മഹിളാ അസോ. 3.74 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറികോഴിക്കോട‌് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക‌് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ആദ്യ ഗഡുവായി  3,74,068 രൂപ കൈമാറി. എൻജിഒ യൂണിയൻ ഹാളിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ പ്രവർത്തക കൺവൻഷനിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗീത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി സതീദേവിക്ക‌് തുക കൈമാറി.    Read on deshabhimani.com

Related News