പശ്‌ചിമ ബംഗാളിൽ സിപിഐ എം പ്രവർത്തകരെ കൂട്ടകൊല ചെയ്‌തയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ റസിഡന്റ്‌ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക്‌ നടത്തിയ പ്രകടനം