ബാലഭാസ്‌കറിന് അന്ത്യാഞ്ജലി ഫോട്ടോ: സുമേഷ് കോടിയത്ത്‌