അഭിമന്യുവിന്റെ വീടിന്റെ താക്കോൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക്‌ കൈമാറി. ചിത്രങ്ങൾ...