ആലുവ പ്രളയക്കെടുതിയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനവും ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍: ഫോട്ടോ അരുണ്‍ രാജ്