ചരിത്രം തിരുത്തിയില്ല; വീണ്ടും കോഴിക്കോട്

കണ്ണൂര്‍ > കോഴിക്കോടിന് അഭിമാനിക്കാം.. ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ് അവര്‍. സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലാകിരീടം തുടര്‍ച്ചയായി പതിനൊന്നാം തവണയും കലാപെരുമയുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ല നിലനിര്‍ത്തി. ഒപ്പം മുന്നേറിയ പാലക്കാടിനെയും കണ്ണൂരിനെയും ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
പോയിന്റ്‌ നില
# ജില്ല പോയിന്റ്‌
1കോഴിക്കോട്939
2പാലക്കാട്‌936
3കണ്ണൂർ 933
4തൃശ്ശൂർ921
5മലപ്പുറം907
6കോട്ടയം880
7എറണാകുളം879
8കൊല്ലം868
9ആലപ്പുഴ867
10വയനാട്854
11തിരുവനന്തപുരം844
12കാസർകോട്817
13പത്തനംതിട്ട772
14ഇടുക്കി752
സ്പെഷ്യല്‍
കലോത്സവ വാർത്തകൾ
ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി