ബാലഭാസ്‌കറിന് കേരളക്കര വിട നല്‍കി.ഫോട്ടോ.ജി പ്രമോദ്