സീനിയർ വനിതാ ഫെഡറേഷൻ കപ്പ്‌ ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജേതാക്കളായ കേരള ടീമിന്‌ എറണാകുളത്ത്‌ നൽകിയ സ്വീകരണം. ഫോട്ടോ: എം എ ശിവപ്രസാദ്‌