05 July Sunday

ന്യൂസ് റൂമുകൾ ഇടിമുറികളാകരുത്

ഡോ. സെബാസ്‌റ്റ്യൻ പോൾUpdated: Thursday Jul 18, 2019


സ്രഷ്ടാവ് ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിലെ അപവാദപ്രചാരകർക്ക് വിശ്രമമില്ല. സാത്താനെപ്പോലെ അവർ ഉറങ്ങാതെ കർമനിരതരായിരിക്കുന്നു. ആവർത്തനത്തിന്റെ പ്രയോജനപരതയിൽ ഗീബൽസിനെപ്പോലെ അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഒരു നുണയുടെ ഏകതാനമായ ആവർത്തനത്തേക്കാൾ പലർ ചേർന്നുള്ള കാർപെറ്റ് ബോംബിങ്ങാണ് ഫലപ്രദമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കേരളത്തിലെ വാർത്താനിർമാതാക്കൾ ഗീബൽസിനെ തിരുത്തുന്നു. ഒരു നുണ പത്ത് പ്രാവശ്യമെന്നതല്ല, പത്തു പേർ ഒരുമിച്ചൊരു നുണ പറയുകയെന്നതാണ് പുതിയ രീതി. അപ്പോഴും അവർ മർഡോക്കിനെ മറക്കുന്നില്ല.

എത്ര ലക്ഷണമൊത്തതെങ്കിലും വാർത്തയുടെ ആയുസ്സ് രണ്ടു ദിവസത്തിലധികം പാടില്ലെന്നതാണ് മർഡോക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തം. മർഡോക്കിനോ അദ്ദേഹത്തിനുമുമ്പ് ക്യൂബയിൽ യുദ്ധമുണ്ടാക്കാൻ മുൻകൂറായി ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ അയച്ച വില്യം റാൻഡോൾഫ് ഹേഴ്റ്റിനോ കഴിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നിലാക്കോഴികളെപ്പോലെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നന്നു വേണ്ടതായ ആഹാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥനയോടെ ദിനാരംഭത്തിൽ ശേഖരണത്തിനിറങ്ങുന്നവർ അന്തിച്ചർച്ചയ്ക്ക് വിളമ്പുന്ന വാർത്താ ഷവർമ ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിവേചനമില്ലാതെ കഴിച്ചാൽ അജീർണം ഉറപ്പ്. സത്യാനന്തരകാലത്ത് വിവിധോദ്ദേശ്യങ്ങളോടെ നിർമിക്കപ്പെടുന്ന അസത്യങ്ങളാൽ പങ്കിലമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസനീയമായിരിക്കേണ്ട മാധ്യമപ്രവർത്തനം.

കേവലം ഒരു വ്യാജവാർത്തയുടെ പേരിൽ ദേശീയ പത്രമായ മാതൃഭൂമിക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷ യാത്രികരും സഹയാത്രികരും വ്യാജവിവാദമുണ്ടാക്കുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ടായി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് യൂണിയൻ ഓഫീസിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഉത്തരക്കടലാസുകൾ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതോ കടലാസിെൻറ ചിത്രം മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രതിഷേധം കനത്തപ്പോൾ ജാള്യത ഒഴിവാക്കാനായി ചിത്രവും അടിക്കുറിപ്പും നിരുപാധികം പിൻവലിച്ചു. അത്യപൂർവമായി പത്രാധിപർ ഒന്നാം പേജിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഖേദപ്രകടനത്തിൽ തെറ്റായ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുവഴി വായനക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് മാതൃഭൂമിക്ക് വിശദമായ മുഖപ്രസംഗംതന്നെ എഴുതേണ്ടിവന്നു. പത്രമായാൽ തെറ്റുണ്ടാകാം. തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടാൽ തിരുത്തണം. അത് മാധ്യമമര്യാദ. അതേസമയം ഏതൊരു അമിതാവേശത്തിെൻറ പേരിലാണോ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതത്രയും യഥാർഥ പത്രത്തിന്റെ ശക്തിയായി കരുതപ്പെടുന്ന വിശ്വാസ്യതയെ ചോർത്തിക്കളയുമെന്ന അപകടകരമായ സാധ്യത മാധ്യമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം.

 

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അവശ്യം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മാലിന്യനിർമാർജനം അപലപനീയവും ശിക്ഷാർഹവുമായ ക്രൂരസംഭവത്തെത്തുടർന്ന് നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയതിൽ ആർക്കും എതിർപ്പില്ല. മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് നല്ല നിലയിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അജൻഡയിൽ തെളിയുന്നത് ശുദ്ധീകരണത്തിനും നിർമാണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നിർമലമായ മനസ്സല്ല. തൊഴുത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും കാലികളുടെ ജീവനും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹെർക്കുലീസ് ഈജിയൻ തൊഴുത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നിർവഹിച്ചത്. അതിനുപകരം വാർത്താമാലിന്യത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ സമ്പൂർണമായ "ശത്രു'സംഹാരമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നംവയ്ക്കുന്നത്.

പട്ടിയെ പേപ്പട്ടിയെന്നുവിളിച്ച് അനഭിമതമാക്കുന്ന കലയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വ്യുൽപ്പത്തി നേടിയിട്ടുള്ളവയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് "വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്ത' യൂണിയൻ ഓഫീസ് "ഇടിമുറി'യായത്. ഒരു സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപാരികളുമായി നിരന്തരം പോരടിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ അനഭിമതമാക്കുന്നതിന് അതേ പേരുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമകുശലത അഭിനന്ദനീയമാണ്. ആ മുറിയിൽ വീണതും വീഴാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ചോര ഏതുവിധത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപത്തെയും ന്യായീകരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം പറഞ്ഞുപറഞ്ഞ് അറ്റമില്ലാത്ത അറ്റംവരെ പോകാമെന്ന് ആരും ധരിക്കരുത്. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ പൂട്ടാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇടിമുറിക്ക് വാതിലുകൾ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായത്. വാതിലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഈ മുറിയിലാണ് ആലിബാബ കണ്ടെത്തിയ നാൽപ്പതു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയിലെന്നപോലെ കളവുമുതൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെത്തന്നെയാണ് സമാന്തര പരീക്ഷാ കേന്ദ്രവും മർദനശാലയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പൊലീസ് സഹായത്തോടെ നടന്ന ആദ്യപരിശോധനയിലും  സൂക്ഷ്മമായ മാധ്യമനിരീക്ഷണത്തിലും  കാണാതിരുന്ന പലതും പിന്നീട് അവിടെ കാണപ്പെട്ടതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്രകാരം ദുരൂഹമായി കണ്ടെത്തിയ കടലാസിന്റെയും  മുദ്രയുടെയും കാര്യമാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വാർത്തയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. അത് മാതൃഭൂമിയുടെ തെറ്റിന് ന്യായീകരണമാകുന്നില്ല.

ഉത്തരമെഴുതുന്നതിന് സർവകലാശാല വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളക്കടലാസാണ് ഉത്തരക്കടലാസ് എന്ന പേരിൽ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന് എണ്ണവും കണക്കും കൃത്യമായ വിതരണരീതിയുമുണ്ട്. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിവരുന്നത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. തന്റെ ഭരണകാലത്ത് അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നുവോ എന്ന് ഇപ്പോൾ എസ്എഫ്ഐയുടെ ഇൻക്വിസിറ്ററായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ  ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

മൂന്നാംമുറ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഇനി പൊലീസേ വേണ്ടെന്നു പറയുമ്പോലുള്ള വിധ്വംസകമായ സമീപനമാണ് കോളേജിലെ അനാശാസ്യതയുടെ പേരിൽ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് എസ്എഫ്ഐയെ തകർത്താൽ നാളെ സിപിഐ എം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അവർ കരുതുന്നുണ്ടാകും. സംഘടനയും യൂണിയൻ പ്രവർത്തനവും ക്യാമ്പസുകളിൽ വേണ്ടെന്ന ആവശ്യവുമായി ചിലർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

മൂന്നാംമുറ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഇനി പൊലീസേ വേണ്ടെന്നു പറയുമ്പോലുള്ള വിധ്വംസകമായ സമീപനമാണ് കോളേജിലെ അനാശാസ്യതയുടെ പേരിൽ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് എസ്എഫ്ഐയെ തകർത്താൽ നാളെ സിപിഐ എം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അവർ കരുതുന്നുണ്ടാകും. സംഘടനയും യൂണിയൻ പ്രവർത്തനവും ക്യാമ്പസുകളിൽ വേണ്ടെന്ന ആവശ്യവുമായി ചിലർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ലഹരിയും വർഗീയഭ്രാന്തും നുരയുന്ന പ്രാകൃതമായ ഇടങ്ങളാക്കി ക്യാമ്പസുകളെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്ഷുദ്രതാൽപ്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായി മാധ്യമങ്ങൾ മാറരുത്. ക്യാമ്പസുകളിൽ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിലങ്ങുകൾ തീർക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നാൽ നാളെ അവർ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും വിലങ്ങുകൾ തീർക്കുമെന്ന ചരിത്രസത്യം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മറക്കരുത്.

ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിയാലുടൻ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പാടെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരാണ് കരിനിയമങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാക്കൾ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ നൃശംസതയുടെ പേരിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ അപ്പാടെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെത്തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. പബ്ലിക് സർവീസ് കമീഷൻ ഒരു ഭരണഘടനാസ്ഥാപനമാണ്. അവിടെ അരുതാത്തതു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടണം. സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ചും ഈ തത്വം പ്രസക്തമാണ്. പഠിച്ചെഴുതുന്നവർ പിന്തള്ളപ്പെടുകയും കൂട്ടംതെറ്റി ഓടുന്നവർ മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. പണ്ട് ഗുരുതരമായ മാർക്ക് തട്ടിപ്പു കേസ് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധിയെ ഫലപ്രദമായി തരണംചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാപ്തി നമ്മുടെ നിയമസംവിധാനത്തിനുണ്ടായി.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അവശ്യം വേണ്ടതായ തിരുത്തലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർക്കാരും സർവകലാശാലയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഉണർവിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. ശുഷ്കാന്തി എസ്എഫ്ഐയെ തകർക്കുന്നതിനുള്ള അമിതാവേശമായും സിപിഐ എമ്മിനെ അടിക്കുന്നതിനുള്ള വടിയായും മാറരുത്. ന്യൂസ് റൂമുകൾ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം നിറവേറ്റുന്ന പാവനമായ ഇടമാണ്. അവ ഇടിമുറികളാകരുത്.
 

മറ്റു വാർത്തകൾ

പ്രധാന വാർത്തകൾ
 Top