ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ച ഇടതു സഖ്യത്തിന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം. ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം