അധ്യാപക ഒഴിവ്‌  മുഹമ്മ ചാരമംഗലം ഗവ. സംസ‌്ക‌ൃതം ഹൈസ‌്കൂളിൽ യുപിഎസ്എ താൽക്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. കൂടിക്കാഴ‌്ച ചൊവ്വാഴ‌്ച രാവിലെ 10ന്.  Read on deshabhimani.com

Related News