പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ കുത്തികൊന്ന എസ്‌എഫ്‌ഐ നേതാവ്‌ അഭിമന്യുവിന്‌ അന്ത്യാഞ്‌ജലി