ഏകദിന മത്സരത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ഇന്ത്യ -വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് ടീമുകള്‍. ഫോട്ടോ. ജി പ്രമോദ്