ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് നൽകിയത് 7.33 കോടി രൂപകൊല്ലം ജില്ലയിലെ 67 പഞ്ചായത്ത‌് തനതുഫണ്ടിൽനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 7.33 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകി. പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസത്തിനു നൽകിയ തുകയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക അഞ്ചൽ പഞ്ചായത്തിന്റേതാണ്‐ 60 ലക്ഷം രൂപ. തഴവ 55, കുലശേഖരപുരം 50, കുളത്തൂപ്പുഴ, മയ്യനാട്, നെടുമ്പന, പന്മന,  പിറവന്തൂർ‐30, കൊറ്റങ്കര, തൃക്കോവിൽവട്ടം‐25, ചവറ, ഇടമുളയ്ക്കൽ, ഇളമ്പള്ളൂർ, കല്ലുവാതുക്കൽ, മൈലം, തൃക്കരുവ, വെളിയം‐ 15, അലയമൺ, എഴുകോൺ, കടയ്ക്കൽ, കുളക്കട, മൈനാഗപ്പള്ളി, പെരിനാട്, പോരുവഴി, ശാസ്താംകോട്ട, ശൂരനാട് തെക്ക്, തലവൂർ, തേവലക്കര, തൊടിയൂർ, ഉമ്മന്നൂർ‐ 10, മേലില‐ ഏഴ‌്, ആദിച്ചനല്ലൂർ, ആലപ്പാട്, ചാത്തന്നൂർ, ക്ലാപ്പന, കിഴക്കേകല്ലട, ഇളമാട്, ഇട്ടിവ, കരവാളൂർ, കരീപ്ര, കുണ്ടറ, കുന്നത്തൂർ, നെടുവത്തൂർ, ഓച്ചിറ, പത്തനാപുരം, പവിത്രേശ്വരം, പൂതക്കുളം, പൂയപ്പള്ളി, ശൂരനാട് തെക്ക്, വെളിനല്ലൂർ, വിളക്കുടി, ഏരൂർ‐അഞ്ച‌്, ചടയമംഗലം, ചിറക്കര, കുമ്മിൾ, തെന്മല, വെട്ടിക്കവല‐രണ്ട‌്, മൺറോതുരുത്ത്, നീണ്ടകര, നിലമേൽ, പനയം, പട്ടാഴി, പട്ടാഴി വടക്കേക്കര, പേരയം, തെക്കുംഭാഗം, പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണ് നൽകിയതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.    Read on deshabhimani.com

Related News