്നതിന&zwnj;് പകരം തലേദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുവച്ച അരി ഉപയോഗിച്ച&zwnj;് ചോറ&zwnj;് വയ&zwnj;്ക്കുന്നതാണ&zwnj;് പ്രമേഹരോഗികൾക്ക&zwnj;് ഉത്തമം.</p> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ദാഹശമനി</strong></span><br /> പ്രമേഹരോഗികളിൽ അമിതമായി മൂത്രം പോകുകപ്രമേഹരോഗികളിൽ അമിതമായി മൂത്രം പോകുകയും ദാഹം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുകയും അതിന&zwnj;് പരിഹാരമായി അമിതമായി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം കണ്ടുവരാറുണ്ട&zwnj;്. എന്നാൽ ഇത&zwnj;് വൃക്കയുടെ ജോലിഭാരം കൂട്ടുകയേയുള്ളൂ. ദാഹശമനികളായി ഉലുവ, വേങ്ങകാതൽ, നെല്ലിക്കാത്തോട&zwnj;്, പേരയില തുടങ്ങിയവയിട്ട&zwnj;് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാം. ആയുർവേദാശുപത്രികളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഡയബെറ്റ&zwnj;് ഡ്രിങ്കും പ്രമേഹരോഗികളിലെ ദാഹശമനത്തിന&zwnj;് നല്ലതാണ&zwnj;്. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>വൈകുന്നേരം</strong></span><br /> വൈകിട്ട&zwnj;് കുറച്ചുനേരം നടന്നശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ&zwnj;് നെല്ലിക്കയും മഞ്ഞളും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ&zwnj;് കുടിക്കാം. പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന&zwnj;് ഒരു ഉത്തമകൂട്ടാണ&zwnj;് ഇവ. ചെരുപ്പും കുടയുമില്ലാതെ സന്യാസിയെപ്പോലെ ജിതേന്ദ്രിയനായി ദിവസവും നൂറുയോജന കാൽനടയായി യാത്രചെയ&zwnj;്താൽ പ്രമേഹ ശമനമുണ്ടാകുമെന്നും ചക്രഭന്തതം എനന ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ യോഗാസനങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന&zwnj;് നല്ലതാണ&zwnj;്. സൂര്യ നമസ&zwnj;്കാരം, ശവാസനം, ധനുരാസനം, വജ്രാസനം, ത്രികോണാസനം എന്നിവയൊക്കെ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക&zwnj;് ശീലിക്കാവുന്നതാണ&zwnj;്.</p> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>രാത്രി ഭക്ഷണം</strong></span><br /> രാത്രിയാഹാരം തീരെ ഒഴിവാക്കാതെ രണ്ട&zwnj;് ചപ്പാത്തിയോ സൂചിഗോതമ്പോ റാഗിക്കുറുക്കോ കഴിക്കാം. രണ്ട&zwnj;് ചപ്പാത്തിയിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത&zwnj;് ചോറ&zwnj;് കഴിക്കുന്നതിന&zwnj;് തുല്യമായി പോകും. ആഹാരം അമിതമായി കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ആഹാരത്തിന&zwnj;് മുമ്പ&zwnj;് ഒരു ക്യാരറ്റോ മറ്റുപച്ചക്കറികളോ പച്ചയ&zwnj;്ക്ക&zwnj;് ചവച്ചരച്ച&zwnj;് കഴിക്കുക. രാത്രി ആഹാരത്തിന&zwnj;് ശേഷം ത്രിഫലാചൂർണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത&zwnj;് കുടിക്കുന്നത&zwnj;് പ്രമേഹരോഗികൾക്ക&zwnj;് ശരീരത്തിനും കണ്ണിനും നല്ലതാണ&zwnj;്.</p> <p>ചിട്ടയായ ഭക്ഷണം, വ്യായാമം, ഉറക്കം, മരുന്ന&zwnj;് എന്നീ നാലുകാര്യങ്ങൾ ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട&zwnj;് കൊണ്ടുപോയാൽ പ്രമേഹമെന്ന ശത്രു മിത്രമായി മാറും. ആയുർവേദത്തിന്റെ നൻമകൾകൂടി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ സമ്പൂർണാരോഗ്യം ലഭിക്കാൻവേണ്ടിയും പ്രമേഹം പോലെയുള്ള ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക&zwnj;് തടയിടാനും വേണ്ടി ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പും കേരളാ ഗവൺമെന്റും സംയുക&zwnj;്തമായി തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ&zwnj;് ആയുഷ്യം പദ്ധതി. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആയുർവേദാശുപത്രികളിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം പ്രമേഹരോഗികൾക്ക&zwnj;് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ&zwnj;്. <br /> <br /> <span style="color: rgb(102, 102, 153);"><strong>(പത്തനംതിട്ട അങ്ങാടിക്കൽ ഗവ. ആയുർവേദാശുപത്രിയിൽ&nbsp; ആയുഷ്യം പ്രോജക&zwnj;്ട&zwnj;് മെഡിക്കൽ&nbsp; ഓഫീസറാണ്&zwnj; ലേഖിക)</strong></span></p> Thu, 17 Jan 2019 04:56:40 +0530 രക്ഷിക്കാം ..കുട്ടികളെ ലഹരിവലയിൽനിന്നും https://www.deshabhimani.com/health/news-health-14-01-2019/775804 https://www.deshabhimani.com/health/news-health-14-01-2019/775804 <p>കുട്ടികൾക്ക്&zwnj; മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യപരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അതീവജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന സംസ്&zwnj;ഥാനമാണ്&zwnj; കേരളം. ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും മയക്കുമരുന്നിനും ലഹരിക്കും അടിമപ്പെട്ട്&zwnj; ഒരുവിഭാഗം കുട്ടികൾ നടന്നടുക്കുന്നത്&zwnj; അത്യന്തം മാരകമായൊരു വിപത്തിലേക്കാണ്&zwnj;.</p> <p>ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ മയക്കുമരുന്നുപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കൂടുകയാണ്&zwnj;. മയക്കുമരുന്നുപയോഗത്തിലും തുടർന്നുള്ള ഗുരുതരപ്രശ്&zwnj;നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. സ്&zwnj;കൂളിനു സമീപം പാൻമസാലയടക്കമുള്ള ലഹരിവിൽപ്പന നിയമംമൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളെ കെണിയിലാക്കാൻ എത്തുന്ന കച്ചവടതന്ത്രങ്ങളെ സമൂഹമൊന്നടങ്കം കരുതിയിരുന്നേ മതിയാകൂ.</p> <p>വൈവിധ്യമാണ്&zwnj; കുട്ടികളെ&nbsp; ലഹരിയിലേക്കാകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. നിറത്തിലും മണത്തിലും പുതുമകൾനിറഞ്ഞ&nbsp; ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന്&zwnj; ആകൃഷ്&zwnj;ടരാകും.തുടക്കത്തിൽ ലഹരിയാണെന്നറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്&zwnj; കുട്ടികളിലധികവും. ലഹരിയുൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യം സൗജന്യമായി നൽകിയാണ്&zwnj; കുട്ടികളെ ഇവർ വശത്താക്കുക. കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഈ വഴിക്ക്&zwnj; നടത്താൻ ഇതിലൂടെ അവർക്കാകും. കുട്ടി ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടെന്നുറപ്പായാൽ കൂടുതൽ പണം അവർ ഈടാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത്&zwnj; മോഷണമടക്കമുള്ള തെറ്റുകളിലേക്ക്&zwnj; കുട്ടിയെ നയിക്കും. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ ക്വട്ടേഷൻസംഘങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്&zwnj; അപകടകരമായ പ്രവണതാണ്&zwnj;. മാത്രമല്ല, ലൈംഗികചൂഷണങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾ ഇരകളാകാറുണ്ട്&zwnj;. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽപ്പോലും...-</strong></span><br /> ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാൽത്തന്നെ കുട്ടി അടിമപ്പെട്ട്&zwnj; പോകുന്നുവെന്നതാണ്&zwnj; ബ്രൗൺഷുഗർപോലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളുടെ പ്രത്യേകത. അടിമപ്പെടുന്നതോടെ കുട്ടിക്ക്&zwnj; ലഹരിയുടെ അളവ്&zwnj; പടിപടിയായി കൂട്ടേണ്ടിയും വരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആദ്യോപയോഗം ഒഴിവാക്കാനുതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധനടപടികൾക്ക്&zwnj; ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്&zwnj;. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>മാതാപിതാക്കൾ നല്ല മാതൃക കാട്ടണം</strong></span><br /> കുട്ടിക്കുടിയൻമാർ ആദ്യം മദ്യം രുചിക്കുന്നത്&zwnj; സ്വന്തം വീട്ടിൽനിന്നുതന്നെയാണ്&zwnj;; പ്രത്യേകിച്ച്&zwnj; മദ്യപിക്കുന്നത്&zwnj; ഒരു സ്&zwnj;റ്റാറ്റസ്&zwnj; സിംബലായി കരുതുന്ന വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ. മദ്യപാനികളുടെ കുട്ടികൾ മദ്യപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്&zwnj;. വീട്ടിൽനിന്ന്&zwnj; കിട്ടുന്ന സിഗററ്റ്&zwnj; കുറ്റിയിൽനിന്നാണ്&zwnj; കുട്ടി പുകവലിക്കാൻ പരിശീലിക്കുന്നത്&zwnj;. തെറ്റും ശരിയും നോക്കാതെ അതേപടി അനുകരിക്കുന്നവരാണ്&zwnj; കുട്ടികൾ. കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ നല്ലൊരു മാതൃകയാകാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും കഴിയണം. കുട്ടികളെവിട്ട്&zwnj; പുകയില, മുറുക്കാൻ, സിഗരറ്റ്&zwnj; ഇവ വാങ്ങിപ്പിക്കുന്നതും നല്ല പ്രവണതയല്ല. <br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br /> മയക്കുമരുന്ന്&zwnj; അടിമത്തം‐ പ്രത്യേകതകൾ ഏറെ</strong></span><br /> പെരുമാറ്റത്തിലെ അസ്വാഭാവികതയാണ്&zwnj; കുട്ടിയിൽ ആദ്യം പ്രകടമാകുക. അകാരണമായ ദേഷ്യം, ഏകാന്തത ഇഷ്&zwnj;ടപ്പെടൽ, പഠനത്തിൽ പെട്ടെന്ന്&zwnj; പിന്നോക്കംപോകുക, തീരുമാനങ്ങൾ&nbsp; എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക, കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകാതെ വരിക, കൂട്ടുകാരിൽനിന്നും അകലുക തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകൾ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട കുട്ടിയെ വ്യത്യസ്&zwnj;തനാക്കുന്നു. മടി, അമിത ഉറക്കം, ഉറക്കക്കുറവ്&zwnj; ഇവയും ശ്രദ്ധിക്കണം.</p> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ആസക്തിയും അവസ്ഥകളും<br /> </strong></span>ലഹരിവസ്&zwnj;തുക്കളോട്&zwnj; ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്&zwnj; ആസക്തിയിലെ പ്രഥമാവസ്&zwnj;ഥ. ശരീരത്തിലെ ജൈവരാസ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നതിന്&zwnj; ലഹരിവസ്&zwnj;തുക്കൾ അനിവാര്യമായിവരുന്ന അപകടഘട്ടമാണ്&zwnj; രണ്ടാമത്തേത്&zwnj;. അക്രമാസക്തനാകുക, ഉറങ്ങാതിരിക്കുക, അപസ്&zwnj;മാരം, ഛർദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ലഹരികിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട്&zwnj;. <br /> ഏറ്റവും അപകടകരമായ മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാൻപോലും ലഹരി അനിവാര്യ-മായി വരുന്നു. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>മയക്കുമരുന്നുസാധ്യതകൾ ആർക്കൊക്കെ? </strong></span><br /> സ്&zwnj;നേഹവും പരിഗണനയും ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്&zwnj;. പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുള്ളവർ, സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയും സഹജീവിസ്&zwnj;നേഹവും ഇല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കളുള്ള കുട്ടികൾ, ബന്ധുക്കളുടെ സംരക്ഷണയിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ, ചെലവാക്കാൻ അമിതപണം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒക്കെ ലഹരിക്കടിമപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്&zwnj;. കൂട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിനുവഴങ്ങി ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്&zwnj;. ലഹരി നൽകുന്ന അപകടത്തെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര അവഗാഹമില്ലാത്തതും കുട്ടികളെ കുരിക്കിലാക്കും.</p> <p><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ലഹരി ‐ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ</strong></span><br /> ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും രുചിക്കുന്നത്&zwnj; കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തെ&nbsp; ഗുരുതരമായി&nbsp; ബാധിക്കും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയും പിന്നിലാക്കുന്നു. സ്&zwnj;കൂൾകുട്ടികളിൽ അധികവും കാണുന്നത്&zwnj; കഞ്ചാവിനേക്കാൾ മാരകമായ സിന്തറ്റിക്&zwnj; പശപോലുള്ള ചില ലഹരി പദാർഥങ്ങളാണ്&zwnj;. അരോമാറ്റിക്&zwnj; അനിലിൻഡൈകളാണ്&zwnj; ഇത്തരം പശകളിലാെക്കെയുള്ളത്&zwnj;. ഇത്&zwnj; സ്ഥിരം വലിക്കുമ്പോൾ പശപ്പുകനിറഞ്ഞ്&zwnj; ശ്വാസതടസ്സം, കുഴഞ്ഞ സംസാരം, മൂക്കിൽനിന്ന്&zwnj; രക്തസ്രാവം, മണവും കാഴ്&zwnj;ചയും കുറയുക ഇവയുണ്ടാകാം. വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ആകുമ്പോൾ മരണംവരെ സംഭവിക്കാം.</p> <p>ലഹരിമരുന്നുകൾ ഞരമ്പിലേക്ക്&zwnj; കുത്തിവയ്&zwnj;ക്കുന്നത്&zwnj; എച്ച&zwnj;്ഐവി,&nbsp; ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ&zwnj;് ബി, എയർ എംബോളിസം തുടങ്ങിയവയ്&zwnj;ക്കിടയാക്കാറുണ്ട്&zwnj;. അമിത അളവിൽ&nbsp; കുത്തിവയ്&zwnj;ക്കുന്നതിലൂടെ പൊടുന്നനെ മരണത്തിനുമിടയാക്കാറുണ്ട്&zwnj;. ലഹരികളിൽത്തന്നെ ഏറെ അപകടകരമാണ്&zwnj; ഇൻഹലന്റ്&zwnj; അഡിക്&zwnj;ഷൻ. സിന്തറ്റിക്&zwnj; പശകൾ, പെട്രോൾ, പെയിന്റ്&zwnj; തിന്നർ, ഇവയൊക്കെ ഇൻഹലന്റ്&zwnj; അഡിക്&zwnj;ഷന്&zwnj; ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്&zwnj;. ശ്വാസകോശമടക്കമുള്ള അവയവങ്ങളെ&nbsp; ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാറുണ്ടിത്&zwnj;.</p> <p>മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെടുന്ന കുട്ടികളിൽ ക്ഷയം, അർബുദം, കരൾരോഗങ്ങൾ ഇവയുടെ കടന്നുവരവ്&zwnj; വളരെ വേഗത്തിലാണ്&zwnj;. ഉത്തേജകമരുന്നുകൾ, കടുത്ത വേദനസംഹാരികൾ, വിഷാദം കുറയ്&zwnj;ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇവയൊക്കെ അമിത അളവിൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകൾ കരൾ, വൃക്ക ഇവയ്&zwnj;ക്ക്&zwnj; നാശം വരുത്തും. ഹൃദ്രോഗ, വാതരോഗങ്ങൾ, കേൾവിക്കുറവ്&zwnj; ഇവയ്&zwnj;ക്കുമിടയാക്കാറുണ്ട്&zwnj;.</p> <p>ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട്&zwnj; കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തൃപ്&zwnj;തിക്കായി മാജിക്&zwnj; മഷ&zwnj;്റൂം, ഹാഷിഷ്&zwnj; തുടങ്ങിയ കടുത്ത ലഹരികളിലേക്ക്&zwnj; കുട്ടികൾ നീങ്ങും. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനമാന്ദ്യം, സ്വയംപീഡനം, ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്&zwnj;ക്കിത്&zwnj; വഴിയൊരുക്കും. പുകയിലയിലെ നിക്കോട്ടിൻ ആനന്ദാനുുഭൂതി യും ഉത്തേജനവും നൽകി കളെ മരണക്കെണിയിലേക്കാണ്&zwnj; തള്ളിവിടുക. പുകയിലയിലെ ടാറും കാർബൺമോണോക്&zwnj;സൈഡുമെല്ലാം അർബുദം, ഹൃദ്&zwnj;രോഗം ഇവയ്&zwnj;ക്കിടയാക്കാറുണ്ട്&zwnj;. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>ലഹരിമരുന്നുപയോഗം ഇല്ലാതാക്കാൻ...</strong></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><br /> </strong></span>കുട്ടികളിലെ ലഹരിയുപയോഗം തടയേണ്ട തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരി നാണെന്ന്&zwnj; കരുതാതിരിക്കുക. സർക്കാരി നൊപ്പം കുടുംബത്തിനും അധ്യാപകർക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരേ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്&zwnj; ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത്&zwnj;. കുട്ടികൾ സ്&zwnj;ഥി രമായി കൂട്ടംകൂടിനിൽക്കുന്ന ആളൊഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങൾ, പതിവായി കുട്ടികൾ പോകുന്ന, ലഹരിവസ്്&zwnj;തു വിൽക്കാനിടയുള്ള സഥ്ല ങ്ങൾ ഇവയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ എക്&zwnj;സൈസ്&zwnj; അധികൃതരെ അറിയിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രദ്ധിക്കേ ണ്ടതുണ്ട്&zwnj;. കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക്&zwnj; നടത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾ ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന്&zwnj; പൂർണമായും വിട്ടുനിന്നേ മതിയാകൂ. മക്കൾക്ക്&zwnj; സ്&zwnj;നേഹപൂർണമായ ഒരു നിയന്ത്രണമാണ്&zwnj; രക്ഷിതാക്കൾ നൽകേണ്ടത്&zwnj;.</p> <p>മറ്റ്&zwnj; കുട്ടികളുമായി ഒരിക്കലും അവരെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്&zwnj;. മക്കളുടെ ചെറിയ വിജയങ്ങളിൽപ്പോലും പ്രശംസിക്കാനും അവർക്ക്&zwnj; നല്ല കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കാം.കുട്ടികളുമായിദൃഡമായ ആശയവിനിമയംഉണ്ടാകാൻവേണ്ടി മെച്ചപ്പെട്ട കുടുംബാന്തരിക്ഷമുണ്ടാക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.കുട്ടിക്ക്&zwnj; മുതിർന്നവരുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടോ? പകൽ സമയം ചെലവിടുന്നതെവിടെ? ട്യൂഷനു പോകുന്ന സ്&zwnj;ഥലം, പണവിനിമയം എല്ലാം രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലഹരിയുടെ അപകടത്തെപ്പറ്റി ലളിതമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ബോധവൽക്ക രണക്ലാസുകളിൽ കുട്ടിയോടൊപ്പം പങ്കെടു ക്കണം. കുട്ടികളെ ക്രിയാത്&zwnj;മകമായി ചിന്തി പ്പിക്കാനും വായനശീലവും ശുഭാപ്&zwnj;തി വിശ്വാസവും വളർത്താനും അധ്യാപകർക്ക്&zwnj; കഴിയും. വെറുതെയിരിക്കാൻ അനുവദിക്കാ തെ കൃഷി, സ്&zwnj;പോർട്&zwnj;സ്&zwnj;, കല, സാഹിത്യ മേഖലകളിലേക്ക്&zwnj; അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. വീട്ടിലും സ്&zwnj;കൂളിലും പരിഗണന കിട്ടുന്നതോടെ, കുട്ടി ലഹരി യിലേക്ക്&zwnj; വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്&zwnj;ക്കാനാകും. ആവർത്തിച്ച്&zwnj; നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണങ്ങൾക്ക്&zwnj; കുട്ടികളെ ലഹരിയിൽനിന്നകറ്റാനാകും. ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോ, ഷോർട്ട്&zwnj; ഫലിം, തെരു വുനാടകം, ചർച്ചകൾ, സെമിനാറു കൾ ഇവയിലൂടെ ലഹരിമൂലമുള്ള വിപത്തു കളെപ്പറ്റി സമഗ്രവിവരണം കുട്ടികൾക്ക്&zwnj; നൽകണം<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>ചികിത്സ</strong></span><br /> അടിമത്തമുള്ളവർക്ക്&zwnj; ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ക്രമേണ കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന്&zwnj; മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം പഞ്ചകർമ്മ, രസായന ചികിത്സയും നൽകണം. യോഗ, പ്രാണായാമം എന്നിവയും ഗുണം ചെയ്യും.<br /> <strong><br /> (മാന്നാറിൽ കോട്ടയ&zwnj;്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ ഡോക്ടറാണ്&zwnj; ലേഖിക). </strong><br /> drpriyamannar@gmail.com<br /> &nbsp;</p>Mon, 14 Jan 2019 09:45:28 +0530