പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരിയിലെ മംഗലം ഡാമിനടുത്തുള്ള എസ്റ്റേറ്റിലെ കമ്പിവേലിയില്‍ സ്ഥാപിച്ച കെണിയില്‍ കുടുങ്ങിയ പുലി ഫോട്ടോ: പി വി സുജിത്