സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത യോഗത്തില്‍ നിന്ന്