പഞ്ചാബിലെ സംഗ്രൂറില്‍ നടക്കുന്ന ദേശീയ സ്‌കൂള്‍ മീറ്റില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍: ഫോട്ടോ: പി ദിലീപ്കുമാര്‍