ജാമിയ മിലിയയിലെ പൊലീസ്‌ അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം