ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച എംഎല്‍എ മാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുശേഷം