വനിതാമതില്‍-ചിത്രങ്ങള്‍......ഫോട്ടോ: കെ രവികുമാര്‍, ജി പ്രമോദ്, അരുണ്‍രാജ്