സ്‌ത്രീകൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ പാർലമെന്റിലേക്ക്‌ നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാർച്ച്‌ .ഫോട്ടോ കെ എം വാസുദേവൻ