ജപ്പാനിൽ ഇനിയേസ്റ്റയ്ക്ക് ആദ്യ ഗോൾടോക്യോ ജപ്പാൻ ക്ലബ്ബ് വിസെൽ കോബെയ്ക്കുവേണ്ടി ആന്ദ്രേ ഇനിയേസ്റ്റ ഗോളടിച്ചു. ജെ ലീഗിൽ ജൂബിലോ ഇവാറ്റയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഇനിയേസ്റ്റയുടെ തകർപ്പൻ ഗോൾ. മത്സരത്തിൽ കോബെ 2‐1ന്‌ ജയിച്ചു. മത്സരത്തിൽ ആദ്യഗോളാണ് ഇനിയേസ്‌റ്റ നേടിയത്‌. ലൂകാസ് പോഡോൾസ്കിയുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഇനിയേസ്റ്റ വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് കുതിച്ചു. ഗോൾ കീപ്പറെ കബളിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കരികെവച്ച് അടിതൊടുത്തു.   Read on deshabhimani.com

Related News