ആളിക്കത്തി പ്രതിഷേധം | കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യവുമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധപരിപാടികള്‍