അഭിമുഖം


രോഹിന്‍ഗ്യന്‍ അഭയാര്‍ഥികള്‍ തീവ്രവാദികളല്ല: ബംഗ്‌ളാദേശ് മന്ത്രി റാഷിദ്ഖാന്‍

  ബംഗ്ളാദേശ് മന്ത്രി റാഷദ്ഖാന്‍ മെനന്‍ . ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ്, ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ടികളുടെ ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

 

വാർത്തകൾ
കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അഭിമുഖം