മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പല്‍ഗാര്‍ ജില്ലയില്‍ കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ചിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി സംഘടിപ്പിച്ച കര്‍ഷക സംഗമത്തില്‍ നിന്ന്