പരിഹാരം നീണ്ടാല്‍ രോഹിന്‍ഗ്യന്‍ പ്രശ്നം മത, സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള്‍ ചൂഷണംചെയ്യും

കൊച്ചി > രോഹിന്‍ഗ്യന്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രശ്നപരിഹാരം നീളുന്നത് മത യാഥാസ്ഥിതികരും സാമ്രാജ്യത്വ പിന്തുണയുള്ള തീവ്രവാദ ശക്തികളും ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ അവസരം ഒരുക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ്, ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
വാർത്തകൾ
കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അഭിമുഖം
ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി