രാജസ്ഥാനില്‍ ഭാരത്ബന്ദിനിടെ പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ സിപിഐ എം പ്രതിനിധിസംഘം സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന