ബിപിഎഡ്/ബിഎൽഐഎസ്സി : സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ്എംജി സർവകലാശാല ഏകജാലകം വഴിയുളള ബിപിഎഡ്/ബിഎൽഐഎസ്സി പ്രവേശനത്തിനുളള സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് നടത്തും.  ഇതിനായി സെപ്തംബർ 13 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു  വരെ  പുതുതായി ഓപ്ഷൻ നൽകാം.  നിലവിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്കും മുൻ അലോട്ട്മെന്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം അപേക്ഷകർക്കുംവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ അലോട്മെന്റ് നടത്തും. അപേക്ഷകൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ വരുത്തിയ തെറ്റ് മൂലം അലോട്മെന്റിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തവർക്കും അലോട്മെന്റിലൂടെ ലഭിച്ച പ്രവേശനം റദ്ദാക്കിയവർക്കും പ്രത്യേകമായി ഫീസ് ഒടുക്കാതെ നിലവിലുളള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് 'അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പഴയ പാസ്വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഓപ്ഷനുകൾ പുതുതായി നൽകാം. പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ പിന്നിടുളള ഓൺലൈൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി  സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം.  അപേക്ഷകന്റെ പീന്നിടുളള ആവശ്യങ്ങൾക്കായുളള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറായിരിക്കും. ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം അപേക്ഷകന് താൻ നേരത്തെ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുളള തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാം.  മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തവർക്ക്  പുതുതായി ഫീസൊടുക്കി സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം. സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അപേക്ഷകരും പുതുതായി ഓപ്ഷനുകൾ നൽകണം. ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയ ശേഷം അപേക്ഷ സേവ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുക.  അപേക്ഷയുടെയോ ഓപ്ഷനുകളുടെയോ പ്രിന്റൗട്ട് സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.  വിവിധ കോളേജുകളിലെ ഒഴിവുളള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് സെപ്തംബർ 15ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.  ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനായി www.cap.mgu.ac.in  എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.   Read on deshabhimani.com

Related News