പൊങ്കലിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നടന്ന ജല്ലിക്കെട്ട്‌- ഫോട്ടോ: സുമേഷ് കൊടിയത്ത്‌