കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടതുപാര്‍ടികള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം